Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

19. Про податок на додану вартість

Лист ДПАУ від 18.02.2000 р. №836/6/16-1220-13


СУТТЄВО

До 1 січня 2001 року для операцій з виконання підрядних будівельних робіт (крім довгострокових контрактів) застосовується "касовий" метод нарахування податку на додану вартість.


Державна податкова адміністрація України щодо методу визначення податкових зобов'язань по податку на додану вартість при виконанні підрядних будівельних робіт, зокрема електромонтажних робіт, повідомляє.

Законом України від 14.07.99 р. №943-XIV, який набрав чинності з 14.08.99 р., доповнено статтю 11 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" пунктом 11.25, відповідно до якого тимчасово, до 1 січня 2001 року, за операціями з виконання підрядних будівельних робіт суб'єктами підприємницької діяльності, які не перейшли на визначення дати виникнення податкових зобов'язань на умовах, встановлених для виконання контрактів, визнаних довгостроковими відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", датою виникнення податкових зобов'язань є дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податку, датою виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунка як оплата товарів (робіт, послуг). Відповідно у замовника підрядних будівельних робіт датою виникнення права на податковий кредит за операціями з отримання результатів підрядних будівельних робіт є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку як оплата цих робіт.

Стосовно визначення поняття підрядних будівельних робіт, то термінологія у будівельній діяльності визначається діючими державними будівельними нормами (ДБН), що включені до переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва, затвердженого наказом Держбуду України від 21.12.98 р. №295, а також Інструкцією про порядок складання статистичної звітності з капітального будівництва, затвердженою Мінстатом України від 28.03.96 р. №93.

Відповідно до зазначених вище нормативних документів, а також до Державного класифікатора України галузь "Будівництво" включає виконання будівельно-монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання та реставрації будівель і споруд.

Таким чином, на будівельно-монтажні роботи, які виконуються підрядчиками (за договором підряду із замовником), котрі сплачували податок на додану вартість в загальновстановленому порядку до набрання чинності впровадженою нормою вищезазначеного пункту 11.25 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість", під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання та реставрації будівель і споруд застосовується "касовий" метод нарахування податку на додану вартість.

Заступник Голови Г. ОПЕРЕНКО
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua