Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

1. Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"


Коментар ДК:

Запроваджена відповідальність за неподання фінансової звітності засновникам, акціонерам, керівним органам об'єднань підприємств, трудовим колективам на їх вимогу

Законом України від 11.05.2000 р. №1708-III "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в основних законах про підприємництво поняття "бухгалтерська звітність" замінено "фінансовою звітністю" і розмежовані поняття фінансової та статистичної звітності. Запроваджена відповідальність за неподання фінансової звітності засновникам, акціонерам, керівним органам об'єднань підприємств, трудовим колективам на їх вимогу.

Запроваджена відповідальність за неподання фінансової звітності засновникам, акціонерам, керівним органам об'єднань підприємств, трудовим колективам на їх вимогу

Законом України від 11.05.2000 р. №1708-III "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" в основних законах про підприємництво поняття "бухгалтерська звітність" замінено "фінансовою звітністю" і розмежовані поняття фінансової та статистичної звітності. Запроваджена відповідальність за неподання фінансової звітності засновникам, акціонерам, керівним органам об'єднань підприємств, трудовим колективам на їх вимогу.

Склад фінансової звітності обумовлений в П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (див. "Документи для роботи" №32,48/99) і П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (див. "Документи для роботи" №14/2000). Якщо раніше господарські товариства здійснювали бухгалтерський облік результатів своєї роботи, вели статистичну звітність і подавали її в установленому обсязі органам державної статистики, то тепер треба ще складати та подавати фінансову звітність, а статистична звітність повинна грунтуватися на даних бухгалтерського обліку. У цьому випадку знову Закон приведено у відповідність до існуючих порядків, адже фінансову звітність зараз треба подавати відповідно до Порядку подання фінансової звітності, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419 (див. "Документи для роботи" №11/2000). Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

До Кодексу про адміністративні правопорушення (статтю 164-2 "Порушення законодавства з фінансових питань") внесено зміни і доповнення щодо заміни терміна "бухгалтерська звітність" на "фінансову звітність". Тепер за приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової або статистичної звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, порушення правил ведення касових операцій, перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів для відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності - тягне за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягне за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, запроваджена відповідальність не лише за неподання фінансової звітності державним органам, але і засновникам, акціонерам, керівним органам об'єднань підприємств (якщо це передбачено в засновницьких документах), трудовим колективам на їх вимогу (!) тощо. Провадження в справах за статтею 164-2 КпАП, відповідно до статті 234-1 КпАП, покладається на органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні, тому в разі неподання фінансової звітності належним особам (якщо буде заява від сторони, яка постраждала, або в процесі перевірки), а також несумлінності підприємці матимуть справу з КРУ.

Віталій Мосейчук
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua