Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#20, травень 2000р.
ДОКУМЕНТИ для РОБОТИ
МОНІТОРИНГ

Аналіз документів, оприлюднених з 25 квітня по 10 травня 2000 року:
ВР України - КМ України - Національний банк - Державна податкова адміністрація - Державна митна служба - Комітети ВР України - Держспецмонополія - Національна комісія з питань регулювання електроенергетики


НОВІ ДОКУМЕНТИ

ІМПОРТ НАФТОПРОДУКТІВ

1. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" від 06.04 2000 року №1648-III


АЛКОГОЛЬ

2. Постанова КМУ "Про утворення Держдепартаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну" від 24.04 2000 р. №690


БАНКРУТСТВО

3. Постанова КМУ "Про утворення державної госпрозрахункової установи "Агентство з питань банкрутства" від 24.04.2000 р. №691

4. Постанова КМУ "Про внесення доповнення до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів" від 24.04.2000 р. №693

Коментар "ДК":
Відновлено право власника протестованого векселя на безспірне списання коштів з рахунка боржника


ЄДИНИЙ ПОДАТОК

5. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами суб'єктам підприємницької діяльності -фізичним особам, які обрали спрощену систему оподаткування" від 24.04.2000 р. №698

6. Постанова КМУ "Про затвердження Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності" від 19.10.1998 р. №1658


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

7. Лист Комітету ВРУ з питань фінансової і банківської діяльності "Щодо віднесення до податкового кредиту сум податку на додану вартість, сплачених у зв'язку з придбанням (спорудженням) основних фондів, що підлягають амортизації, але не введені в експлуатацію" від 27.03.2000 р. №06-10/205

8. Лист ДПАУ "Про термін сплати та подання податкової звітності з ПДВ" від 10.04.2000 р. №5005/7/16-1201

9. Лист ДПАУ, Головного управління Держказначейства України "Роз'яснення щодо реалізації постанови КМУ від 07.12.99 р. №2215" від 04.04.2000 р. №2369/5/24-2216 №03-07-1/161-2347

10. Лист ДПАУ "Доповнення до листа ДПА України від 14.01.2000 р. №503/7/16-1201" від 13.04.2000 р. №5202/7/16-1201

11. Лист ДПАУ "Щодо питання визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість" від 28.02.2000 р. №59/2/16-1210

12. Лист ДПАУ "Щодо внесення змін до складу податкової звітності з податку на додану вартість в галузі сільськогосподарського виробництва" від 25.02.2000 р. №57/2/16-1110

13. Лист ДПАУ "Щодо оподаткування ПДВ послуг телефонного зв'язку" від 27.03.2000 р. №4218/7/16-1220-26

14. Лист ДПАУ"Про податок на додану вартість" від 16.12.99 р. №10324/5/16-1218 83


ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

15. Лист ДПАУ "Щодо строку позовної давності та порядку повернення неправильно сплаченого податку на прибуток" від 23.03.2000 р. №1464/6/05-1116


ВАЛОВІ ВИТРАТИ

16. Лист ДПАУ "Щодо включення витрат на пально-мастильні матеріали і витрат, пов'язаних зі стоянкою та паркуванням легкових автомобілів, до складу валових" від 07.03.2000 р. №1157/6/15-1116

17. Лист Комітету ВР України з питань фінансів і банківської діяльності "Про віднесення до валових витрат орендаря сум сплачених орендодавцю комунальних послуг та віднесення до податкового кредиту орендаря податку на додану вартість, нарахованого орендодавцем на суми орендної плати та комунальних послуг за орендоване приміщення" від 11.04.2000 р. №06-10/240

18. Лист ДПАУ "Про оподаткування операцій з цінними паперами, внесеними до статутного фонду підприємства" від 17.03.2000 р. №1364/6/15-1116

19. Лист ДПАУ "Щодо включення до складу валових витрат платника податку витрат на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, та будь-яких інших виплат в грошовій або натуральній формі, встановлених за домовленістю сторін" від 18.03.2000 р. №1363/6/15-1216


ДИВІДЕНДИ

20. Лист ДПАУ "Щодо питання застосування ставки оподаткування дивідендів" від 21.03.2000 р. №1408/6/15-0216


НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

21. Лист ДПАУ "Щодо пропозицій, пов'язаних зі зміною форми звітності, передбаченої для неприбуткових організацій" від 02.03.2000 р. №1074/6/15-1216

22. Лист ДПАУ "Щодо питання оподаткування курсових різниць" від 02.03.2000 р. №1075/6/15-1216

23. Лист ДПАУ "Щодо питань, пов'язаних з діяльністю профспілок" від 02.03.2000 р. №1073/6/15-1216

24. Лист ДПАУ "Щодо порядку реєстрації та правомірності виключення з Реєстру неприбуткових установ і організацій" від 23.03.2000 р. №4116/7/15-1217


МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА
25. Лист ДПАУ "Про оподаткування сум матеріальної допомоги" від 11.04.2000 р. №5113/7/17-0217

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

26. Наказ ДМСУ "Про затвердження інструкції про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів" від 24.12.99 р. №852

  • Інструкція про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів

ФОНД ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

27. Лист ДПАУ "Щодо внесення змін і доповнень доінструкції про порядок надходження, обліку й витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів" від 18.02.2000 р. №841/6/15-0116


БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ
28. Лист НБУ "Про окремі порушення інструкції НБУ №7" від 11.04.2000 р. №25-111/645-2297

ВАЛЮТА
29. Лист НБУ "Про вступ в дію нового закону Болгарії щодо іноземної валюти" від 12.04.2000 р. №28-11/1285

МИТНИЦЯ І ГРОМАДЯНИ

30. Наказ ДМСУ "Про затвердження Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам" від 27 березня 2000 року №164

Коментар "ДК":
"У разі нестачі гривень та відсутності обмінного пункту громадяни можуть сплатити митні збори в іноземній валюті"


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
31. Постанова КМУ "Деякі питання реалізації абзацу сімнадцятого пункту 1 статті 5 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"" від 24.04.2000 р. №701

ЦІННІ ПАПЕРИ

32. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо встановлення розмірів плати за реєстрацію фондової біржі..." від 16.12.1999 року №263

33. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про скасування рішення Комісії від 30 грудня 1998 року №215"від 17.02.2000 року №13


ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ
34. Наказ Держкомітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Методичних рекомендацій визначення орендної плати за земельну ділянку та земельну частку (пай) сільсько-господарського призначення"від 24.12.1999 року №125

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

35. Наказ Ліцензійної палати України, Держбуду "Про затвердження інструкції про умови й правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з ремонту та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту (житлово-комунального господарства) централізованого водопостачання, водовідведення та централізованого постачання теплової енергії та контроль за їх дотриманням" від 15.02.2000 р. №07/29

Коментар "ДК":
ЖЕКи і приватні сантехніки повинні отримати ліцензію для роботи з системами централізованого водопостачання, теплопостачання та каналізації


СЕРТИФІКАЦІЯ

36. Наказ Держкомітету стандартизації, метрології та сертифікації України "Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні" від 27.03.2000 р. №241

37. Лист Державної адміністрації автомобільного транспорту України "Щодо сертифікації послуг та порядку відкриття маршрутів пасажирського транспорту"від 21.03.2000 р. №25/2-9-133/Б


ЕНЕРГОНОСІЇ
38. Лист Національної комісії регулювання електроенергетики України "Щодо категорій споживачів" від 23.02.2000 р. №05-39-11/582

ОБЛІК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
39. Лист Національної комісії регулювання електроенергетики України "Щодо використання двотарифного однофазного лічильника" від 23.03.2000 р. №05-39-11/591

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
40. Указ Президента України "Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави" від 10.04.2000 р. №582/2000

ОВДП
41. Постанова КМУ "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 2000 року" від 10 квітня 2000 р. №626

ТАРИФИ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
42. Наказ Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" "Про затвердження тарифів на факультативні та додаткові послуги поштового зв'язку" від 25.02.2000 р. №61

ТЕНДЕРИ

43. Наказ Мінекономіки України "Про затвердження форми оголошення про проведення торгів (тендерів) щодо закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок державних коштів, форми оголошення про попередню кваліфікацію та форми оголошення про результати проведення торгів (тендерів)" від 10.01.2000 р. №4

44. Наказ Мінекономіки України "Про внесення змін до Наказу Мінекономіки від 14.04.99 р. №55 "Про затвердження З разкового положення про порядок створення та основні функції Тендерних комітетів (комісій) щодо організації та проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів" від 10.01.2000 р. №3

Перегляд документів >>

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua