Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

23. Про внесення змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України

Постанова Правління НБУ від 25.04.2000 р. №168

Зареєстрована в Мін'юсті України 10 травня 2000 р. за №265/4486
Чинна з 21.05.2000 р.


СУТТЄВО

Комерційні банки мають право здійснювати через касу банку та власні пункти обміну іноземної валюти операції купівлі-продажу готівкової іноземної валюти 2-ї і 3-ї груп Класифікатора іноземних валют НБУ за наявності угоди між банком та іноземним банком-кореспондентом про зарахування іноземної валюти на кореспондентський рахунок банку.


1Відповідно до статей 44 та 45 Закону України "Про Національний банк України" та розділів II і III Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. №15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і з метою подальшого впорядкування валютних операцій на міжбанківському валютному ринку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Внести до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 р. №127 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 р. за №171/3464 (зі змінами і доповненнями), такі зміни:

1.1. У тексті слова "уповноважена кредитно-фінансова установа" замінити на слова "уповноважена фінансово-кредитна установа".

1.2. Пункт 2.2 розділу 2 після абзацу другого доповнити абзацами такого змісту:

"Уповноважені банки та уповноважені фінансово-кредитні установи України мають право здійснювати через касу банку та власні пункти обміну іноземної валюти операції купівлі-продажу готівкової іноземної валюти 2-ї і 3-ї груп Класифікатора іноземних валют Національного банку України за наявності угоди між уповноваженим банком або уповноваженою фінансово-кредитною установою України та іноземним банком-кореспондентом про зарахування зазначеної іноземної валюти на кореспондентський рахунок уповноваженого банку або уповноваженої фінансово-кредитної установи України.

Уповноважені банки та уповноважені фінансово-кредитні установи України, які не мають прямого кореспондентського рахунка в іноземному банку у валютах 2-ї і 3-ї груп Класифікатора іноземних валют Національного банку України, можуть здійснювати операції купівлі-продажу зазначених вище валют за наявності в них відповідного кореспондентського рахунка та угоди на інкасацію такої іноземної валюти в іншому уповноваженому банку України, який уклав відповідну угоду".

2. Скасувати листи і телеграми Національного банку України від:

29.11.93 р. №19010/2109;

01.08.95 р. №19011/1280;

16.04.96 р. №13-134/586;

19.08.99 р. №13-134/1451-6941;

03.06.94 р. №128;

01.09.95 р. №287.

3. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) довести зміст цієї постанови до відома Кримського республіканського, територіальних та по м. Києву і Київській області управлінь Національного банку України та комерційних банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С. О. Брагін).

5. Постанова набуває чинності через 10 днів після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Голова В. СТЕЛЬМАХ


Примітки:

1 Російський рубль та польський злотий належать до 2-ї групи Класифікатора НБУ.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua