Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#23, червень 2000р.
ДОКУМЕНТИ для РОБОТИ
МОНІТОРИНГ
Аналіз документів, оприлюднених з 24 по 30 травня 2000 року:
Президент України - ДПА - Державна митна служба - Мінфін - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - Мінпраці - Комітети ВР України - Мін'юст - Міністерство охорони здоров'я, Фонд соціального страхування - Мінекономіки - Держкомстат

НОВІ ДОКУМЕНТИ

СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1. Наказ Мінфіну України Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27.04.2000 р. №92

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"

Коментар "ДК":
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" гарантує ускладнення бухгалтерського обліку

3. Лист Комітету ВРУ Про перехід на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності в Україні з питань фінансів і банківської діяльності від 25.04.2000 р. №06-10/278

4. Наказ Мінфіну України Щодо затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" від 26.04.2000 р. №91

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"

Коментар "ДК":
Встановлено три методи оцінки фінансових інвестицій


АЛКОГОЛЬ ТА ТЮТЮН

6. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту етилового, коньячного, плодовогчо, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 20.05.2000 р. №1685-III

Коментар "ДК":
З 11 липня 2000 року забороняється сплата акцизного збору зі спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних та тютюнових виробів шляхом взаємних заліків, зустрічних зобов'язань, векселями тощо


ОПОДАТКУВАННЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ

7. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування" від 18 травня 2000 р. №825

8. Порядок звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування

Додаток 1 до Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування Заява про попереднє звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України

Додаток 2 до Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування Види доходів нерезидентів

Додаток 3. Заява про повернення податку на доходи із джерелом їх походження з України

Коментар "ДК:
У нерезидентів є два шляхи звільнення від подвійного оподаткування, які передбачені міжнародними договорами:попереднє звільнення та відшкодування суми податку


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

9. Указ Президента України "Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 2 грудня 1998 року №1328" від 23.04.2000 р. №696/2000

Коментар "ДК":
З 25 травня всі виробники сільськогосподарської продукції, крім виробників молока та м'яса, повинні сплачувати ПДВ

10. Лист ДПАУ "Про розгляд запиту" від 30.03.2000 р. №4509/7/16-1305-26

11. Лист ДПАУ "Про податок на додану вартість" від 11.04.2000 р. №5042/7/16-1220-13

12. Лист ДПАУ "Про розгляд листа " від 30.03.2000 р. №4510/7/16-1313

13. Лист Комітету ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності "Щодо оподаткування податком на додану вартість коштів міжнародної фінансової допомоги та благодійних пожертвувань, операцій з безкоштовної передачі результатів діяльності у вигляді досліджень, розробок та експертиз аналітичних документів органам державної влади України" від 21.03.2000 р. №06-10/186


ПОДАТКОВІ ВЕКСЕЛІ

14. Лист ДМСУ "Щодо деяких питань оформлення податковими векселями сплати митних платежів" від 28.04.2000 р. №15/3-1527-ЕП


ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

15. Лист ДПАУ "Щодо оподаткування операцій з одержання та повернення запозичених коштів" від 22.02.2000 р. №878/6/15-1116

Коментар "ДК":
Кошти, що надаються в позику іншими установами, аніж банки та небанківські кредитні установи, не включаються до валових доходів, а при поверненні - до валових витрат


ЄДИНИЙ ПОДАТОК

16. Лист ДПАУ "Щодо застосування окремих положень Указу Президента "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 31.03.2000 р. №4546/7/15-1317

17. Лист ДПАУ "Про застосування окремих норм Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"" від 12.05.2000 р. №6502/7/15-1317

18. Роз'яснення ДПАУ на питання щодо застосування окремих норм Указу Президента України від 03.07.98 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (у редакції Указу від 28.06.99 р. №746/99)


АРБІТРАЖНА ПРАКТИКА

19. Лист ВАСУ "Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)" від 11.05.2000 р. №01-8/206

Коментар "ДК":
Розрахунки, що здійснюються через касу установи банку фізичною особою шляхом внесення готівки для юридичної особи, для останньої є безготівковими


МИТНІ ЗБОРИ

20. Лист ДМСУ "Про порядок та умови справляння зборів за проведення фітосанітарного контролю" від 28.04.2000 р. №09/09-1546-ЕП


МИТНИЦЯ

21. Наказ ДМСУ "Про внесення змін до Переліку, затвердженого наказом Державної митної служби України від 27.07.98 р. №436" від 28.04.2000 р. №250

22. Лист ДМСУ "Щодо справляння додаткового митного збору за митне оформлення нафтопродуктів" від 05.05.2000 р. №15/3-1637-ЕП


НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

23. Лист ДПАУ "Щодо використання неприбутковими організаціями коштів, отриманих від надання в оренду майна" від 05.04.2000 р. №1740/6/15-1216


ВИКУП ВЛАСНИХ АКЦІЙ

24. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами власних акцій" від 19 квітня 2000 року №42

25. Протокол засідання Комісії "Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами власних акцій" від 14.03.2000 р. №11

Коментар "ДК":
Умови реалізації керівникам товариства викуплених акцій визначаються загальними зборами або спостережною радою


ВІДКРИТТЯ ВІЗ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

26. Постанова КМУ "Про внесення доповнення до Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну" від 05.05.2000 р. №750


АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

27. Постанова КМУ "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 р. №765" від 17 травня 2000 р. №816

Коментар "ДК":
Дозвіл Антимонопольного комітету потрібний незалежно від вартості реалізації у разі придбання монопольним утворенням активів цілісного майнового комплексу будь-якого суб'єкта господарювання


АКЦИЗНИЙ ЗБІР

28. Лист ДПАУ "Про оподаткування акцизним збором нафтопродуктів" від 19.04.2000 р. №5558/7/16-211


ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

29. Лист ДПАУ "Щодо надання роз'яснення з питань благо-дійницької діяльності" від 07.02.2000 р. №1635/7/23-4117


РОБОЧИЙ ЧАС

30. Лист Мінпраці України "Про норму тривалості робочого часу на 2000 рік" від 12.05.2000 р. №13-1735


БУДІВНИЦТВО

31. Закон України від 06.04.2000 р. №1641-III "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів"

Коментар "ДК":
При невиконанні умов контракту з будівництва за державні кошти з замовника та виконавця, у разі невжиття передбачених договором санкцій, стягується неустойка за кожний день прострочення з урахуванням офіційного рівня інфляції і облікової ставки НБУ, збільшеної в 1,5 разу


ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

32. Лист НБУ "Роз'яснення деяких норм Інструкції Національного банку України про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями" від 05.05.2000 р. №28-111/1556-2881

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua