Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

20. Щодо оподаткування операцій з інвестування грошових коштів до статутного фонду підприємства

Лист ДПАУ від 19.02.2000 р. №827/6/15-1116


СУТТЄВО

Платники податку на прибуток підприємств повинні вести окремий облік операцій з інвестування коштів у статутні фонди акціонерних товариств, зокрема при придбанні акцій.


Згідно з підпунктом 7.6.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22 травня 1997 року №283/97-ВР зі змінами і доповненнями (далі - Закон) з метою оподаткування платник податку веде окремий облік фінансових результатів операцій з торгівлі цінними паперами і деривативами.

Згідно з підпунктом 7.6.2 статті 7 Закону, під терміном "торгівля цінними паперами і деривативами" слід розуміти будь-які операції з придбання чи продажу цінних паперів або фондових деривативів торговцями цінними паперами, чий статус встановлюється відповідним законодавством про цінні папери і фондовий ринок, а також особами, які не мають статусу торговців цінними паперами.

Крім того, підпунктом 7.6.5 статті 7 Закону встановлено, що норми пункту 7.6 статті 7 Закону поширюються також на визначення балансових збитків чи прибутків, отриманих платником податку від операцій з корпоративними правами, вираженими в інших, ніж цінні папери, формах.

Таким чином, оподаткування операцій з інвестування коштів у статутні фонди акціонерних товариств (придбання акцій) й інших господарських товариств (придбання корпоративних прав) здійснюється згідно з вимогами пункту 7.6 статті 7 Закону.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua