Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#16 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

Аналіз документів, оприлюднених з 12 по 17 квітня 2000 року:


ВР УКРАЇНИ
 • Закон від 16.03.2000 №1550-III "Про правовий режим надзвичайного стану"

  Закон визначає умови і порядок введення та припинення дії надзвичайного стану.

  При введенні надзвичайного стану для всіх юридичних осіб може встановлюватися "...квартирна повинність для тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, аварійно-рятувальних формувань та військових підрозділів, залучених до подолання надзвичайних ситуацій...", або тимчасова "...заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією надзвичайної ситуації...", а також "...мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності".

  Закон набирає чинності з дня його опублікування.


 • Закон від 16.03.2000 №1559-III "Про державну підтримку космічної діяльності"

Встановлено, що тимчасово, до 1 січня 2009 року, ввізне мито не буде справлятися при ввезенні на митну територію України товарів, які використовуються для виробництва космічної техніки, якщо такі товари не виготовляються на території України. Перелік цих товарів, крім підакцизних, а також порядок і обсяги їх ввезення визначаються КМУ. У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку. Розрахунки за експортно-імпортними операціями... після перерахування суб'єктами космічної діяльності авансу за виконання робіт з виготовлення або розробки таких агрегатів "...здійснюються у строк до 500 календарних днів". До 1 січня 2009 року "...звільняються від обкладення ПДВ операції з продажу комплектуючих, що вироблені суб'єктами космічної діяльності".

Для суб'єктів космічної діяльності до 1 січня 2009 року "...встановлено щорічну 20% норму прискореної амортизації основних фондів групи 3", при цьому амортизація основних фондів групи 3 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.


 • Закон від 16.03.2000 №1561-III "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"

Дія цього Закону поширюється на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи. Закон передбачає створення бібліотек усіх форм власності. Зокрема, засновниками "...бібліотек можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, у тому числі іноземні".

Закон набирає чинності з дня його опублікування.


 • Закон від 23.03.2000 №1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм"

Для захисту від підробок і засвідчення законності використання на упаковку кожного примірника аудіовізуального твору чи фонограми перед випуском їх в обіг "...наклеюється контрольна марка, що є самоклейким голограмним знаком, зовнішній бік якого має спеціальний захист". Контрольні марки, розповсюдження яких за плату веде спеціально уповноважений орган, мають власні серію та номер. Для отримання контрольних марок необхідно подати заяву, орігинали та копії документів, що підтверджують реєстрацію підприємства та його право на розповсюджування такої продукції. Вартість однієї марки - 1% неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (0,17 грн).

Якщо аудіовізуальні твори чи фонограми виготовлені на замовлення юридичної чи фізичної особи "...суб'єктом підприємницької діяльності, який самостійно здійснює процес відтворення на обладнанні, що є його власністю або перебуває у його володінні чи користуванні...", при дотриманні відповідних умов марки не наклеюються.

За недотримання цього Закону "...особи, винні у незаконному виготовленні, підробці, використанні або збуті незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок..., притягаються до кримінальної відповідальності".

Друкуватиметься в наступному числі


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова КМ від 10.04.2000 №626 "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 2000 року"

  КМУ постановив випустити облігації на пред'явника внутрішньої державної позики 2000 року з термінами погашення 28, 63, 91, 182, 273 дні та 12, 18, 24 і 36 місяців і на визначену дату номінальною вартістю - 100 гривень з погашенням у безготівковій формі. Облігації випускаються у вигляді записів на відповідних електронних рахунках у системі електронного обігу цінних паперів, а сам сертифікат зберігається у Нацбанку. Облігації реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах за ціною, нижчою від їх номінальної вартості, а різниця між ціною придбання та номінальною вартістю, що відшкодовується власнику облігації під час її погашення, є доходом з облігації.


 • Постанова КМ від 12.04.2000 №629 "Про термін виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі виготовлення верстатів токарних металорізальних"

Встановлено термін виконання операцій з давальницькою сировиною, що ввозиться на митну територію України з метою виготовлення металорізальних токарних верстатів, - "...250 календарних днів починаючи з дати оформлення ввізної вантажної митної декларації".


 • Постанова КМ від 12.04.2000 №640 "Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів"

Встановлено ставки ввізного мита на феросилікомарганець, феромарганець з вмістом вуглецю більш як 2 - 15% від митної вартості товару.

Друкується в цьому числі


 • Постанова КМ від 12.04.2000 №639 "Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів"

Концесійний платіж за право на управління цілісним майновим комплексом або його експлуатацію визначається на підставі річного концесійного платежу, який не може перевищувати 10% вартості майна, що передається в концесію.

Розмір цього платежу за перший квартал, що настає після укладення договору концесії, фіксується у договорі концесії. У разі перевищення 10-відсоткового рівня концесійний платіж "...установлюється на рівні 10% вартості основних фондів об'єкта концесії, визначеної експертним шляхом", оцінка яких провадиться експертом - юридичною особою, з якою Фондом держмайна укладено відповідну угоду. Для оцінки вартості об'єкта концесії береться до уваги його місцезнаходження і рівень забезпеченості інженерними мережами.

Друкуватиметься в наступних числах


 • Постанова КМ від 12.04.2000 №642 "Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об'єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію"

Заявки на участь у концесійному конкурсі та пропозиції подаються протягом 4-х календарних місяців з дня оголошення конкурсу і розглядаються протягом 3-х календарних місяців з останнього дня їх подання.

Претендент може подати тільки одну конкурсну пропозицію на підставі заявки, яка підписується посадовою особою і завіряється печаткою.

Конкурсна документація надається "...за наявності платіжних документів, що підтверджують сплату реєстраційного внеску".

Якщо переможець конкурсу протягом 50 календарних днів з дня повідомлення про визнання його переможцем конкурсу не надасть "...документ про згоду органу Антимонопольного комітету на отримання концесії", концесієдавець у тижневий термін після неодержання такої згоди відхиляє рішення про переможця.

Друкуватиметься в наступних числах


 • Постанова КМ від 12.04.2000 №651 "Про затвердження Положення про Державну службу експортного контролю"

Визначено завдання та обов'язки Держекспортконтролю.

Встановлено, що Держекспортконтроль "...видає суб'єктам підприємницької діяльності дозволи або висновки на право здійснення міжнародних передач товарів...", що підлягають державному експортному контролю, а також "...проводить експертизу документів, що подаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності для одержання дозволів або висновків на право здійснення міжнародних передач товарів...", що підлягають державному експортному контролю.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Лист від 04.04.2000 №12-111/379 "Про граничну вартість (щодо призупинення перегляду обліку основних засобів стосовно зміни граничної вартості предметів, що зараховуються до складу основних засобів)"

  "Старі" критерії визначення основних засобів (1 рік, 500 грн) - чинні!

  Департамент бухобліку Нацбанку повідомляє, що підприємства не повинні здійснювати "...перегляд обліку основних засобів стосовно зміни граничної вартості предметів, що зараховуються до складу основних засобів...", до затвердження наказом Мінфіну та реєстрації в Мін'юсті Положення (стандарту) бухобліку "Основні засоби", а також прийняття окремих вказівок Нацбанку.


 • Лист від 10.04.2000 №18-211/1009-2283 "Щодо порядку оформлення векселями дебіторської заборгованості перед банком"

Нацбанк роз'яснює, що "...векселі можуть видаватися лише юридичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності лише для оплати за поставлену продукцію, виконані роботи та надані послуги...", за винятком фінансових векселів.

Оформлення строкової і простроченої заборгованості боржника перед банком за наданими кредитами у вексельну "...можливе виключно шляхом передачі векселів, які боржник отримав за раніше поставлену ним продукцію...". Це можна зробити також за іменним чи бланковим індосаментом або шляхом видачі фінансового векселя.

Оформлення боржником наявної у нього заборгованості за кредитами перед комерційним банком власними векселями є грубим порушенням вексельного законодавства.

Друкуватиметься в наступному числі


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Наказ від 01.03.2000 №79 "Про затвердження Положення про Реєстр платників податку на додану вартість"

  ДПАУ скоригувала свої нормативно-правові акти відповідно до вимог Указу Президента від 28 червня 1999 року №746/99 щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

  Особам, відповідальним за стягнення та внесення податку до бюджету під час виконання декількох договорів про спільну діяльність, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за формою №2-Р видається на кожний із зазначених договорів.

  Особи, які сплачують єдиний податок за ставкою 10%, у разі порушення критерію малого підприємства зобов'язані подати органу ДПА заяву про реєстрацію як платника ПДВ починаючи з наступного звітного кварталу.

  Реєстраційна заява для діючих осіб "...повинна бути надана не пізніше 20 календарних днів після закінчення місяця, в якому був досягнутий обсяг оподатковуваних операцій..." (500 тис. грн, 1млн грн).

  Особи, зареєстровані як платники ПДВ, "...можуть бути зняті з реєстрації не раніше ніж через 24 календарні місяці після такої реєстрації".

  Наведено зразки реєстраційної заяви, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, заяви про виключення з Реєстру платника ПДВ, повідомлення про видачу свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ у зв'язку зі зміною місцезнаходження.

  Друкується в цьому числі


 • Лист від 01.03.2000 №1465/5/15-1116 "Про умови віднесення до складу валових витрат будь-яких витрат, не підтверджених відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами"

ДПАУ роз'яснює: якщо у разі використання підприємством матеріальних цінностей держрезерву (наприклад, пально-мастильні матеріали) оформити відповідні документи, що підтверджують придбання використаного палива за плату або компенсацію, то вартість цього палива буде віднесена до складу валових витрат податкового періоду, на який припадає таке оформлення.

Друкується в цьому числі


 • Лист від 06.03.2000 №3156/7/16-1220-7 "Про податок на додану вартість при користуванні житловим приміщенням"

Стосовно оподаткування послуг з користування житловими відомчими приміщеннями та плати за гуртожитки ДПАУ нагадує, що користування житловим приміщенням здійснюється відповідно до договору найму житлового приміщення, який укладається в письмовій формі між наймодавцем (ЖЕО, а в разі відсутності - відповідним підприємством) і наймачем-громадянином. Враховуючи те, що Житловий кодекс не передбачає договору оренди на проживання громадян в житлових приміщеннях, "...плата за послуги, пов'язані з користуванням житловими відомчими приміщеннями та гуртожитками, є об'єктом для обкладення ПДВ".


 • Лист від 20.03.2000 №3840/7/15-1317 "Щодо застосування окремих положень Указу Президента України №727/98 (про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва)"

ДПАУ роз'яснює, що у дохідній частині відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції, майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації.

Ринок як суб'єкт малого підприємництва, який перейшов на сплату єдиного податку, справляючи ринковий збір, що у розмірі 100% перераховується ринком до відповідного місцевого бюджету, не враховує ці суми у виручці від реалізації продукції ринку.

У разі "...якщо орган місцевого самоврядування виділятиме ринку кошти на розвиток та інші соціальні потреби, то такі кошти включатимуться до бази оподаткування єдиним податком".

Друкується в цьому числі


 • Лист від 21.03.2000 №3892/7/18-0617 "Про сплату орендної плати за землю"

Розмір, умови та строки внесення орендної плати за землю встановлюються за угодою сторін у договорі оренди між орендодавцем і орендарем, що визначено Законом України "Про плату за землю". Тому ДПАУ стверджує, що "...платники, які підпадають під дію Указу Президента України №746..." "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (із змінами і доповненнями), "...не звільняються від сплати орендної плати за землю".

Друкується в цьому числі


 • Лист від 24.03.2000 №4160/7/16-1201 "Про типові помилки при проведенні перевірок та впровадження ряду заходів, направлених на підвищення якості роботи з забезпечення надходжень податку на додану вартість"

У 2000 році ДПАУ планує впровадити ряд заходів, направлених на підвищення якості роботи з забезпечення надходжень ПДВ. Найцікавіші з них для підприємців: аналізуватиметься інформація, що отримується від банківських установ, щодо підприємств, які мають значні обороти по рахунках як в національній, так і в іноземній валюті та надали заяви на придбання валюти, але сплачують незначні суми ПДВ до бюджету або ж мають недоїмку по платежах до бюджету. Одним з основних заходів буде широке проведення зустрічних перевірок платників, які є учасниками бартерних операцій.

Друкується в цьому числі


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 22.03.2000 №15/2-960-ЕП "Про доповнення деяких листів Держмитслужби у зв'язку зі змінами, внесеними Постановою Кабінету іністрів України від 21.03.2000 №530 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. №66"

  Тимчасово, до внесення змін до Наказу Держмитслужби від 01.07.99 №401 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 30.01.98 №40", "...митне оформлення дизельного пального, яке виготовлене нафтопереробними підприємствами України, а також ввезеного, здійснюватиметься з застосуванням коду "35" Класифікатора звільнення від сплати акцизного збору".

  До 01.06.2000 р. скасовано нарахування акцизного збору під час оформлення попередніх ВМД на дизельне пальне (код ГС 2710 00 610, 2710 00 650, 2710 00 690), яке виготовлене нафтопереробними підприємствами України з використанням сировини, видобутої на території України або імпортованої, а також виробленого або ввезеного (імпортованого) дизельного пального. Акцизний збір не входить до суми заставних платежів.

  Друкується в цьому числі


 • Лист від 05.04.2000 №15/3-1198-ЕП "Щодо оподаткування операцій з ввезення товарів за договорами оренди (лізингу)"

У випадках митного оформлення об'єктів оперативного лізингу, що ввозяться на митну територію України і підлягають обов'язковому зворотному вивезенню за її межі протягом одного року, відповідно до митного режиму тимчасового ввезення ПДВ справляється на загальних підставах.

У разі якщо товари ввезено на митну територію України за договорами оренди до набрання чинності наказом Держмитслужби від 16.02.2000 №83 та оформлено у митному відношенні як тимчасове ввезення майна зі сплатою ПДВ, зазначений податок не нараховується.

Друкується в цьому числі


 • Лист від 10.04.2000 №13/1-1253-ЕП "Щодо відновлення порядку прийому податкових векселів як засобу сплати податку на додану вартість з імпортних операцій"

З 10 квітня 2000 року Держмитслужба скасувала дію свого листа №13/1-1214-ЕП від 06.04.2000 р. і "...дозволила приймати податкові векселі як засіб сплати ПДВ з імпортних операцій..." у раніше встановленому порядку.

Друкується в цьому числі


МІНФІН
 • Лист від 15.02.2000 №10-308/8-544 "Про визначення кількості ліцензій при здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами"

  Мінфін, посилаючись на Закон "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами", вказує, що "...плата за ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами вноситься за кожне місце торгівлі...", де реалізуються товари, яке обладнане ЕККА або де є товарно-касова книга, незалежно від того, чи здійснюється через них продаж інших товарів.

  Друкується в цьому числі


 • Наказ від 24.03.2000 №61 "Про затвердження Порядку ведення консолідованого бухгалтерського обліку промислово-фінансовими групами"

Цей Порядок визначає особливості бухгалтерського обліку і складання звітності головним підприємством промислово-фінансової групи і учасниками ПФГ.

Порядок встановлює, що головне підприємство ПФГ може визначити "...прибуток від реалізації кінцевої продукції як добуток чистого доходу (виручки) від реалізації відповідно кінцевої продукції і рівня рентабельності операційної діяльності".

Учасники ПФГ складають фінансову звітність про всю свою фінансово-господарську діяльність в обсязі та порядку, установлених стандартами бухобліку, та подають її (засновникам), відповідно до установчих документів, органам держстатистики, а також головному підприємству ПФГ, яке, у свою чергу, "...подає всім учасникам ПФГ річний консолідований фінансовий звіт".

Друкуватиметься в наступному числі


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
 • Наказ від 23.03.2000 №23 "Про затвердження Інструкції про порядок складання в 2000 році місячних звітів та квартального звіту за I квартал установами і організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів"

  Наведено форми фінансової місячної звітності та звітності за I квартал згідно з цією Інструкцією.


КОМІТЕТИ ВР УКРАЇНИ
 • Лист від 23.03.2000 №06-10/197 "Щодо застосування окремих норм законів України стосовно порядку нарахування та сплати дивідендів емітентом корпоративних прав на користь власників таких корпоративних прав"

  Якщо у статутному фонді юридичної особи є частка майна, що належить державі, то оподаткування таких дивідендів повинно здійснюватись за порядком, встановленим п. 7.8 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", тобто за ставкою 30%, як вважає Комітет.

  Друкується в цьому числі


ДЕРЖСТАНДАРТ
 • Наказ від 27.03.2000 №241 "Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні"

  З 12 травня 2000 року не підлягають сертифікації деякі побутові, господарчі та промислові товари. Серед них: перемикачі для приладів,побутові електронні таймери, годинники, електронні, керуючі пристрої, реле та індикатори часу, конструктори і набори для складання побутової радіоелектронної апаратури для дітей та дорослих, мийні пасти, блоки живлення мікрокалькуляторів, плити та вироби з природного каменю, цегла для димарів, плитки керамічні глазуровані для внутрішнього лицювання стін, фільтри масляні, їх елементи, насоси мастильних систем автомобільних двигунів, зчеплення, карданна передача, бампери, пружини підвіски, вентилі коліс. І дещо інше


Підготували Валерій КАРЄВ і Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua