Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

16. Про проведення річних перерахунків сукупного доходу громадян України, які отримували доходи за її межами

Лист ДПАУ від 17.02.2000 р. №2259/7/17-0217


СУТТЄВО

ДПА України наводить приклади перерахунку прибуткового податку громадянам України, які отримували дохід за її межами. Зарахування сплачених за межами України сум податку провадиться лише у разі письмового підтвердження податковим органом іноземної держави.


1ДПА України у зв'язку із запитами, що надходять з місць, роз'яснює порядок проведення перерахунків сукупного річного доходу громадян України, що мають постійне місце проживання в Україні (проживають в Україні в цілому не менше 183 днів у календарному році), які отримували доходи як на території України, так і за її межами.

Статтею 2 Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян" визначено, що об'єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різних джерел як на території України, так і за її межами.

При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, одержані як в натуральній формі, так і в грошовій (національній або іноземній валюті).

Доходи, одержані за межами України громадянами з постійним місцем проживання в Україні, включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні (ст. 3 Декрету).

2Суми податку, сплачені за кордоном з одержаних за межами України доходів громадянами з постійним місцем проживання в Україні, зараховуються при сплаті ними прибуткового податку в Україні. Зарахування сплачених за межами України сум податку провадиться лише у разі письмового підтвердження податковим органом відповідної іноземної держави факту сплати (утримання) податку.

Громадянам, які мають постійне місце проживання в Україні і одержали доходи не за місцем основної роботи, в тому числі і за межами України, державними податковими інспекціями на підставі декларацій провадяться перерахунки податку з сукупного річного доходу на загальних підставах.

Приклад 1. Громадянин К., що має постійне місце проживання в Україні, одержав у звітному році дохід в Україні на суму 2000 грн. У джерела виплати було утримано 227,4 грн прибуткового податку.

Крім того, у звітному році він також отримав дохід за кордоном у валюті цієї держави. За курсом НБУ на дату отримання доходу цей дохід дорівнював 1000 грн, з якого був утриманий (сплачений) прибутковий податок на суму 400 грн.

Механізм проведення перерахунків сукупного річного доходу такої категорії громадян полягає у необхідності першочергового визначення згідно із законодавством України суми прибуткового податку з доходу, отриманого громадянином за межами України, тобто за ставкою 20 відсотків, як доходи, отримані не за місцем основної роботи (п. 3 ст. 7 Декрету "Про прибутковий податок з громадян"):

1000 грн х 20% = 200 грн.

Податок з цього доходу був сплачений за межами України більшою сумою, ніж за діючим законодавством України, а тому поверненню не підлягає (п. 3.1 Інструкції про прибутковий податок з громадян, зі змінами і доповненнями).

Проводимо перерахунок прибуткового податку сукупного річного доходу з урахуванням суми прибуткового податку, визначеного відповідно до законодавства України:

сукупний річний дохід = 2000 грн + 1000 грн = 3000 грн;

середньомісячний дохід становить 250,0 грн (3000 грн : 12), з якого проводиться вирахування прибуткового податку за шкалою ставок оподаткування.

Сума прибуткового податку за рік становить 426,6 грн.

Сума утриманого прибуткового податку протягом звітного року становила 427,4 грн (227,4 грн + 200 грн). Розмір зараховуваних сум податку з доходів, сплачених за межами України, не може перевищувати суми прибуткового податку, що підлягає сплаті цими особами відповідно до законодавства України (ст. 3 Декрету).

Підлягає поверненню після перерахунку: 427,4 грн - 426,6 грн = 0,80 грн.

Приклад 2. Громадянин К., що має постійне місце проживання в Україні, отримав у звітному році дохід в Україні на суму 2000 грн. У джерела виплати було утримано 227,4 грн прибуткового податку.

Крім того, у звітному році він також отримав дохід за кордоном у валюті цієї держави. За курсом НБУ на дату отримання доходу цей дохід становив 1000 грн, з якого утримано (сплачено) податок на суму 100 грн.

Прибутковий податок згідно з п. 7.3 Декрету: 1000 грн х 20% = 200 грн.

Проводимо перерахунок прибуткового податку сукупного річного доходу з урахуванням суми прибуткового податку, визначеного відповідно до законодавства України:

сукупний річний дохід = 2000 грн + 1000 грн = 3000 грн;

середньомісячний дохід становить 250,0 грн, з якого проводиться вирахування прибуткового податку за шкалою ставок оподаткування.

Сума прибуткового податку за рік становить 426,6 грн.

Сума утриманого (сплаченого) прибуткового податку протягом звітного року становила 327,4 грн (227,4 грн + 100 грн). В цьому випадку зараховується сума податку, фактично сплачена за межами України як така, що менша від суми, що підлягає сплаті за законодавством України.

За результатами перерахунку громадянину слід доплатити 99,2 грн (426,6 грн - 327,4 грн).

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила оподаткування ніж ті, що їх містить законодавство України про оподаткування, то застосовуються правила міжнародного договору (ст. 4 Декрету "Про прибутковий податок з громадян").

Заступник голови Г. БОНДАРЕНКО


Примітки:

1 Тематичну добірку "Перерахунок прибуткового податку" надруковано в "Дебеті-Кредиті" №6/2000.

2Зарахування сплачених за межами України сум податку провадиться лише у разі письмового підтвердження податковим органом відповідної іноземної держави факту сплати (утримання) податку.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua