Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

24. Щодо повернення надміру стягнутих, помилково нарахованих та за рішеннями суду сум митних та інших платежів

Лист ДМСУ від 19.05.2000 р. №13/2-1832-ЕП


СУТТЄВО

Зайво сплачені митні платежі відшкодовуються за рахунок поточних платежів після перевірки та складання акта через Державне казначейство або зараховуються в рахунок майбутніх платежів.


Тимчасово, до затвердження Положення про порядок повернення надміру стягнутих, помилково нарахованих та за рішеннями суду сум митних та інших податків, а також на численні запити митних органів та відділень органів Державного казначейства щодо повернення митних та інших платежів Державна митна служба повідомляє.

1. Суми надмірно чи помилково стягнутих митних та інших платежів повертаються власникові товарів та інших предметів у випадках та в порядку, встановленому відповідними законодавчими актами України.

Зазначені суми підлягають поверненню власникові товарів та інших предметів митним органом за рахунок поточних платежів за відповідними кодами бюджетної класифікації або за бажанням платника зараховуються в рахунок майбутніх платежів на підставі заяви на ім'я начальника митної установи.*

Повернення здійснюється у такому порядку.

За письмовим зверненням власника товарів та інших предметів митниця здійснює перевірку документів, які підтверджують проведення митного оформлення та розрахунки сум митних платежів, які підлягали сплаті. За результатами перевірки складається акт, який підписується власником товарів та інших предметів і начальником митниці.

У разі виникнення спірних питань щодо правомірності повернення платежів митна установа звертається за роз'ясненнями до Держмитслужби, при цьому подаються такі документи:

- копії ВМД, за якими проводилось митне оформлення;

- заява платника про повернення коштів;

- копії платіжних доручень, якими відповідні суми були перераховані до Держмитслужби.

2. Суми митних та інших платежів, що підлягають поверненню учасникам ЗЕД чи фізичній особі за рішеннями суду, повертаються митними органами на підставі рішень судів за рахунок поточних платежів за відповідними кодами бюджетної класифікації.

При виникненні спірних питань щодо правомірності винесення арбітражними судами рішень про повернення фізичним та юридичним особам зайво сплачених цими особами сум податків, зборів та інших обов'язкових платежів митна установа подає до Держмитслужби для подальшого опрацювання такі документи:

- заява платника про повернення коштів;

- оригінал рішення Арбітражного суду (або копія, завірена нотаріально);

- копії платіжних доручень, якими ці кошти були перераховані до Держмитслужби;

- детальне обгрунтування правомірності дій митниці.

1Наголошуємо, що з будь-яких питань, які стосуються повернення коштів митним органам, забороняється звертатися безпосередньо до Державного казначейства України. Всі спірні питання з повернення грошових коштів слід вирішувати з відповідними структурними підрозділами Держмитслужби.

У разі самостійного звернення фізичними або юридичними особами щодо повернення платежів до Державного казначейства України митна установа зобов'язана подати таку інформацію особам відповідно до вимог Державного казначейства:

- оригінал рішення Арбітражного суду (або копія, завірена нотаріально);

- копії платіжних доручень, якими ці кошти були перераховані до Держмитслужби;

- копії платіжних доручень, якими Держмитслужба кошти перерахувала до Держбюджету;

- висновок за формою, що додається .

В. о. голови служби О. ЄГОРОВ


Примітки:

* Відповідно до статті 71 Цивільного кодексу, загальний строк для захисту права за позовом особи, право якої порушено (позовна давність), встановлюється в три роки. Однак відповідно до статті 10 Декрету Кабінету Міністрів від 21.01.93 р. №8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів", повернення неправильно сплачених податків і неподаткових платежів здійснюється органами стягнення не більш як за один рік до виявлення неправильної сплати, якщо інше не передбачене законодавством.

1 Переплачені митні платежі можна повернути або зарахувати в рахунок майбутніх платежів.


Додаток
до листа Держмитслужби від 19.05.2000 р. №13/2-1832-ЕП
Державна митна служба України
ВИСНОВОК № ______ від "___" _____________

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua