Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

1. Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Закон України від 11.05.2000 р. №1708-ІІІ

На момент публікації офіційно не оприлюднений

Чинний з дня опублікування

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

В основних підприємницьких законах поняття "бухгалтерська звітність" замінено на "фінансову звітність" і розмежовано поняття "фінансова" та "статистична звітність". Запроваджено адміністративну відповідальність за неподання фінансової звітності засновникам, акціонерам, керівним органам об'єднань підприємств, трудовим колективам на їх вимогу.


У зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 18 Закону України "Про господарські товариства":1

частину першу викласти в такій редакції:

"Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, грунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики";

Попередня редакція частини першої статті 18 Закону

Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

у частині другій слова "річного балансу і" замінити словами "річної фінансової".

2. У статті 29 Закону України "Про підприємства в Україні":

абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової та статистичної звітності визначається відповідним законодавством";

Попередня редакція абзацу другого пункту 1 статті 29 Закону

Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

у пункті 4 слова "річний баланс і", "річного балансу і" замінити відповідно словами "річна фінансова" та "річної фінансової", а слово "підлягають" - словом "підлягає".

3. В абзаці шостому частини вісімнадцятої статті 8 Закону України "Про підприємництво" слово "бухгалтерської" замінити словом "фінансової".

4. В абзаці першому частини першої статті 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова "бухгалтерської або статистичної звітності" замінити словами "фінансової або статистичної звітності, неподання фінансової звітності".

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА


Примітки:

1Основні підприємницькі закони див. у спецдодатку для передплатників "Все для підприємництва" до "ДК" №16/2000.

Коментар ДК:

Запроваджена відповідальність за неподання фінансової звітності засновникам, акціонерам, керівним органам об'єднань підприємств, трудовим колективам на їх вимогу

Віталій Мосейчук
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua