Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

19. Про кількість ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями

Роз'яснення Ліцензійної палати України від 04.04.2000 р. №1-31/503


СУТТЄВО

В черговий раз Ліцензійна палата України наголошує, що для здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями в одному приміщенні (будівлі) суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати лише одну ліцензію.


На численні звернення місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів підприємницької діяльності Ліцензійною палатою України на підставі підпункту 10 пункту 4 Положення про Ліцензійну палату України, затвердженого Указом Президента України від 16 липня 1997 року №648/97, вдруге надаються роз'яснення щодо порядку ліцензування підприємницької діяльності, пов'язаної з роздрібною торгівлею алкогольними напоями.

1. Відповідно до статті 8 Закону України "Про підприємства в Україні", окремими видами діяльності підприємство може займатися тільки на підставі ліцензії. Перелік видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також порядок одержання ліцензії для здійснення такої діяльності встановлюються статтею 4 Закону України "Про підприємництво". Так, цією статтею визначено, що ліцензуванню підлягає, зокрема, реалізація алкогольних напоїв.

Згідно з пунктом 2 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво" від 23 грудня 1997 року №762/97-ВР, нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що йому не суперечить.

2. Законом України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" визначено, що видача ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється за місцем торгівлі суб'єкта підприємницької діяльності, плата за видачу ліцензій на зазначений вид підприємницької діяльності вноситься за місцем торгівлі цього суб'єкта.

Цим Законом також визначено, що місце торгівлі - це місце реалізації товарів, обладнане електронним контрольно-касовим апаратом або де є товарно-касова книга, в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформлюється через них продаж інших товарів.

Оснащення місця торгівлі електронними контрольно-касовими апаратами або товарно-касовими книгами є умовою реалізації товарів, а не підставою для видачі кількох ліцензій.

3. Законом України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (стаття 1 частина 1 абзац 8) та Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року №854, встановлено, зокрема, що "Роздрібна торгівля алкогольними напоями - це діяльність з продажу алкогольних напоїв безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших підприємствах громадського харчування".

4. Таким чином, враховуючи вищенаведені вимоги чинного законодавства, для здійснення підприємницької діяльності з роздрібної торгівлі алкогольними напоями в одному приміщенні чи будівлі (продовольчий магазин, бар, кафе тощо) за однією адресою, суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати одну ліцензію на діяльність з роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

5. Арбітражна практика з цього питання підтверджує правильність тверджень Ліцензійної палати України (наприклад, постанова судової колегії Вищого арбітражного суду від 8 грудня 1998 р. по справі №04-1/9-1/192 та рішення арбітражного суду Хмельницької області від 11 листопада 1999 року по справі №9/454-н). Суддями цих арбітражних судів були враховані відповідні висновки ДПА, Держспецмонополії і Ліцензійної палати.

6. Щодо стану справ з цього питання після підпорядкування Держспецмонополії Міністерству фінансів України згідно з Указом Президента України "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 року №1573/99.

Так, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 10 січня 2000 року №11585/1 Держпідприємництвом і Ліцензійною палатою були надіслані зазначені висновки до Мінфіну (лист від 19.01.2000 р. №ДП/5/116).

Враховуючи, що позиція Держпідприємництва, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (ДКРПП), Мінекономіки, Ліцензійної палати та Мін'юсту не збігалася з позицією МЗЕЗторгу, ДПА і Мінфіну, Кабінетом Міністрів України було доручено Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту, ДПА та ДКРПП узгодити однозначну позицію центральних органів виконавчої влади щодо порушеного питання (доручення Кабінету Міністрів України від 10.01.2000 р. №11558/1).

На виконання цього доручення Мінфін, ігноруючи думку Мінекономіки, Держпідприємництва (ДКРПП), Ліцензійної палати та Мін'юсту, з порушенням вимог пункту 4 Указу Президента України від 22 січня 2000 року №89 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" без погодження з Держпідприємництва (ДКРПП) направив міністерствам, відомствам, обласним державним адміністраціям директивний лист від 15.02.2000 р. №10-308/8-544. 1Виконуючи вимоги зазначеного Указу Президента України, Держпідприємництва (ДКРПП) звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням дати вказівку щодо відкликання листа Мінфіну від 15 лютого 2000 року №10-308/8-544 як такого, що надісланий з порушенням чинного законодавства.

Однак Мінфін листом від 17 березня 2000 року №31-10-3-3-8/959 повідомив, що для відкликання вищезазначеного листа підстав немає, посилаючись на те, що тільки проекти регуляторних актів підлягають обов'язковому узгодженню з Держпідприємництва (ДКРПП). Але у пункті 2 Указу Президента України "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" 2зазначено, що під регуляторними актами визнаються нормативно-правові акти, а також директивні листи.

Тому лист Міністерства фінансів України від 15.02.2000 р. №10-308/8-544, направлений міністерствам та відомствам, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим та фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій, який встановлює новий порядок видачі ліцензій, що суперечить чинному законодавству і висновкам Держпідприємництва (ДКРПП) та Мін'юсту, є саме директивним листом, тобто регуляторним актом, що підлягає обов'язковому узгодженню з Держпідприємництва (ДКРПП).

Зазначений лист Мінфіну викликав значне напруження серед суб'єктів підприємницької діяльності та нерозуміння в органах місцевої виконавчої влади щодо порядку видачі ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Враховуючи наведене, вважаємо, що зазначений лист Мінфіну, надісланий з порушенням чинного законодавства, підлягає обов'язковому відкликанню і підстав для виконання його положень немає.

7. Остаточні висновки Ліцензійної палати України:

для здійснення суб'єктом підприємницької діяльності роздрібної торгівлі алкогольними напоями в одному приміщенні чи будівлі (продовольчий магазин, бар, кафе тощо) за однією адресою необхідно мати одну ліцензію.

Т. в. о. голови С. ТРЕТЬЯКОВ


Примітки:

1 Лист Мінфіну України від 15.02.2000 р. №10-308/8-544 "Про визначення кількості ліцензій при здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами" див. в "ДК" №17/2000.

2Указ Президента України від 22.01.2000 р. №89/2000 р. "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" див. у "ДК" №6/2000 р.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua