Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

14. Про окремі питання оподаткування

Лист Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 25.04.2000 р. №06-10/279


СУТТЄВО

Отримані після переходу на сплату єдиного податку кошти за минулими операціями не повинні включатися до бази визначення єдиного податку. Отриманий ринковий збір не включається до бази обкладення єдиним податком. Із суми лікарняних нараховується пенсійний збір у розмірі 1 або 2 відсотків.


На Ваш запит щодо застосування окремих норм податкового законодавства Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності роз'яснює таке.

1. Що стосується нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на суми виплат допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, то, згідно із Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (зі змінами і доповненнями), для платників цього збору - фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту), і фізичних осіб, що виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, об'єктом оподаткування є сукупний оподатковуваний дохід, обчислений згідно із законодавством України.

Відповідно до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (зі змінами і доповненнями), допомога з державного соціального страхування і державного соціального забезпечення, крім допомоги у разі тимчасової непрацездатності (в тому числі допомога по догляду за хворою дитиною), не включається до складу сукупного оподатковуваного доходу. Таким чином, з суми допомоги у разі тимчасової непрацездатності збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (у розмірі 1 або 2 відсотків) нараховується у порядку, визначеному Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

2. Єдиний податок

Указом Президента України від 3 липня 1998 року №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" 1 (зі змінами і доповненнями) не передбачено будь-яких перехідних положень, якими б регулювалися питання, що виникають при переході суб'єктів підприємницької діяльності від діючої системи оподаткування на спрощену систему оподаткування, за якою сплачується єдиний податок.

У даний час на розгляді в Комітеті перебуває проект Закону України "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва", прийнятий Верховною Радою України у першому читанні, при підготовці якого до розгляду у другому читанні будуть враховані неврегульовані питання, що виникають при практичному застосуванні вищезазначеного Указу Президента України.

Що стосується стягування єдиного податку і податку на додану вартість, то у разі якщо підприємством, що перейшло в 2000 році на спрощену систему оподаткування, в 1999 році було визначено податкові зобов'язання з податку на додану вартість і складено податкову накладну за датою відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) (тобто за першою подією), а кошти за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) надійшли в 2000 році, коли підприємство вже перейшло на сплату єдиного податку, то, оскільки податкові зобов'язання перед бюджетом з податку на додану вартість платником виконані, з метою уникнення подвійного оподаткування суми коштів, що надходять на розрахунковий рахунок або в касу підприємства за здійснення операцій з продажу такої продукції (товарів, робіт, послуг), не повинні включатися до виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для нарахування єдиного податку.

3. Що стосується правомірності включення сум ринкового збору до бази оподаткування при визначенні єдиного податку, то згідно з вищеназваним Указом Президента України розрахунок сум єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету, залежить від обсягів виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

Згідно з Указом, виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (і) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Ринковий збір є одним з видів місцевих податків і зборів, встановлених Законом України "Про систему оподаткування", який стягується до місцевих бюджетів відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори". Таким чином, ринковий збір являє собою цільовий платіж, що підлягає перерахуванню до місцевого бюджету в повному обсязі, який не може вважатися виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Згідно з вищеназваним Декретом Кабінету Міністрів України, ринки лише виконують функції зі стягування і своєчасного внесення ринкового збору до місцевого бюджету.

Враховуючи вищесказане, суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснили перехід на спрощену систему оподаткування, повинні сплачувати ринковий збір до місцевих бюджетів у повному обсязі, згідно з нормами Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори", оскільки зазначений збір не включено до переліку податків і зборів (обов'язкових платежів), замість яких введено єдиний податок. При цьому вимоги державних податкових органів про включення сум ринкового збору до складу виручки, отриманої від здійснення операцій продажу, для нарахування єдиного податку є неправомірними.

Разом з тим повідомляємо, що питання щодо удосконалення ведення спрощеного обліку і звітності суб'єктами малого підприємництва будуть також розглянуті при доопрацюванні проекту Закону України про спрощену систему оподаткування.

Перший заступник голови Комітету С. ТЕРЬОХІН


Примітки:

1 Указ Президента України від 03.07.98 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу від 28.06.99 р. №746/99) див. у спецдодатку для передплатників до "ДК" №20/2000 "40 запитань про єдиний податок" або в "ГК" №28/99. Разом з "ДК" №23/2000 у роздріб надійшов російськомовний варіант спецдодатка "40 запитань про єдиний податок".

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua