Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

22. Про віднесення до валових доходів або валових витрат курсових різниць з валютного кредиту та віднесення до валових витрат процентів за використання кредиту

Лист ДПА України від 09.02.2000 р. №646/6/15-1116


СУТТЄВО

У податковому обліку відображаються курсові різниці, нараховані на суми процентів за валютними кредитами, які залучені для здійснення господарської діяльності.


Державна податкова адміністрація України щодо віднесення до валових доходів чи валових витрат курсових різниць за валютним кредитом і віднесення до валових витрат процентів за використання кредиту повідомляє.

Щодо питання про курсові різниці, то оподаткування операцій з розрахунків в іноземній валюті здійснюється згідно з пунктом 7.3 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

При цьому дія пункту 7.3 статті 7 поширюється тільки на операції, що здійснюються в іноземній валюті й відображаються в податковому обліку. Таким чином, зазначений пункт не може застосовуватися до основної суми фінансових кредитів в іноземній валюті, що не включається до валового доходу при залученні грошових коштів, а також до валових витрат - при поверненні.

Щодо валютного кредиту, то згідно з підпунктом 5.5.1 статті 5 вищезазначеного Закону до складу валових витрат включаються будь-які витрати, пов'язані з виплатою чи нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами чи у вигляді орендної плати) протягом звітного періоду, якщо такі виплати чи нарахування здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності платника податку.

Виходячи з вищенаведеного в податковому обліку платника податку відображається курсова різниця, нарахована на суму процентів за валютним кредитом, залученим для здійснення господарської діяльності.

1Це підтверджується також листом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 8 лютого 1999 року №06-10/77, згідно з яким курсові різниці (додатні чи від'ємні), які виникають в результаті перерахування іноземної валюти чи заборгованості в іноземній валюті, що перебували на обліку платника податку на кінець звітного періоду, за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, чинним на останній робочий день звітного періоду, і їх балансовою вартістю, з метою оподаткування не включаються до складу валових доходів і валових витрат платника податку за операціями, що здійснювалися з розрахунками в іноземній валюті, які не враховуються при формуванні об'єкта оподаткування - оподатковуваного прибутку для визначення податкових зобов'язань платника податку.

2Щодо питання віднесення до валових витрат процентів за використання кредиту, що відображалися в податковому обліку платника до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності" від 15.07.99 р. №977-XIV, то пунктом 1 розділу II вищезазначеного Закону України встановлено, що цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і застосовується платниками податків під час визначення податкових зобов'язань за результатами звітного (податкового) періоду, на який припадає дата набрання чинності цим Законом.

Таким чином, проценти за використання кредиту, які були виплачені (нараховані) платником податку в звітних (податкових) періодах, попередніх звітному (податковому) періоду, на який припав момент набрання чинності вищезазначеним Законом, відображаються у податковому обліку згідно з пунктом 5.5 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції, чинній до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності" від 15.07.99 р. №977-XIV.

Таким чином, з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності" від 15.07.99 р. №977-XIV платники податку, 50 чи більше процентів статутного фонду яких знаходяться у власності або управлінні (безпосередньо чи опосередковано) осіб, які є нерезидентами України, не мають права включати до складу валових витрат за III квартал 1999 року витрати, пов'язані зі сплатою процентів за використання кредиту, які не були віднесені до складу валових витрат у попередніх податкових періодах.

Заступник головиГ. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності" від 15.07.99 р. №977-XIV надруковано в "ГК" №34/99, набрав чинності з 21.01.99 р.

2 Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 8 лютого 1999 року №06-10/77 "Про окремі питання застосування податкового законодавства" надруковано в "ГК" №11/99.
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua