Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#24, червень 2000р.
ДОКУМЕНТИ для РОБОТИ
МОНІТОРИНГ
Аналіз документів, оприлюднених з 31 травня по 6 червня 2000 року:
ВР України - Президент України - КМ України - Національний банк - Державна податкова адміністрація - Державна митна служба - Комітети ВР України - Мінекономіки - МВС, Мінфін, Мінекономіки - Держпідприємництво - Держкомзем - Пенсійний фонд

НОВІ ДОКУМЕНТИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 11.05.2000 р. №1708-ІІІ

Коментар "ДК":
Запроваджена відповідальність за неподання фінансової звітності засновникам, акціонерам, керівним органам об'єднань підприємств, трудовим колективам на їх вимогу

2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 11.05.2000 р. №1707-ІІІ

Коментар "ДК":
Об'єднання підприємств складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх своїх підприємств, якщо це передбачено установчими документами об'єднань


РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

3. Указ Президента України "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" від 25.05.2000 р. №721/2000

4. Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

Коментар "ДК":
Уповноважені Держпідприємництва мають повноваження заперечувати рішення місцевої влади у разі обмеження прав підприємців


ВІДРЯДЖЕННЯ

5. Постанова КМУ "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" від 23.04.1999 р. №663

  • Норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів

Коментар "ДК":
Норми добових витрат для відряджень за кордон збільшено із 160 грн до 231 грн. При перерахунках відряджувальних коштів у 2000 році використовується курс $1=5,78 грн.


ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

6. Постанова КМУ "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 27.05.2000 р. №842

7. Зміни і доповнення, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

8. Розміри страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України (неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день укладення договору страхування)

Коментар "ДК":
Розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів зросли у 9 разів


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

9. Лист Держкомітету України з питань регуляторної політики і підприємництва "Про розгляд листа приватного підприємця" від 15.05.2000 р. №1-222/1149


ТОВАРОТРАНСПОРТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

10. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва "Питання транспортної документації та податків" від 17.05.2000 р. №17/3-312/1191


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

11. Лист ДПАУ "Про податок на додану вартість" від 17.04.2000 р. №5374/7/16-1121

12. Лист Вищого арбітражного суду України "Результати діяльності арбітражних судів України з вирішення господарських спорів у I півріччі 1999 року (витяг)" від 26.08.99 р. №01-2.4/334

13. Лист ДПАУ "Про оподаткування податком на додану вартість сум орендної плати за використання державного майна" від 12.05.2000 р. №6514/7/16-1201


ЄДИНИЙ ПОДАТОК

14. Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності "Про окремі питання оподаткування" від 25.04.2000 р. №06-10/279

15. Лист ДМСУ "Щодо заповнення граф вантажної митної декларації" від 17.04.2000 р. №16/3-1352-ЕП


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД

16. Лист ДПАУ "Про віднесення на валові витрати внесків до Пенсійного фонду" від 22.02.2000 р. №872/6/15-1116


ЕККА

17. Лист ДПАУ "Щодо застосування ЕККА" від 17.03.2000 р. №82/2/23-3210


САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ

18. Наказ Мінохорони здоров'я України, Фонду соціального страхування України "Про санаторно-курортне лікування" від 11.05.2000 р. №102/13


ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЕМ

19. Роз'яснення Ліцензійної палати України "Про кількість ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями" від 04.04.2000 р. №1-31/503

20. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності, пов'язаної з роздрібною торгівлею алкогольними напоями" від 13.04.2000 р. №5/708


ЛІЦЕНЗУВАННЯ В ЗЕД

21. Наказ Мінекономіки України "Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру" від 17.04.2000 р. №50


КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ВАЛЮТИ

22. Лист НБУ "Роз'яснення до п. 2.2 Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України" від 29.05.2000 р. №13-134/1784-3421

23. Постанова Правління НБУ "Про внесення змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України" від 25.04.2000 р. №168


МИТНІ ПЛАТЕЖІ

24. Лист ДМСУ "Щодо повернення надміру стягнутих, помилково нарахованих та за рішеннями суду сум митних та інших платежів" від 19.05.2000 р. №13/2-1832-ЕП


СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ СІЛЬГОСПВИРОБНИКАМ

25. Наказ ДПАУ "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" від 28.04.2000 р. №225

26. Порядок проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств

Додаток 1 до Порядку проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств "Перелік постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, згідно з якими у 1996 - 1999 роках сільськогосподарським товаровиробникам надавалися позички"

Додаток 2 до Порядку проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств "Перелік підприємств, на які поширюється дія Закону України від 16 березня 2000 року №1565-III "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств"

Додаток 3 до Порядку проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств "Рішення №____ від _______________ 2000 р. про списання заборгованості"

Додаток 4 до Порядку проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств "Повідомлення № від "___" _________ 2000 року про відкликання інкасових доручень (розпоряджень)"

Додаток 5 до Порядку проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств "Повідомлення № від "___" __________ 2000 року про відкликання платіжних доручень"

Коментар "ДК":
Списання податкової заборгованості сільгоспвиробників відбувається за рішенням міжвідомчої і регіональної комісій з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу та голови органу податкової служби


ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

27. Лист ДПАУ "Щодо включення до складу валового доходу державного підприємства, організації сум орендної плати (витяг)" від 19.05.2000 р. №6930/7/15-1117


ПОЖЕЖНА ОХОРОНА

28. Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ" від 15 травня 2000 р. №798

29. Перелік платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua