Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

26. Порядок проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств

Затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 28 квітня 2000 р. №225. Зареєстрований в Мін'юсті України 22 травня 2000 р. за №294/4515
Чинний з 02.06.2000 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

1Списання податкової заборгованості сільгоспвиробників станом на 1 травня 2000 року відбувається за рішенням міжвідомчої і регіональної комісії з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу та голови органу податкової служби на підставі заяв боржників.


1. Загальні положення

1.1. Дія Закону України від 16 березня 2000 року №1565-III "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" (далі - Закон) поширюється на такі підприємства:

1.1.1. Відповідно до статті 1 Закону - на колективні та інші сільськогосподарські підприємства, які реформувалися у приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти господарювання та стали правонаступниками цих підприємств:

сільськогосподарські підприємства (включаючи селянські (фермерські) господарства), які згідно з Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 р. №441, мають коди основної діяльності:

01.1 - 01.4 (01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42).

1.1.2. Відповідно до статті 2 Закону - на заготівельні, переробні і обслуговуючі підприємства, що надали позички на матеріально-технічні ресурси відповідно до рішень уряду України в 1996 - 1999 роках (додаток 1 ) сільськогосподарським товаровиробникам, указаним у статті 1 цього Закону, які (позички) не були повернуті.

1.2. Перелік підприємств, на які поширюється дія Закону України від 16 березня 2000 року №1565-III "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств", оформляється органами державної податкової служби за встановленою формою згідно з додатком 2.

2. Перелік податків і зборів (обов'язкових платежів), сум пені, штрафних та фінансових санкцій, з яких здійснюється списання заборгованості органами державної податкової служби

22.1. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) в частині, що зараховується до Державного бюджету України.

2.2. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) в частині, що зараховується до місцевого бюджету.

2.3. Фіксований сільськогосподарський податок.

2.4. Реструктурована податкова заборгованість відповідно до Закону України від 5 червня 1997 року №314/97-ВР "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року".

2.5. Реструктурована податкова заборгованість відповідно до Указу Президента України від 18 червня 1998 року №651/98 "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року".

2.6. Реструктурована податкова заборгованість відповідно до Закону України від 5 лютого 1999 року №428-XIV "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року та сільськогосподарських підприємств за станом на 1 січня 1999 року" із змінами і доповненнями до нього, внесеними Законом України від 3 червня 1999 року №716-XIV.

2.7. Усі види пені за загальнодержавними податками і зборами (обов'язковими платежами) (за винятком сум пені, нарахованих за порушення термінів розрахунків при здійсненні операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності), що зараховуються до Державного бюджету України.

2.8. Усі види пені за загальнодержавними податками і зборами (обов'язковими платежами) (за винятком сум пені, нарахованих за порушення термінів розрахунків при здійсненні операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності), що зараховуються до місцевих бюджетів.

2.9. Усі види штрафних та фінансових санкцій за загальнодержавними податками і зборами (обов'язковими платежами), що зараховуються до Державного бюджету України.

2.10. Усі види штрафних та фінансових санкцій за загальнодержавними податками і зборами (обов'язковими платежами), що зараховуються до місцевих бюджетів.

32.11. Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), а також пеня, штрафні та фінансові санкції, нараховані на заборгованість з цих податків, за якими відповідною радою приймається рішення про списання заборгованості.

3. Визначення сум заборгованості, яка підлягає списанню, за податками і зборами (обов'язковими платежами), сумами пені, штрафними та фінансовими санкціями, переліченими в розділі 2 Порядку

3.1. Визначення сум податкової заборгованості, що підлягають списанню, здійснюється:

- за платежами, за якими ведуться картки особових рахунків платників податків в органах державної податкової служби, перелічених в пунктах 2.1 - 2.11 цього Порядку, - згідно з Інструкцією про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, затвердженою наказом Головної державної податкової інспекції України від 12.05.94 р. №37 (в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 02.04.99 р. №174) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 травня 1999 року за №304/3597;

- за платежами, за якими не ведуться картки особових рахунків платників податків в органах державної податкової служби, переліченими в пунктах 2.1, 2.2, 2.7 - 2.11 цього Порядку, - за даними бухгалтерського обліку платників податків, що оформляються актами, які підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства та посадовою особою органу державної податкової служби.

3.2. Списанню підлягають:

3.2.1. Для колективних та інших сільськогосподарських підприємств, які реформувалися у приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства, сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти господарювання та стали правонаступниками цих підприємств, - нараховані, але не сплачені за станом на 1 травня 2000 року:

суми заборгованості зі сплати платежів, перелічених у пунктах 2.1 - 2.6 цього Порядку;

суми заборгованості зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, зазначених у пунктах 2.7 - 2.11 цього Порядку;

суми заборгованості з платежів, перелічених у пунктах 2.1 - 2.3 та 2.7 - 2.11 цього Порядку, відстрочені та розстрочені до 1 травня 2000 року згідно зі статтею 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" та згідно з пунктом 9 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні";

суми заборгованості з платежів, що, відповідно до частини другої статті 6 Закону України від 24 грудня 1993 року "Про державну податкову службу в Україні" до 1 квітня 2000 року підлягали спрямуванню на розвиток матеріально-технічної бази державної податкової служби, а у зв'язку із набранням чинності Законом України від 17 лютого 2000 року №1458-III "Про Державний бюджет України на 2000 рік" підлягають зарахуванню до бюджету.

Для списання заборгованості сільськогосподарське підприємство або його правонаступник (правонаступники), до якого (яких) перейшла заборгованість сільськогосподарського підприємства зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до передаточного (розподільчого) балансу, подає до відповідної міжвідомчої і регіональної комісії з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу відповідні документи для прийняття рішення про списання заборгованості.

3.2.2. Для заготівельних, переробних і обслуговуючих підприємств - нараховані, але не сплачені за станом на 1 травня 2000 року, в сумі, еквівалентній утратам, зазнаним у зв'язку з неповерненням позички:

суми заборгованості зі сплати платежів, перелічених у пункті 2.1 цього Порядку;

суми заборгованості зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, зазначених у пунктах 2.7, 2.9 цього Порядку;

суми заборгованості зі сплати платежів, перелічених у пунктах 2.1, 2.7 та 2.9 цього Порядку, відстрочені та розстрочені до 1 травня 2000 року згідно зі статтею 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів" та згідно з пунктом 9 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні";

суми заборгованості за платежами, переліченими у пунктах 2.1, 2.7 та 2.9 цього Порядку, що, відповідно до частини другої статті 6 Закону України від 24 грудня 1993 року "Про державну податкову службу в Україні", до 1 квітня 2000 року підлягали спрямуванню на розвиток матеріально-технічної бази державної податкової служби, а у зв'язку із набранням чинності Законом України від 17 лютого 2000 року №1458-III "Про Державний бюджет України на 2000 рік" підлягають зарахуванню до бюджету.

Сумою зазначених утрат вважати суму заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів), яка дорівнює сумі неповернутої позички та нарахованих на цю заборгованість пені, штрафних і фінансових санкцій.

Заготівельні, переробні і обслуговуючі підприємства подають на засідання міжвідомчих і регіональних комісій з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу відповідні документи, у тому числі, що підтверджують надання зазначених позичок, для прийняття рішення про списання заборгованості.

4. Прийняття рішення про списання заборгованості

4.1. Визначені до списання суми заборгованості списуються в картках особових рахунків платників податків датою прийняття рішення про списання заборгованості, прийнятого головою (начальником) органу державної податкової служби. Рішення про списання заборгованості оформляється за встановленою формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

44.2. У картках особових рахунків (графа 2) записується датою 01.05.2000 р. зміст операції: "Списано згідно з Законом України від 16 березня 2000 року №1565-III за рішенням №____" з наступним перерахуванням пені.

5. Проведення інвентаризації картотеки розрахункових документів в установах банків

5.1. Інвентаризація розрахункових документів, які обліковуються в установах банків за позабалансовим рахунком №9803 (далі - картотека), проводиться органами державної податкової служби після прийняття рішень про списання заборгованості для виявлення:

невиконаних (частково виконаних) інкасових доручень (розпоряджень) органів державної податкової служби на безспірне стягнення вже списаної заборгованості;

невиконаних платіжних доручень підприємств на сплату такої заборгованості;

розрахункових документів на сплату нереальних (двічі виставлених) сум такої заборгованості.

5.2. За результатами інвентаризації картотеки органи державної податкової служби оформляють повідомлення про відкликання з установ банків розрахункових документів на суми списаної заборгованості.

Повідомлення про відкликання оформляються за встановленими формами згідно з додатками 4 і 5 до цього Порядку.

5.3. Якщо із загальної суми розрахункового документа тільки частка підлягає списанню, то за повідомленням про відкликання установа банку припиняє його виконання в частині списаної суми.

Начальник Головного управління примусового стягнення податків Г. НІКІТЕНКО


Примітки:

1 Списанню підлягають всі загальнодержавні податки (збори) зі штрафами та пенею.

2Списання заборгованості за місцевими податками та зборами відбувається на підставі рішення відповідної місцевої ради.

3Рішення про списання заборгованості приймає міжвідомча і регіональна комісії з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу.

4 Списання податкової заборгованості з карток особових рахунків відбувається за рішенням начальника податкового органу.

Додаток 1
до Порядку проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств
Перелік постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, згідно з якими у 1996 - 1999 роках сільськогосподарським товаровиробникам надавалися позички


Додаток 2
до Порядку проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств

Перелік підприємств, на які поширюється дія Закону України від 16 березня 2000 року №1565-III "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств"


Додаток 3
до Порядку проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств

Рішення №____ від _______________ 2000 р. про списання заборгованості


Додаток 4
до Порядку проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств
Повідомлення № ___від "___" _____________ 2000 року про відкликання інкасових доручень (розпоряджень)


Додаток 5
до Порядку проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств
Повідомлення № __ від "___" _____________ 2000 року про відкликання латіжних доручень


Коментар ДК:

Списання податкової заборгованості сільгоспвиробників відбувається за рішенням міжвідомчої і регіональної комісій з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу та голови органу податкової служби

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua