Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#20 '2000: Документи для роботи - Нові документи

10. Доповнення до листа ДПА України від 14.01.2000 р. №503/7/16-1201

Лист ДПАУ від 13.04.2000 р. №5202/7/16-1201


СУТТЄВО

До операцій з продажу вугілля і продуктів його збагачення, вугільних і торфових брикетів, електроенергії і газу, імпортованого в Україну у разі проведення розрахунків у рахунок погашення дебіторської і кредиторської заборгованості, яка виникла до 01.01.2000 р., ПДВ не застосовується. Це правило не стосується бартерних операцій.


1Державна податкова адміністрація України в доповнення до листа Державної податкової адміністрації України від 14.01.2000 р. №503/7/16-1201 "Про окремі питання оподаткування податком на додану вартість" повідомляє таке.

Кабінетом Міністрів України (доручення від 31.03.2000 р. №2254/46) погоджено порядок оподаткування податком на додану вартість операцій з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних брикетів та електроенергії, газу, імпортованого в Україну, згідно з яким на поставки, починаючи з 1 січня 2000 року, цих товарів чи проведення розрахунків за них у рахунок погашення дебіторської і кредиторської заборгованості, яка значилась станом на 1 січня 2000 року, поширюється порядок нарахування податку на додану вартість, який діяв у 1999 році.

Таким чином, по фактично відвантажених до 1 січня 2000 року вугіллю та продуктах його збагачення, вугільних брикетах та електроенергії, газу, імпортованому на митну територію України, грошова оплата за які здійснюється починаючи з 1 січня 2000 року, та по фактично отриманих до 1 січня 2000 року грошових авансових платежах за зазначені товари, відвантаження яких відбувається починаючи з 1 січня 2000 року, застосовуються діючі у 1999 році умови оподаткування податком на додану вартість, тобто зазначені операції оподатковуються податком на додану вартість за "нульовою" ставкою*.

Слід наголосити, що зазначений порядок оподаткування не поширюється на незавершені бартерні (товарообмінні) операції, які здійснювалися на території України протягом IV кварталу 1999 року та протягом 1999 року із вказаними товарами. Також зазначений порядок не поширюється на операції, по яких умови договору купівлі-продажу змінюються на товарообмінні або без внесення змін операції по факту розрахунків в 2000 році також відносяться до категорії бартерних. Такі операції оподатковуються за повною ставкою у розмірі 20 відсотків.

Про вищезазначене Державна податкова адміністрація України зобов'язує повідомити підпорядковані органи державної податкової служби.

 Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Лист ДПАУ від 14.01.2000 р. №503/7/16-1201 "Про окремі питання оподаткування податком на додану вартість" з дещо протилежною думкою див. у "ДК" №8/2000.

*Лист ДПАУ від 10.02.2000 р. №128/3/16-1214 "Щодо узгодження порядку нарахування податку на додану вартість за ставкою 20 відсотків по операціях з продажу вугілля та продуктів його збагачення, вугільних брикетів та електроенергії, газу, імпортованого в Україну" аналогічного змісту надруковано в "ДК" №16/2000".

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua