Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

Аналіз документів, оприлюднених з 31 травня по 6 червня 2000 року:


ВР УКРАЇНИ
 • Закон від 11.05.2000 №1707-III "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

  Цим Законом скасовано статтю, яка проголошувала, що "...суб'єкти підприємницької діяльності, яких відповідно до законодавства звільнено від обов'язкового обліку доходів і витрат, не ведуть бухгалтерський облік і не подають фінансової звітності".

  Друкується в цьому номері


 • Закон від 11.05.2000 №1708-III "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

У зв'язку з введенням у дію Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" внесено доповнення до Закону "Про господарські товариства". Зазначено, що "...товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, грунтується на даних бухгалтерського обліку...". А достовірність та повнота "...річної фінансової звітності..." товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

У Законі "Про підприємства в Україні" підкреслюється, що "...порядок організації та ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової та статистичної звітності визначається відповідним законодавством...", а "...річна фінансова звітність..." підприємств підлягає обов'язковому аудиту.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 11.05.2000 №1712-III "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік"

Цим Законом змінено структуру Державного бюджету на 2000 рік. Дохідну та витратну частини бюджету збільшено на 513371 тис. гривень, за рахунок значного збільшення надходжень до загального фонду Держбюджету (на 760371 тис. грн), при зменшенні надходжень до спеціального фонду на 247000 тис. грн. Із складу доходів спеціального фонду виключено аеронавігаційний збір.

У разі перевиконання "...надходжень від приватизації державного майна...", додатково отримані кошти зараховуються до загального фонду Держбюджету і "...спрямовуються для підвищення грошового і пенсійного забезпечення з метою компенсації витрат військовослужбовців щодо оплати за житло, комунальні послуги...", а також погашення заборгованості за минулі роки з виплати зарплати.

У 2000 році, як виняток, "...звільнено від сплати земельного податку..." Київський авіаційний завод і НТК ім. Антонова.

Перелік осіб, які мають право на безплатне або пільгове встановлення телефону, санаторно-курортне лікування, звільнення або зменшення оплати за житло, комунальні послуги, електроенергію, поширено також на Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці.

Внесено зміни до Закону "Про ПДВ". Встановлено, що у період з 1 травня 2000 року до 1 січня 2001 року в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума ПДВ, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), "...не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку".

Цей Закон набрав чинності з 6 червня 2000 року.

Друкуватиметься в наступному числі


 • Закон від 11.05.2000 №1714-III "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова"

Цим Законом передбачено введення режиму, який передбачає впровадження податкових, митних та інших пільг для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують на території міста Харкова інвестиційні проекти. Спеціальний режим "...запроваджується на строк 30 років..." і застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на території Харкова і реалізують інвестиційні проекти на території міста вартістю, еквівалентною від 500 тис. до 3 млн доларів США, залежно від напряму виробництва і соціальної сфери.

До суб'єктів підприємницької діяльності під час реалізації ними інвестиційних проектів надаються пільги. Звільняються від плати за землю, ввізного мита, оподаткування ПДВ операції по ввезенню матеріалів до інвестиційних проектів (крім ввезення підакцизних товарів) до 5 років. Новостворені, перепрофільовані підприємства, що реалізують інвестиційний проект, звільняються на 3 роки від сплати податку на прибуток, з 4 по 6 рік включно оподатковуються за ставкою у розмірі 50% діючої ставки оподаткування.

Друкуватиметься в наступному числі


ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
 • Указ Президента від 31.05.2000 №740/2000 "Про Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України"

  Держкомітет молодіжної політики, спорту і туризму України став правонаступником Держкомітету у справах сім'ї та молоді, Держкомітету з фізичної культури і спорту та Держкомітету по туризму.

  Подає пропозиції щодо зміни умов оподаткування, валютного регулювання, визначення особливостей приватизації, демонополізації та реструктуризації підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, розвитку виробництва спортивного і туристичного обладнання, спорядження тощо.

  Держкоммолоді відповідно до законодавства "...видає ліцензії суб'єктам підприємницької діяльності, які надають туристичні...", фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги населенню, здійснює контроль за їх діяльністю, "...веде Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності".


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 27.05.2000 №842 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

  У Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, затвердженого Постановою КМУ від 28 вересня 1996 р. №1175, змінено мінімальну страхову суму. Починаючи з 1 квітня 2000 р. мінімальна страхова сума за обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів, "...що виплачується за заподіяну внаслідок дорожньо-транспортних пригод шкоду життю та здоров'ю третіх осіб - в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день укладення договору страхування; майну третіх осіб - в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів".

  Розміри страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України збільшено у 9 разів.

  Друкується в цьому номері


 • Постанова від 27.05.2000 №844 "Про затвердження Порядку надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно від форм власності"

Молоді громадяни України віком до 28 років, які успішно склали вступні іспити для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра, "...можуть одержати кредит із сплатою 3% річних протягом 15 років починаючи з дванадцятого місяця після закінчення навчання у вищому навчальному закладі...", що функціонує в Україні. Кошти на кредит передбачаються у Держбюджеті. Квота розподіляється Міносвіти для органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є державні ВНЗ, навчальних закладів, підпорядкованих Міносвіти та інших форм власності, з якими укладається угода стосовно перерахування їм коштів.


 • Постанова від 30.05.2000 №850 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. №663"

Для відряджень за кордон, у разі коли до рахунків на оплату вартості проживання у готелях не включаються витрати на харчування, відтепер "...добові становлять 231 гривню".

А у разі коли до рахунків вартості проживання у готелях включаються витрати на одноразове харчування для відряджень за кордон - 185 гривень; дворазове харчування - 128 гривень; триразове харчування - 81 гривню".

Під час перерахунку норм "...у 2000 році застосовується прогнозний офіційний курс обміну національної валюти України до долара США - 5,78 гривні за 1 долар США".

Державним службовцям, а також іншим особам, які направляються у відрядження в межах України і за кордон підприємствами, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів бюджетів, за наявності підтвердних документів витрати на побутові послуги відшкодовуються тільки у випадку, якщо вони "...включені до рахунків на оплату вартості проживання". Фактичні витрати таких осіб, "...пов'язані з перебуванням у місці відрядження, є компенсаційними".

У півтора разу збільшені норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон для державних службовців і працівників підприємств, що повністю або частково фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

Друкується в цьому номері


 • Постанова від 31.05.2000 №865 "Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії"

Кабмін встановив, що розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії і для визначення розміру щомісячного довічного утримання, "...визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією..." або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.

Середньомісячна сума зазначених виплат визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 (60) календарні місяці роботи підряд перед зверненням відповідно на 24 або на 60.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Постанова від 24.04.2000 №161 "Про затвердження Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів"

  Вводиться Національна система масових електронних платежів. Одним з найважливіших з них є застосування електронних розрахункових карток.

  Платіжні картки призначені для здійснення їх держателями платежів за товари та послуги, одержання готівки, проведення операцій завантаження і перерахування коштів.

  До службових карток відносяться також трансферні та картки доступу, які призначені для розмежування прав доступу окремих осіб до торговельних і банківських терміналів.

  Платіжні картки видаються клієнту банку (фізичній особі або довіреній особі юридичної особи) на підставі договору. Платіжна картка з функцією електронного анонімного гаманця не потребує підписання договору і продається фізичній особі через установи банку, який здійснив його емісію. Придбання та використання таких карток від імені юридичної особи не допускається.

  Електронний анонімний гаманець завантажується тільки готівкою, але дає можливість його власнику бути анонімним вкладником.

  Для здійснення операцій за допомогою платіжної картки з функцією електронного чека юридичній особі мають бути відкриті рахунок завантаження та картрахунок.

  Для отримання можливості розрахунку у торговельних підприємствах електронними платіжними картками, вони повинні укласти договір з відповідною банківською установою і мати необхідне устаткування. У цьому випадку застосовуються платіжні картки з логотипом системи електронних платежів.

  Довірені особи юридичних осіб за допомогою корпоративних платіжних карток можуть здійснювати розрахунки у безготівковій формі у гривнях, пов'язаних із статутною та господарською діяльністю, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України, але вони "...не застосовуються для виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру".

  Друкуватиметься в наступних числах


 • Лист від 29.05.2000 №13-134/1784-3421 "Роз'яснення до п. 2.2 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України"

Нацбанк повідомляє, що "...у пунктах обміну іноземних валют, які працюють

на підставі агентських угод з банками, забороняється здійснювати операції купівлі-продажу іноземної валюти 2-ї і 3-ї груп Класифікатора..." (в тому числі російських рублів). А до 9 червня 2000 р. повинна бути завершена перереєстрація обмінних пунктів. До завершення пересертифікації в обмінних пунктах з одночасним виконанням функцій приписної каси, в них можуть здійснюватися тільки операції купівлі-продажу готівкової іноземної валюти усіх груп Класифікатора.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 17.03.2000 №82/2/23-3210 "Щодо застосування ЕККА"

  ДПАУ наполягає на тому, що "...умовою реалізації білетів державних лотерей без застосування ЕККА є ведення відповідним чином зареєстрованої товарно-касової книги...", а внесення змін до Закону "Про застосування ЕККА і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" є недоцільним.

  Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 05.04.2000 №09/2-1177-ЕП "Стосовно листів-відкріплень"

  Держмитслужба звертає увагу експортерів на перевірку збігу кодів товарів, що пред'являються митниці оформлення, з кодами, зазначеними в листах-відкріпленнях.

  Держмитслужба вважає можливим "...у листах-відкріпленнях за погодженням між начальниками митниць не вказувати конкретні коди товарів...", а вказувати лише найменування товару згідно з контрактом. Остаточне встановлення коду товару при цьому здійснюється митницею, яка проводить безпосереднє оформлення вантажу.


 • Лист від 17.04.2000 №16/3-1352-ЕП "Щодо заповнення граф вантажної митної декларації"

Держмитслужба роз'яснює, що "...при заповненні вантажної митної декларації зазначається індивідуальний податковий номер з реєстру платників ПДВ". Інші ідентифікаційні коди з реєстрів, що ведуться ДПАУ при заповненні ВМД, не використовуються.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 19.05.2000 №13/2-1832-ЕП "Щодо повернення надміру стягнутих, помилково нарахованих та за рішенням суду сум митних та інших платежів"

Зазначені суми підлягають поверненню власникові товарів та інших предметів митним органом за рахунок поточних платежів за відповідними кодами бюджетної класифікації або... за бажанням платника зараховуються в рахунок майбутніх платежів..." на підставі заяви на ім'я начальника митної установи. Повернення здійснюється на підставі акта, після проведення перевірки документів, які підтверджують проведення митного оформлення та розрахунків сум митних платежів.

Друкується в цьому номері


КОМІТЕТИ ВР УКРАЇНИ
 • Лист від 25.04.2000 №06-10/279 "Про окремі питання оподаткування"

  Щодо стягнення єдиного податку і ПДВ. У випадку, якщо підприємством, яке перейшло у 2000 році на спрощену систему оподатковування, у 1999 році мало певні податкові зобов'язання щодо ПДВ і складену податкову накладну за датою відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), тобто за першою подією, а кошти за відвантажені товари надійшли у 2000 році, коли підприємство вже перейшло на сплату єдиного податку, то з метою запобігання подвійного оподаткування "...суми коштів, що надходять на розрахунковий рахунок або в касу підприємства за здійснення операцій з продажу такої продукції, не повинні включатися у виручку від реалізації продукції для нарахування єдиного податку".

  Друкується в цьому номері


МІНЕКОНОМІКИ
 • Наказ від 19.05.2000 №88 "Про уточнення порядку ліцензування експорту до США деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України"

  Наказом запроваджено облік використання квоти на експорт до США деяких виробів з обрізного вуглецевого прокату плоского походженням з України на підставі експортної ліцензії та експортних сертифікатів.

  Оформлення та видача експортних сертифікатів покладено на управління нетарифного регулювання та контрактного обліку департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю.

  Наведено ліцензію на експорт до США деяких виробів походженням з України, на підставі якої видається сертифікат та форма експортного сертифіката.


МВС, МІНФІН, МІНЕКОНОМІКИ
 • Наказ від 15.03.2000 р. №152/52/29 "Про затвердження Порядку і розміру оплати робіт та використання коштів, отриманих від послуг, пов'язаних із збиранням, пошуком, підготовкою, створенням та наданням запитуваної письмової інформації, а також з наданням інших послуг інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ"

  Визначені розміри і порядок внесення юридичними та фізичними особами плати за надання послуг інформаційними підрозділами МВС, які надаються на договірних засадах.

  Розрахунки за виконані роботи здійснюються у формі попередньої (повної або часткової) оплати або за фактом виконаних робіт, що обумовлюється в договорі шляхом безготівкового перерахунку на спеціальні реєстраційні рахунки МВС в Держказначействі (для юридичних осіб). До речі, з метою запобігання придбанню, реєстрації та перереєстрації викрадених автотранспортних засобів "...підприємства незалежно від форми власності, а також громадяни можуть отримати за письмовою заявою довідки про те, чи значаться транспортні засоби в розшуку..." в Україні та країнах - учасницях СНД.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Лист від 13.04.2000 №5/708 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності, пов'язаної з роздрібною торгівлею алкогольними напоями"

  Держпідприємництво дає роз'яснення щодо кількості ліцензій на роздрібний продаж горілчаних виробів.

  Видача ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами здійснюється за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності, плата за видачу ліцензій на зазначені види діяльності вноситься за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності. Місце торгівлі - це місце реалізації товарів, обладнане ЕККА або де є товарно-касова книга, у яких фіксується виторг від продажу алкогольних напоїв незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

  Обладнання місця торгівлі ЕККА або товарно-касовими книгами є "...умовою реалізації товарів, а не підставою для видачі кількох ліцензій". Таким чином, для здійснення діяльності по роздрібній торгівлі алкогольними напоями в одному приміщенні або будинку (продовольчий магазин, бар, кафе і т.п.) за однією адресою "...суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати одну ліцензію..." на діяльність по роздрібній торгівлі алкогольними напоями.

  Друкується в цьому номері


 • Рішення від 15.05.2000 №1-222/1149 "Про розгляд листа приватного підприємця (щодо податку на додану вартість, сплаченого під час придбання легкового автомобіля для використання у підприємницькій діяльності)"

Держпідприємництво роз'яснює, що "...приватні підприємці...", які виступають у ролі власників придбаних легкових автомобілів і використовують їх у підприємницькій діяльності (службових поїздках, у перевезеннях вантажів і т.д.), "...повинні підтверджувати факт перевезення вантажу або поїздок у службових справах відповідними документами..." (подорожні листи, товаротранспортні накладні, інші документи, що супроводжують товари при їх перевезенні).

При відсутності ТТН, що підтверджує факт перевезення вантажу і понесені витрати, пов'язані із здійсненням перевезення вантажу, нема підстав вважати виконаними роботи з перевезення вантажу.

Якщо використання легкового автомобіля безпосередньо пов'язано з одержанням прибутку від заняття підприємницькою діяльністю, то "...в складі витрат можуть бути враховані відповідно до норм і амортизаційні відрахування на повне відновлення автомобіля...".

Щодо ПДВ, сплаченого при придбанні легкового автомобіля для використання в підприємницькій діяльності, то він може бути віднесений на зменшення податкових зобов'язань платника ПДВ.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 17.05.2000 №17/3-312/1191 "Питання транспортної документації та податків"

Держпідприємництво підтверджує призупинення дії наказу Мінтрансу та Держкомстату від 07.08.98 р. №228/253 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи".

Друкується в цьому номері


ДЕРЖКОМЗЕМ
 • Лист від 05.05.2000 №14-20-11/1799 "Земля для тих, хто її обробляє (щодо права громадян на земельну частку (пай) із земель колективної (спільної) власності товариства)"

  Передача земель у колективну (спільну) власність проводиться за рішенням сільської, селищної, міської ради, на території якої розташовані землі підприємства.

  Підставою для прийняття рішення місцевою радою про передачу земель у колективну (спільну) власність є клопотання трудового колективу недержавного с/г підприємства, за рішенням загальних зборів якого визначається склад трудового колективу і складається список членів цього господарства, який є обов'язковим додатком до державного акта.

  "Громадяни, які працюють у товаристві за трудовим договором або за сумісництвом, права на земельну частку (пай) не мають...", оскільки вони не є членами товариства.

  Новоприйнятим членам земельні ділянки у розмірі земельного паю можуть надаватись із земель резервного фонду з попередньою передачею їх, за рішенням місцевої ради, до складу земель спільної власності товариства.


ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 • Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  Роз'яснення від 03.04.2000 №4 "Про порядок застосування статті 9 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та статей 10 і 41 Закону України "Про господарські товариства" у частині регулювання порядку нарахування та виплати дивідендів за акціями"

  Право на отримання дивідендів мають акціонери, які є власниками акцій на початок визначеного загальними зборами терміну виплати дивідендів. У зв'язку з цим АТ повинно забезпечити складання на початок терміну виплати дивідендів реєстру власників іменних акцій, складеному реєстротримачем на дату обліку цього реєстру або зведеного облікового реєстру рахунків власників цінних паперів. "Виплата дивідендів здійснюється за зазначеним реєстром незалежно від можливого переходу права власності на акції..." протягом усього періоду виплати дивідендів. Акціонер, включений до зазначеного реєстру, має право отримати дивіденди незалежно від терміну, протягом якого він був власником акцій.


 • Роз'яснення від 20.04.2000 №5 "Про звернення стягнення з майна взаємного фонду інвестиційної компанії"

Для відокремлення майна самої інвестиційної компанії від майна взаємного фонду інвестиційної компанії, останній повинен мати окремий поточний рахунок та окремий баланс. Це дасть можливість запобігти здійсненню інвестиційною компанією розрахунків за власними зобов'язаннями за рахунок майна взаємного фонду. Стягнення на майно взаємного фонду інвестиційної компанії може бути звернено лише у випадку, якщо ці зобов'язання виникли у зв'язку з діяльністю взаємного фонду щодо спільного інвестування.


 • Роз'яснення від 10.05.2000 №6 "Щодо порядку застосування ч. 3 ст. 38 Закону України "Про господарські товариства"

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку роз'яснює порядок застосування Закону щодо переважного права акціонерів на придбання додатково випущених акцій.

Переважним правом акціонера на придбання додатково випущених акцій визнається право всіх акціонерів - власників простих акцій "...придбати прості акції додаткового випуску пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості

простих акцій товариства...", або акціонера - власника привілейованих акцій придбати привілейовані акції додаткового випуску пропорційно частці належних йому привілейованих акцій у загальній кількості привілейованих акцій товариства.

Незабезпечення виконавчим органом АТ можливості акціонерів скористатися переважним правом на придбання додатково випущених акцій є "...підставою для відмови у реєстрації випуску акцій".


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
 • Наказ від 27.04.2000 №14 "Про затвердження Порядку проведення органами Пенсійного фонду України інвентаризації та списання сум заборгованості зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, в тому числі реструктурованої, з колективних та інших сільськогосподарських підприємств, які реформувалися у приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства , господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти господарювання (приватні формування) та стали правонаступниками цих підприємств, за станом на 1 травня 2000 року"

  Цей Порядок поширюється на колективні та інші с/г підприємства, які реформувалися у приватні підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства, с/г кооперативи, інші суб'єкти господарювання (приватні формування) та стали правонаступниками цих підприємств. Списання здійснюється за поданням до Пенсійного фонду, який "...здійснює в 10-денний термін інвентаризацію щодо правильності розрахунку сум, належних до списання", за винятком збору з платників, визначених пунктом 4 статті 1 Закону "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".


Підготували Валерій КАРЄВ і Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua