Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#14 '2000: Документи для роботи - Нові документи

9. Про бланки суворої звітності

Роз'яснення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва

Опубліковане "УК" 07.03.2000 р. Чинний з 07.03.2000 р.

Коментар


СУТТЄВО

Подорожні листи вантажного автомобіля, товаротранспортні накладні та талони замовника вже не є бланками суворої звітності.


1Державний комітет України з питань розвитку підприємництва прийняв рішення від 16.10.98 р. №17-02/10 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Мінтрансом України та Держкомстатом України" щодо необхідності внесення змін до наказу Мінстату України та Мінтрансу України "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи" від 07.08.96 р. №228/253 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінстату України, Мінтрансу України від 17.01.97 р. №13/12, зокрема, щодо необхідності вилучення товаротранспортних накладних з переліку бланків суворої звітності та внесення низки інших змін для спрощення обліку та застосування первинної транспортної документації.

У зв'язку з тим, що у встановлений строк Міністерство транспорту України та Державний комітет статистики України не вжили заходів щодо виконання рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 16.10.98 р. №17-02/10, відповідно до Указу президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" дія наказу Мінстату України та Мінтрансу України "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи" від 07.08.96 р. №228/253 із змінами і доповненнями, внесеним наказом Мінстату України, Мінтрансу України від 17.01.97 р. №13/12, зупиняється від дня цього повідомлення.


Примітки:

1Раніше Держкомпідприємництва скасував "суворість" бланків прибуткових касових ордерів і накладних на відпуск ТМЦ.


Коментар:

Товаротранспортні накладні вже не є бланками суворої звітності

Роз'яснення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва "Про бланки суворої звітності", яке надруковано в "Урядовому кур'єрі" від 07.03.2000 р., стосується вилучення товаротранспортних накладних з переліку бланків суворої звітності.

Товаротранспортні накладні як бланки суворої звітності були запроваджені Інструкцією про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи, яку затверджено наказом Мінстату, Мінтрансу від 07.08.96 р. №228/253. З легкої руки Держкомпідприємництва ця Інструкція фактично скасована з 7 березня 2000 року. Зазначеною Інструкцією запроваджено такі бланки суворого обліку:

- подорожній лист вантажного автомобіля у міжнародному сполученні - типова форма №1 (міжнародна);

- подорожній лист вантажного автомобіля - типова форма №2 (що діє у межах України);

- товаротранспортна накладна - типова форма №1-ТН;

- талон замовника - типова форма №1-ТЗ (при роботі автомобіля за погодинною формою оплати транспортних послуг). Зараз всі ці форми не є бланками суворої звітності.

Як відомо, Держкомпідприємництва має право, відповідно до статті 4 Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності", аналізувати нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, рішення голів місцевих державних адміністрацій нормативно-правового характеру з питань підприємницької діяльності з метою зменшення надмірного державного регулювання.

У разі виявлення порушень цього указу щодо дерегулювання Державний комітет України з питань розвитку підприємництва приймає рішення про необхідність усунення виявлених порушень, про що письмово повідомляє відповідно центральний орган виконавчої влади та голову місцевої державної адміністрації. Рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва є обов'язковими для виконання.

У разі якщо в місячний термін не вжито заходів щодо виконання рішення Державного комітету України з питань розвитку підприємництва, дія відповідного нормативно-правового акта центрального органу виконавчої влади, голови місцевої державної адміністрації зупиняється до усунення порушень, зазначених у рішенні. Державний комітет України з питань розвитку підприємництва повідомляє про зупинення дії відповідного нормативно-правового акта в засобах масової інформації, що і було зроблено у нашому випадку щодо товаротранспортних накладних.

Нагадаємо, що минулого року завдяки діям Держкомпідприємництва скасовано "суворість" бланків прибуткових касових ордерів (форма КО-1) та накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей (форма М-20) відповідно до рішення Держкомпідприємництва від 31.03.99 р. №17-24/3 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Державним комітетом статистики України".

Однак скасування суворого обліку не є приводом для того, щоб не застосовувати бланки суворої звітності при транспортуванні вантажів. Адже ніхто не скасовував пункту 11.2 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, які затверджено наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 р. №363. Згідно з цими Правилами товаротранспортні накладні і подорожні листи вантажного автомобіля належать до документів суворої звітності, які виготовляються друкарським способом з обліковою серією та номером.

Відміна "суворості" бланків сприятиме їхньому здешевленню (зменшенню накладних витрат при транспортуванні) і спрощенню бухгалтерського обліку. Залишки бланків списуватимуться по-старому, а нові бланки можна не обліковувати.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua