Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

2. Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Закон України від 11.05.2000 р. №1707-ІІІ

На момент публікації офіційно не оприлюднений

Чинний з дня опублікування

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Об'єднання підприємств складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх своїх підприємств, якщо це передбачено установчими документами об'єднань. Усі підприємці повинні вести облік доходів і витрат.


Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" такі зміни: 1

1. Частину другу статті 2 виключити.

Частина друга статті 2 Закону

Суб'єкти підприємницької діяльності, яких, відповідно до законодавства, звільнено від обов'язкового обліку доходів і витрат, не ведуть бухгалтерського обліку і не подають фінансової звітності.

2. Частину третю статті 12 доповнити словами: "якщо це передбачено установчими документами об'єднань підприємств відповідно до законодавства".

Попередня редакція частини третьої статті 12 Закону

Об'єднання підприємств, крім власної звітності, складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА


Примітки:

1 Закон України від 06.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" див. у "ГК" №36/99.

Коментар ДК:

Об'єднання підприємств складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх своїх підприємств, якщо це передбачено установчими документами об'єднань

Віталій Мосейчук
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua