Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

23. Щодо обов'язкових платежів з орендної плати

Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 01.03.2000 р. №06-10/147


СУТТЄВО

Суми отриманої орендної плати обкладаються збором до Державного інноваційного фонду, навіть за отримання орендної плати як доходу від неосновного виду діяльності.


У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності розглянуто звернення щодо обов'язкових платежів з орендної плати.

Відповідно до п. 1.32 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", під господарською діяльністю розуміється будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

1При сплаті збору до Державного інноваційного фонду України, а також відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування у 1999 році необхідно керуватися відповідно Законом України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" та Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" в редакції 1994 року.

Під оперативним лізингом, згідно з пп. 1.18.1 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", розуміється господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення строку дії лізингової (орендної) угоди.

За таких обставин, на нашу думку, немає законодавчих обмежень щодо справляння у 1999 році збору до Державного інноваційного фонду, а також відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від сум отриманої орендної плати підприємствами, для яких операції з нерухомістю не є основним предметом їх діяльності, але вони не заборонені законодавством або статутом таких підприємств.

Зазначене роз'яснення, відповідно до Конституції України, не є офіційним тлумаченням закону.

Голова Комітету В. АЛЬОШИН


Примітки:

1Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" залишено в силі збір до Державного інноваційного фонду України.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua