Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

17. Щодо введення скороченої декларації з податку на додану вартість та відповідальності платників податку на додану вартість у разі завищення ними сум бюджетного відшкодування

Лист ДПАУ від 24.02.2000 р. №911/6/25-1216


СУТТЄВО

Підприємства до досягнення обсягу оподатковуваних операцій в 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян подають податкову декларацію в скороченій формі. При завищенні сум бюджетного відшкодування застосовуються фінансові стягнення у вигляді стягнення однократної суми завищення.


Державна податкова адміністрація України розглянула ваше звернення від 13.12.99 р. №168 щодо невідповідності окремих нормативно-правових актів ДПА України чинному законодавству і повідомляє.

Щодо невідповідності наказу ДПА України від 23 жовтня 1998 року №499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11.98 р. за №715/3155, "Про внесення змін до податкової звітності по податку на додану вартість" Указу Президента України від 07.08.98 р. №857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні" в частині подання декларації за скороченою формою (податкової декларації по податку на додану вартість (скороченої) окремими категоріями платників податку, зокрема зареєстрованих як новостворені суб'єкти підприємницької діяльності після набрання чинності Указом до досягнення обсягу 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо, що вищевказана форма податкової звітності впроваджена відповідно до статті 14 Указу Президента України від 07.08.98 р. №857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні", частиною п'ятою якої передбачено, що "особи, зареєстровані як платники податку, в тому числі зареєстровані за власним бажанням або як новостворені особи, зареєстровані до набрання чинності даним Указом, можуть бути зняті з реєстрації як платники податку на додану вартість не раніше ніж через двадцять чотири календарні місяці після такої реєстрації, якщо такі особи за останні дванадцять поточних календарних місяців мали оподатковувані обсяги продажу товарів (робіт, послуг) менше ніж 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Підпунктом 1.2 пункту 1 Порядку заповнення і подання податкової декларації по податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 23.10.98 р. №499, передбачено, що "особи, які не підпадають під визначення платників податку в зв'язку з обсягами оподатковуваних операцій, меншими ніж 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, протягом будь-якого періоду за останні 12 календарних місяців, у тому числі особи, зареєстровані як платники податку за власним бажанням (добровільно зареєстровані платники податку), а також особи, зареєстровані як платники податку на підставі того, що вони здійснюють торгівлю за готівку (кредитні дебетові картки або комерційні чеки), або зареєстровані як новостворені до набрання чинності Указом, до податкового періоду, в якому ними досягається вказаний обсяг оподатковуваних операцій, подають декларацію за скороченою формою (податкову декларацію по податку на додану вартість (скорочену)".

Також звертаємо вашу увагу на те, що як дія статті 14 Указу Президента України, так і дія наказу Державної податкової адміністрації України поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих як новостворені до набрання чинності Указом.

З урахуванням викладеного впровадження декларації за скороченою формою (податкової декларації по податку на додану вартість (скороченої) для суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих як новостворені до набрання чинності Указом Президента України від 07.08.98 р. №857/98, не є порушенням названого Указу.

Щодо відповідальності платників податку у разі завищення ними сум бюджетного відшкодування, заявленого у податковій декларації по податку на додану вартість, повідомляємо.

Абзацом другим підпункту 7.4.5 пункту 7.4 статті 7 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" визначено, що у разі якщо на момент перевірки платника податку податковим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими вказаними даним підпунктом документами (податковими накладними або митними деклараціями, а при імпорті робіт (послуг) - актом приймання робіт (послуг) або банківським документом, що засвідчує переказ коштів в оплату вартості таких робіт (послуг), платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, встановлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену вказаними даним підпунктом документами.

Однак вказана норма Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР до 1 жовтня 1998 року не діяла, оскільки законодавством не був визначений розмір фінансових санкцій, застосовуваних у разі завищення сум бюджетного відшкодування, заявленого у податковій декларації по податку на додану вартість (у разі якщо суми податку на додану вартість, попередньо включені до складу податкового кредиту, при перевірках залишаються не підтвердженими названими в підпункті 7.4.5 вказаного Закону України документами).

1З 1 жовтня 1998 року набрав чинності Указ Президента України від 07.08.98 р. №857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні", де в третьому реченні статті 17 визначено, що у разі якщо за результатами перевірки виявляється факт завищення суми бюджетного відшкодування, заявленого у податковій декларації, сума такого завищення вважається сумою податкового зобов'язання, прихованого від оподаткування. Тобто завищення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, заявленого в податковій декларації, згідно з Указом Президента України прирівнюється до заниження нарахованого податку на додану вартість, і у разі виявлення за результатами перевірок таких фактів, відповідно до пункту 7 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (в редакції Закону України від 24.12.93 р. №3813-XII) і підпунктом 7.4.5 пункту 7.4 статті 7 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", застосовуються фінансові санкції у вигляді стягнення однократного розміру суми, заявленої у податковій декларації по податку на додану вартість податкового кредиту, не підтвердженої відповідними документами, а у разі повторного порушення протягом року після порушення, встановленого попередньою перевіркою, - у двократному розмірі суми, заявленої у податковій декларації по податку на додану вартість податкового кредиту, не підтвердженої відповідними документами.

Враховуючи викладене, не бачимо підстав для скасування наказу ДПА України від 01.12.98 р. № 587, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.05.99 р. за №288/3581, "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок застосування і стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби", оскільки його норми стосовно відповідальності платників податків у разі завищення ними сум бюджетного відшкодування, заявленого у податковій декларації по податку на додану вартість, відповідають вимогам чинного законодавства, в тому числі Указу Президента України від 07.08.98 р. №857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні".

Щодо питання оподаткування доходів громадян, що перебувають у трудових відносинах з фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи і сплачують єдиний податок, повідомляємо, що сплата найманими працівниками прибуткового податку врегульована Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян", положення якого не стосуються спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва.

2Указ Президента України від 28.06.99 р. №746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" не може скасувати і не скасовує обов'язку громадян сплачувати прибутковий податок у певному вказаному Декретом порядку.

Враховуючи викладене, вважаємо, що наказ ДПА України від 29.10.99 р. №599 виданий згідно з Указом Президента України від 28.06.99 р. №746/99 і відповідає вимогам чинного законодавства.

Перший заступник голови В. ЖВАЛЮК


Примітки:

1 Фінансові санкції за завищення сум бюджетного відшкодування застосовуються з 01.10.98 р.

2Указ Президента України від 28.06.99 р. №746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" надруковано в "ГК" №28/99.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua