Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

21. Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру

Наказ Мінекономіки України від 17.04.2000 р. №50

В Мін'юсті не зареєстрований


СУТТЄВО

Визначено перелік посадових осіб місцевих адміністрацій, які мають право підписувати ліцензії в зовнішньоекономічній діяльності. Печатка для ліцензії повинна бути призначена виключно для видачі документів дозвільного характеру.


З метою реалізації Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" зі змінами, що внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законів України" від 23 березня 2000 р. №1595-III, 1за погодженням з облдержадміністраціями наказую:

1. Надати повноваження Міністерству економіки Автономної Республіки Крим та відповідним підрозділам (згідно з додатком 1 ) обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснювати оформлення та видачу:

ліцензій на експорт (імпорт) товарів, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2000 р. №4 "Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2000 році" зі змінами та доповненнями;

разових (індивідуальних) ліцензій.2

2. Установити, що ліцензії на експорт (імпорт) товарів у межах наданих повноважень підписуються керівниками підрозділів, визначених у додатком 1 цього наказу, і засвідчуються спеціальною, призначеною виключно для видачі документів дозвільного характеру печаткою місцевого органу виконавчої влади.

3. Керівникам підрозділів, визначених у пункті 1 цього наказу, у місячний термін забезпечити розроблення і погодження з Мінекономіки України порядку розгляду заявок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на видачу ліцензій.

4. Рекомендувати головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, міністру економіки Автономної Республіки Крим здійснити заходи щодо матеріально-технічного забезпечення відповідних структурних підрозділів, з метою належного виконання наданих їм повноважень.

5. Зобов'язати керівників підрозділів, визначених у пункті 1 цього наказу, щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, подавати управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку Мінекономіки України інформацію про видані ліцензії у друкованому та електронному вигляді DBF файла даних за встановленою формою (згідно з додатком 2 ) та класифікатори систем, що були використані.

6. Адміністративному департаменту Мінекономіки України опублікувати цей наказ у засобах масової інформації та довести до відома відповідних підрозділів місцевих органів виконавчої влади протягом трьох днів після його реєстрації.

7. Управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку Мінекономіки України забезпечити методичне та консультаційне керівництво і координацію діяльності відповідних підрозділів місцевих органів виконавчої влади у частині виконання наданих повноважень.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра економіки України Гончарука А. І.

Міністр економіки С. ТІГІПКО


Примітки:

1 Закон України від 23.03.2000 р. №1595-III див. у "ДК" №18-19/2000.

2Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій див. у "ДК" №22/2000.


Додаток 1
до наказу Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 р. №50
Структурні підрозділи місцевих органів влади, яким надані повноваження Мінекономіки України на видачу ліцензій на експорт (імпорт) товарів

Додаток 2
до наказу Міністерства економіки України від 17 квітня 2000 р. №50

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua