Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#18-19 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

Аналіз документів, оприлюднених з 18 по 24 квітня 2000 року:


ВР УКРАЇНИ
 • Закон від 23.03.2000 №1580-III "Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення"

  Зменшено перелік осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні порушення. У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються міністерствами, відомчими органами, органами МВС, "...протоколи про правопорушення вже не мають права складати члени інспекції робітничого контролю профспілок".


 • Закон від 23.03.2000 №1581-III "Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)"

З 19 квітня збільшено ставку акцизного збору у твердих ставках на солодове пиво (код 2203 00). До змін акциз у твердих ставках становив 0,02 євро за 1 л (0,10 грн на 12.04.2000), а після змін - ставка визначена у гривнях і становить 0,14 грн за 1 л.

А "...з 1 квітня 2001 року ставку акцизного збору на солодове пиво (код 2203 00) буде збільшено ще у півтора разу і вона становитиме 0,21 грн за 1 літр".

Друкується в цьому номері


 • Закон від 23.03.2000 №1582-III "Про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої"

З 25 квітня затверджено ставки акцизного збору у гривнях з одиниці реалізованого товару на спирт етиловий та алкогольні напої.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 23.03.2000 №1602-III "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"

Прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку забезпечує принцип рівності, який полягає в дотриманні прав та врахуванні інтересів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання всіх форм власності.

Показники прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку є "...орієнтиром для розроблення суб'єктами підприємницької діяльності власних прогнозів, планів, бізнес-планів та інших документів".

Визначені критерії прогнозу розвитку галузей економіки на короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий періоди.


 • Закон від 23.03.2000 №1605-III "Про спеціальну економічну зону "Рені"

На території міста Рені Одеської області створюється спеціальна економічна зона "Рені" на строк 30 років, "де буде діяти спеціальний правовий режим економічної діяльності, стабільність якого на весь термін гарантує держава".

Суб'єктами СЕЗ "Рені" можуть стати суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, "...які розташовані на території СЕЗ "Рені" і реалізують на цій території інвестиційні проекти вартістю не менше 200 тисяч доларів США". Право на отримання пільг надається суб'єктам СЕЗ "Рені" Ренійською райдержадміністрацією шляхом видачі свідоцтва про реєстрацію.

Ввізне мито та ПДВ не справляються у разі ввезення товарів, крім підакцизних товарів, з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Рені" для використання в межах СЕЗ "Рені". А при вивезенні за митну територію з території СЕЗ "Рені" вивізне мито та акцизний збір не справляються, а ПДВ справляється за нульовою ставкою.

Це не поширюється на товарообмінні (бартерні) операції та операції з давальницькою сировиною.

Суб'єкти СЕЗ "Рені" сплачують податок на прибуток, отриманий на території СЕЗ "Рені" від реалізації інвестиційних проектів, за ставкою 20%.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Друкуватиметься в наступному числі


 • Закон від 23.03.2000 №1606-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони "Рені"

Встановлено, що на період функціонування спеціальної економічної зони "Рені" здійснюватиметься:

- справляння ввізного та вивізного мита;

- оподаткування ПДВ операцій з ввезення (пересилання) на територію спеціальної (вільної) економічної зони "Рені" товарів та інших предметів;

- стягнення податку на прибуток платників податку - суб'єктів цієї зони;

- справляння акцизного збору

з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону "Рені".

Друкуватиметься в наступному числі


 • Закон від 23.03.2000 №1607-III "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту"

Здійснилася мрія багатьох підприємців - на території Одеського морського торговельного порту на 25 років створена спеціальна (вільна) економічна зона "Порто-франко", де буде діяти спеціальний правовий режим економічної діяльності, стабільність якого гарантує держава.

Суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" можуть стати суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Порто-франко" і реалізують інвестиційні проекти вартістю не менше $1 млн.

Спеціальний правовий режим поширюється на суб'єктів СЕЗ "...виключно під час реалізації інвестиційних проектів на території СЕЗ "Порто-франко".

Ввізне мито та ПДВ не справляються у разі ввезення товарів, крім підакцизних товарів, з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Порто-франко" для використання в межах СЕЗ "Порто-франко". А при вивезенні за митну територію з території СЕЗ "Порто-франко" вивізне мито та акцизний збір не справляються, а ПДВ справляється за нульовою ставкою.

"...Звільняється на три роки від оподаткування прибуток, одержаний на території СЕЗ "Порто-франко" суб'єктами СЕЗ "Порто-франко" від реалізації інвестиційних проектів".

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Друкуватиметься в наступному числі


 • Закон від 23.03.2000 №1608-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту"

На період функціонування спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко", створеної на території Одеського морського торговельного порту,

- справляння ввізного та вивізного мита;

- оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення (пересилання) на територію спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" товарів та інших предметів;

- оподаткування прибутку платників податку - суб'єктів цієї зони;

- справляння акцизного збору

здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту".

Друкуватиметься в наступному числі


 • Закон від 23.03.2000 №1613-III "Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Закон встановив право Кабінету Міністрів України затверджувати соціальні норми та нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді, "...додержання і виконання яких є обов'язковими для... підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності". Фінансування заходів щодо соціального становлення та розвитку молоді здійснюється за рахунок коштів місцевого та держбюджету, а також "...інших джерел, не заборонених законодавством".

Держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше 2 років, а "...у разі відмови в прийомі на роботу у межах установленої квоти з підприємств, установ та організацій стягується штраф у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожну таку відмову...", який спрямовується в фонд сприяння зайнятості.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 14.04.2000 №656 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення"

  На основі затвердженого переліку набору житлово-комунальних, транспортних послуг, товарів та продуктів у місячний термін буде розроблена "...методика визначення прожиткового мінімуму на одну особу...", а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення.


 • Постанова від 18.04.2000 №666 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. №599"

Аукціонний комітет тепер "...не пізніш як за 10 днів до початку аукціону з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля..." публікує у засобах масової інформації повідомлення для покупців нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля про місце, дату і час проведення аукціону.

Друкується в цьому номері


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Лист від 11.04.2000 №25-111/645-2297 "Про окремі порушення Інструкції НБУ №7"

  Нацбанк вказує на найбільш поширені помилки платників, які призводять до затримки проходження платежів. Серед них:

  - відсутність оригіналу відповіді на претензію й оригіналу виконавчого документа, який повинен додаватися до розрахункового документа;

  - неправильно зазначено найменування платника, що не відповідає офіційно зареєстрованому в статуті;

  - назва національної грошової одиниці в рядку "Сума літерами" зазначено не в скороченій формі, а повністю.

  У разі відмови прийняти від клієнта розрахунковий документ банк у день одержання документа повинен зробити на його зворотному боці чіткий напис про причину повернення документа без виконання і повернути його (із усіма додатками) клієнту.

  Друкуватиметься в наступному числі


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 18.02.2000 №2269/7/16-1220-13 "Про податок на додану вартість (щодо методу визначення податкових зобов'язань з податку на додану вартість при виконанні підрядних будівельних робіт)"

  Як зазначає ДПАУ поняття "будівництво" включає виконання будівельно-монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання та реставрації будівель і споруд.

  Для виконавця датою виникнення податкових зобов'язань є дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податку, датою виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунка як оплата товарів (робіт, послуг). Відповідно у замовника підрядних будівельних робіт датою виникнення права на податковий кредит за операціями з отримання результатів підрядних будівельних робіт є дата списання коштів з банківського рахунка як оплата цих робіт.

  Друкується в цьому номері


 • Лист від 28.02.2000 №58/2/17-0514 "Про обов'язковість нарахування, утримання та перерахунку в бюджет прибуткового податку з громадян з доходів, що виплачуються платником єдиного податку - суб'єктом малого підприємництва, та надання відомостей про виплачені ним доходи органам державної податкової служби"

Як вказує ДПАУ, особи, які знаходяться з платником єдиного податку в трудових відносинах, одержують від нього відповідну винагороду за виконану роботу, у тому числі у вигляді заробітної плати, а не дохід від здійснення підприємницької діяльності.

Тому "...фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання нести витрати зі сплати прибуткового податку за громадян...", які працюють за трудовими договорами з такими суб'єктами.


 • Лист від 07.03.2000 №3287/7/16-1201 "Щодо суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю на умовах сплати фіксованого податку та є платниками ринкового збору"

ДПАУ роз'яснює, що фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю на умовах сплати фіксованого податку і є платниками ринкового збору, не мають статусу платника ПДВ. Вони не повинні реєструватися як платники податку. У разі їхньої реєстрації платниками ПДВ реєстраційні документи підлягають анулюванню і поверненню в податковий орган, а "...при виявленні безпідставного одержання від покупців сум ПДВ або виписки податкової накладної з урахуванням ПДВ зазначені суми податку повинні бути внесені в бюджет".

ДПАУ нагадує, що такі особи мають нараховувати, стягувати і перераховувати в бюджет прибутковий податок з доходів, що виплачуються найманим працівникам, і заповнювати довідки ф. №8-ДР.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 07.03.2000 №3297/7/15-1317 "Про можливість переходу адвокатського об'єднання на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"

Адвокатське об'єднання - професійна організація адвокатів, грошові кошти якої складаються з членських внесків адвокатів, є юридичною особою, але не є суб'єктом підприємницької діяльності, тому що не займається підприємницькою діяльністю. ДПАУ робить висновок: таке "...адвокатське об'єднання не є суб'єктом підприємницької діяльності і не може перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності".

Друкується в цьому номері


 • Лист від 17.03.2000 №1364/6/15-1116 "Про оподаткування операцій з цінними паперами, внесеними до статутного фонду підприємства"

При внесенні майна, у тому числі цінних паперів, учасниками господарського товариства в його статутний фонд (пряма інвестиція) відбувається "... передача прав власності на таке майно за компенсацію у вигляді корпоративних прав...", емітованих юридичною особою, тобто відбувається операція продажу товарів за компенсацію. При перевищенні прибутків, отриманих у зв'язку з продажем цінних паперів, над витратами, понесеними в зв'язку з придбанням ЦП протягом такого звітного періоду і збільшеними на суму некомпенсованих балансових збитків від таких операцій минулих періодів, різниця включається до складу валових прибутків. Балансові збитки від торгівлі ЦП над прибутками, отриманими від продажу ЦП, переносяться на зменшення прибутків майбутніх періодів від таких операцій і "...у декларації про прибуток підприємства не відображаються". ДПАУ застерігає, що "...збільшення валових витрат і валових прибутків відповідно на суми витрат на придбання ЦП і прибутків від їх продажу є грубим порушенням порядку оподаткування операцій з торгівлі ЦП і деривативами".

Друкуватиметься в наступному числі


 • Лист від 23.03.2000 №4116/7/15-1217 "Щодо порядку реєстрації та правомірності виключення з Реєстру неприбуткових установ і організацій"

ДПАУ нагадує про ведення Реєстру усіх неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування прибутку, на підставі якого підприємство й отримує статус неприбуткового. "...Структуру ознаки неприбуткової організації або установи встановлює ДПАУ", а присвоєння ознаки неприбутковості та її скасування здійснюють місцеві органи податкової служби.

Друкуватиметься в наступному числі


 • Лист від 24.03.2000 №4174/7/12-0117 "Про застосування Конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Великобританією"

ДПАУ повідомляє, що острів Джерсі не підпадає під дію Конвенції між урядом України і урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії стосовно усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням від сплати податків на дохід і на приріст вартості майна. Острів Джерсі не належить до податкової юрисдикції Великобританії, тому "...положення вищеназваної Конвенції не поширюються на осіб, які зареєстровані та/або перебувають на острові Джерсі".

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 27.03.2000 №133 "Про внесення змін до Рекомендацій щодо прийому та термінів розгляду податкових декларацій по податку на прибуток і механізму реалізації виявлених правопорушень"

Змінено дату подання звітності з податку на прибуток. У разі коли дата подання звітності по податку на прибуток припадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Відтепер, якщо податківці у ході камеральної перевірки встановлюють факт заниження податкових зобов'язань, вони складають протокол про результати проведення перевірки і "...письмово повідомляють про це платника податку з пропозицією добровільно сплатити в 10-денний термін донараховану суму податку та пеню". При відмові платника податку добровільно сплатити в установлений термін донараховану суму податку та пеню податковий орган стягує зазначені кошти у безспірному порядку. При цьому фінансові санкції до такого платника податку не застосовуються, за винятком пені на донараховану суму.

Розглянуто умовний приклад заповнення рядків декларації про прибуток підприємства.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 27.03.2000 №4219/7/16-1220-01 "Про реєстрацію філій як платників ПДВ"

ДПАУ роз'яснює, що філія підприємства може за власним бажанням подати у податковий орган заяву про реєстрацію як платника податку, якщо вона має право проведення розрахунків по операціях з придбання і продажу товарів, самостійний баланс, банківський рахунок, печатку, окремий статистичний код, здійснює самостійно розрахунки з бюджетом по податках за результатами господарської діяльності. У цьому випадку податкова не може відмовити філії в реєстрації як платника ПДВ.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 27.03.2000 №4255/7/15-0117 "Щодо порядку визначення сум, що вносяться до бюджету підприємствами-монополістами"

При визначенні сум, що вносяться до бюджету підприємствами-монополістами до 1 квітня 2000 року у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці, необхідно керуватися Постановою КМУ від 1квітня 1999 року №525 "Про Порядок визначення сум, що вносяться до бюджету підприємствами-монополістами у 1999 році у зв'язку з перевищенням розрахункової величини фонду оплати праці" з урахуванням суми економії з початку 1999 року. Сума перевищення фонду оплати праці у звітному місяці зменшується на суму його економії за попередній період поточного року, якщо в розрахунках не застосовується граничний індекс зниження обсягів виробництва 0,7.


 • Лист від 27.03.2000 №4268/7/25-1217 "Про порядок накладення та розмір фінансових санкцій, що застосовуються у випадках завищення сум бюджетного відшкодування, заявленого у податковій декларації з податку на додану вартість"

Ще раз про бюджетне відшкодування. Якщо за результатами перевірки виявляється факт завищення суми бюджетного відшкодування, яка заявлена у податковій декларації, така "...сума завищення вважається сумою податкового зобов'язання, що прихована від оподатковування...". Тобто завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ, заявленого в податковій декларації, вважається заниженням нарахованого ПДВ, тому у разі виявлення за результатами перевірок таких фактів застосовуються фінансові санкції: стягнення однократного розміру суми податкового кредиту, заявленої в податковій декларації, не підтвердженої відповідними документами, а у разі повторного порушення протягом року після порушення, установленого попередньою перевіркою, - подвійного розміру суми податкового кредиту.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 28.03.2000 №4328/7/16-1121 "Про окремі питання оподаткування податком на додану вартість (щодо скасування звільнення від податку на додану вартість по операціях з ввезення на митну територію України та операцій з продажу на митній території України посібників, підручників та учнівських зошитів, які виготовлені не вітчизняними товаровиробниками)"

ДПАУ зазначає, що "...починаючи з 11 березня поточного року під час проведення митних процедур, а також при здійсненні операцій з подальшого продажу такі товари підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків".

Слід звернути увагу на те, що з цієї дати операції з продажу залишків учнівських зошитів, підручників та посібників, які були ввезені на митну територію України без сплати ПДВ, підлягають оподаткуванню ПДВ у розмірі 20%, причому базою оподаткування є договірна вартість, визначена за вільними цінами з урахуванням ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов'язкових платежів), за винятком ПДВ, що включається в ціну товарів.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 29.03.2000 №4408/7/15-1317 "Щодо застосування окремих положень Указу Президента України від 03.07.98 №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"

ДПАУ повідомляє, що державні чи комунальні підприємства (видавництва, редакції газет, підприємства кіномережі, автошколи і т. п.) можуть перейти на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, "...у разі реєстрації їх як суб'єктів підприємницької діяльності..." у порядку, установленому законодавством, і якщо вони є "...платниками податків та зборів (обов'язкових платежів) на загальній підставі".

Друкується в цьому номері


 • Лист від 03.04.2000 №4607/7/23-3117 "Про використання товарно-касових книг при реалізації лікарських засобів у сільській місцевості"

Визначено, що розрахунки зі споживачами в аптеках, аптечних пунктах та кіосках, що розташовані в сільській місцевості, проводяться з використанням товарно-касових книг. За погодженням з райдержадміністраціями роздрібна реалізація лікарських засобів може здійснюватись через фельдшерсько-акушерський пункт, організований в сільському населеному пункті, на підставі угоди, укладеної з аптекою. Тому "...реалізація лікарських засобів через фельдшерсько-акушерські пункти, розташовані в сільській місцевості, повинна проводитись із використанням товарно-касових книг".

Друкується в цьому номері


 • Лист від 10.04.2000 №4973/7/15-1117 "Щодо стягнення до Державного бюджету податку на прибуток підприємств, отриманого за рахунок зміни понижувального коефіцієнта з 1 до 0,8 до норм амортизації"

Отримано роз'яснення щодо застосування понижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації у II кварталі.

Сума податку визначається з застосуванням коефіцієнта 0,8 та з урахуванням Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", відображається в декларації за II квартал 2000 року і підлягає сплаті в терміни, передбачені для сплати податку на прибуток, авансових внесків з податку на прибуток.

Друкується в цьому номері


АДМІНІСТРАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
 • Лист від 21.03.2000 №25/2-9-133/Б "Щодо сертифікації послуг та порядку відкриття маршрутів пасажирського автомобільного транспорту"

  Для обмеження монополізму на ринку транспортних послуг буде проводитися конкурс на перевезення пасажирів на постійних автобусних маршрутах.

  При попередньому кваліфікаційному відборі перевіряються:

  - технічний стан ТЗ;

  - наявність виробничої бази або можливості для підтримання належного технічного та санітарного стану ТЗ;

  - умови для забезпечення контролю за станом здоров'я водіїв перед виїздом на лінію;

  - стаж роботи претендента з організації перевезень пасажирів.

  Така перевірка може не здійснюватися, якщо перевізник має сертифікат відповідності щодо послуг пасажирського автотранспорту.

  Друкуватиметься в наступному числі


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Наказ від 27.03.2000 №164 "Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам"

  Встановлено, що митне оформлення товарів у повному обсязі та їх пропуск через митний кордон здійснюються лише після сплати митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору, без відстрочення їх сплати. За явної невідповідності заявленої митної вартості товарів "...митні органи визначають митну вартість послідовно на основі цін на ідентичні чи подібні товари...", які діють у відповідних країнах-експортерах. При сплаті митних зборів, мита, ПДВ та акцизного збору в разі відсутності у громадян коштів у гривнях "...дозволяється використання на митній території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу...".

  Наведено особливості застосування митного збору за зберігання товарів на складах митниць, розрахунки мита, ПДВ, акцизного збору.

  Наведено перелік товарів, які підлягають обкладенню акцизним збором, та ставки цього збору, а також ставки вивізного мита на товари, що вивозяться за межі України, а також перелік предметів промислового призначення, що застосовуються у виробничій сфері.

  Друкуватиметься в наступному числі


 • Наказ від 27.03.2000 №171 "Про ліквідацію окремих митних постів"

Ліквідовано такі митні пости:

"Росошани" Кельменецької митниці, "Березино" та "Біляївка" Білгород-Дністровської митниці, "Очаків" та "Миколаїв-аеропорт" Миколаївської митниці, "Болград" Придунайської митниці, "Велика Михайлівка" Роздільнянської митниці, "Берегове" Закарпатської митниці.


 • Лист від 27.03.2000 №11/4-2750-0-401 "Про порядок справляння зборів, застосування ставок зборів за здійснення екологічного, ветеринарного, фітосанітарного контролю та за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів іноземних та вітчизняних власників та про вдосконалення порядку митного оформлення транспортних засобів, що тимчасово вивозяться громадянами за межі України"

Держмитслужба повідомляє, що митне оформлення може бути завершено тільки після закінчення санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю, якщо їх проведення затверджено для даного виду товару.

Держмитслужба звертає увагу на те, що "...служби, на які покладено обов'язки щодо здійснення вищезазначених видів контролю, не підпорядковані митним органам". На даний час порядок справляння зборів, застосування ставок зборів за здійснення екологічного, ветеринарного, фітосанітарного контролю за проїзд автодорогами транспортних засобів іноземних та вітчизняних власників здійснюється відповідно до вимог постанови КМУ від 16.06.99 р. №1034.

З метою спрощення процедури митного оформлення у разі тимчасового вивезення громадянином транспортного засобу митні органи не вимагатимуть заповнення громадянином декларації форми МД-7, якщо цей транспортний засіб зареєстрований в органах ДАІ МВС України.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 05.04.2000 №09/461 "Щодо Правил переміщення у спрощеному, пільговому порядку товарів фізичними особами через митний кордон Російської Федерації"

Правила визначають право переміщення через митний кордон Російської Федерації фізичними особами будь-яких товарів, за винятком заборонених до ввозу в Російську Федерацію, і вивозу, які здійснюються за умови сплати мита і податків.

Переміщення товарів, не призначених для виробничої або іншої комерційної діяльності, здійснюється за спрощеною, пільговою системою, "... якщо загальна вартість товарів, ввезених у супроводжуваному або несупроводжуваному багажі, в еквівалентній вартості перевищує 10000 доларів США і/або їх загальна вага перевищує 200 кілограмів...". При необхідності особа, що переміщає товари, підтверджує те, що товари не призначені для комерційної діяльності.


 • Лист від 11.04.2000 №32/1-1269-ЕП "Щодо використання бланків вантажних митних декларацій форм МД-2 і МД-3 старого зразка"

Держмитслужба, згідно з рішенням КМУ від 06.04.2000 р. №6226/45, з 10.04.2000 р. видає суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності вантажні митні декларації форм МД-2 і МД-3 старого зразка. Такі бланки мають бути пронумеровані митницею, яка їх видала, із зазначенням шестизначного порядкового номера бланка (наприклад, 000001 і вище), завіреного печаткою загального відділу митниці.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 13.04.2000 №09/1-1307-ЕП "Про ввезення громадянами в Україну транспортних засобів для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення"

При ввезенні зазначених транспортних засобів громадянин на вимогу інспектора на зворотному боці автомобільних митних декларацій форми МД-7 має зробити запис "З вимогами п. 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 16.07.99 р. №986-XIV ознайомлений" і розписатися з проставленням дати. Мається на увазі, що починаючи з 1 січня 2000 року управління та експлуатація транспортних засобів, ввезених на митну територію України під зобов'язання їх зворотного вивезення, "...дозволяються виключно особам - нерезидентам, визначеним власниками таких транспортних засобів". При цьому передача у володіння або користування таких транспортних засобів іншим особам не дозволяється.

Після митного оформлення транспортного засобу інспектор, який здійснив його, завіряє цей запис особистою номерною печаткою.

Друкується в цьому номері


МІНЕКОНОМІКИ
 • Наказ від 10.04.2000 №41 "Про порядок розгляду заявок на видачу ліцензій"

  Визнано таким, що втратив чинність, Порядок розгляду заявок на видачу ліцензій в МЗЕЗторг України, затверджений його наказом від 27.01.99 р. №36.

  Розгляд заявок на видачу ліцензій буде здійснюватися управлінням нетарифного регулювання та контрактного обліку департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю за участю управління моніторингу зовнішньої торгівлі.

  Друкується в цьому номері


ДЕРЖКОМЗВ'ЯЗКУ
 • Лист від 15.03.2000 №1715/7-03-04 "Пеня за несвоєчасні розрахунки"

  У зв'язку з невиконанням державою зобов'язань по виплаті заробітної плати, пенсій "...Держкомзв'язку не буде стягувати пені за несвоєчасне внесення плати за послуги зв'язку..." з громадян до усунення КМУ причин, зазначених вище.


КОМІТЕТИ ВР УКРАЇНИ
 • Лист від 04.04.2000 №06-10/214 "Про вексельну форму розрахунків при експортних операціях"

  Комітет ВР нагадує експортерам, що не передбачені обмеження щодо застосування векселя в іноземній валюті при здійсненні розрахунків по експортних операціях. Але важливо дотримуватися терміну погашення такого векселя, бо результатом застосування вексельної форми розрахунків при здійсненні експортних операцій є зарахування виручки на валютні рахунки резидента-експортера в уповноваженому банку в термін, що не перевищує 90 календарних днів із дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції.

  Друкується в цьому номері


 • Лист від 10.04.2000 №06-10/233 "Щодо невиконання деякими податковими органами норм законодавства та судових рішень про відшкодування господарюючим суб'єктам податку на додану вартість"

Збільшилась кількість випадків невиконання деякими податковими органами норм законодавства і судових рішень про відшкодування платникам податку на додану вартість, що призводить, в остаточному підсумку, до збільшення витрат Держбюджету.

Комітет вважає, що "...керівники податкових органів, що не виконують судових рішень про відшкодування ПДВ, відповідно до законодавства України повинні нести адміністративну, а також кримінальну відповідальність...".


 • Лист від 11.04.2000 №06-10/240 "Про віднесення до валових витрат орендаря сум сплачених орендодавцю комунальних послуг та віднесення до податкового кредиту орендаря податку на додану вартість, нарахованого орендодавцем на суми орендної плати та комунальних послуг за орендоване приміщення"

Як зазначає Комітет ВР, положення норми Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо віднесення до валових витрат є нормою прямої дії і не містять посилань на які-небудь інші підзаконні нормативно-правові акти. Таким чином, "...витрати орендаря...", пов'язані з оплатою вартості наданих, відповідно до договору про надання послуг, комунальних послуг орендодавцю як компенсації цих витрат, "...повинні включатися до складу валових витрат орендаря".

Щодо податкового кредиту з сум, нарахованих за операцією по сплаті вартості комунальних послуг за договорами оперативної оренди. Як вважає Комітет ВР, "...орендар має право включити в податковий кредит витрати по сплаті ПДВ, підтверджені податковими накладними і пов'язані з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься на валові витрати підприємства".

Друкуватиметься в наступному числі


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
 • Лист від 07.04.2000 №04/1836 "Про складання звіту за формою №4-ПФ та інформації про розрахунки з Пенсійним фондом"

  Пенсійний фонд України повідомляє, що Інформація про розрахунки з ПФ, як додаток №9, подається до органів Фонду вперше за квітень до 10 травня 2000 року. Надалі зазначений додаток подається у міжквартальний період до 10-го числа місяця, що настає за звітним. Зазначену Інформацію подають лише платники збору, "...які виплачують заробітну плату працівникам у натуральній формі (власною продукцією та отриманою за бартером) або з виручки за реалізовану продукцію". Платники, які не мають недоїмки перед ПФ, зарплату одержують виключно готівкою, отриманою з розрахункового рахунка, та збір сплачують одночасно з одержанням коштів в установах банків, зазначену форму не подають.

  Обов'язкова умова для цього - "...проведення остаточного розрахунку з ПФ по сумі нарахованого збору при останньому одержанні коштів на зарплату за звітний місяць".

  Друкується в цьому номері


КОРПОРАЦІЯ "УКРАВТОДОР"
 • Наказ від 10.03.2000 №33 "Про затвердження Порядку видачі дозволів та погоджень на розміщення і будівництво об'єктів сервісу, будівель побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв на автомобільних дорогах загального користування"

  Визначено вимоги для смуги відчуження автодоріг загального користування у разі розміщення на них повністю чи частково споруди побутово-торговельного призначення. Зазначено, що "...власник такої споруди, розміщеної в межах смуги відчуження дороги, не має права змінювати напрям своєї діяльності, зазначеної у дозволі...", і несе відповідальність за технічний стан частини автомобільної дороги (якщо це передбачено договором з дорожнім підприємством), з'їздів, під'їздів та проїздів на самому об'єкті. Дозволи на розміщення і будівництво споруд побутово-торговельного призначення, за узгодженням з ДАІ, видають, реєструють, скасовують дорожні підприємства - облавтодори або корпорація "Укравтодор".

  Затверджено рекомендації щодо обчислення вартості послуг та платежів з відшкодування додаткових витрат на ремонт і утримання ділянки дороги.

  Наведено зразок дозволу на розміщення об'єктів сервісу, торгівлі на площадці в межах смуги відчуження автомобільної дороги.

  Друкуватиметься в наступних числах


Підготували Валерій КАРЄВ і Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua