Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

3. Питання складання фінансової звітності

Наказ Мінфіну України від 24.02.2000 року №37

Зареєстрований в Мін'юсті України 15 березня 2000 р. за №162/4383

Чинний з 26.03.2000 р.


СУТТЄВО

Перелік видів діяльності, щодо яких складається зведена фінансова звітність, є фактично безмежним через наявність пункту "Інші види діяльності". Зведену фінансову звітність складають: Укоопспілка, добровільні об'єднання підприємств, материнські компанії тощо.


Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року №1081/99, наказую:

1. Установити, що підприємства, організації та інші юридичні особи усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) у формах фінансової звітності показники за аналогічний період 1999 року можуть не подавати.

12. У другому реченні пункту 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за №391/3684), слова "Положенням (стандартом)" замінити словами "положеннями (стандартами)" та доповнити це речення текстом "16 "Витрати".

3. Затвердити Перелік видів діяльності, щодо яких складається зведена фінансова звітність (додається).

Заступник міністра А. ЛИТВИН


Примітки:

1П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" з консультацією надруковано в "ГК" №50/99.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua