Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

5. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

Наказ Мінфіну України від 25.02.2000 р. №39

Зареєстрований в Мін'юсті України 15 березня 2000 р. за №161/4382

Чинний з 01.01.2000 р.

На виконання статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (далі - Положення (стандарт) 25), що додається.

2. Положення (стандарт) 25 застосовувати для складання фінансової звітності починаючи з першого кварталу 2000 року. Установити, що у формах Фінансового звіту показники за аналогічний період 1999 року можуть не подаватися.

3. У пункті 7 Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 року №196, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 1998 року за №646/3086, слова "Інші витрати" замінити словами "Інші операційні витрати", а цифри "45" та "55" замінити на "57" та "43" відповідно.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Наказ Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 року №139 "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 вересня 1995 року за №321/857, із змінами і доповненнями.

Заступник міністра А. ЛИТВИН
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua