Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

26. Порядок проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств

Додаток 3 до Порядку проведення органами державної
податкової служби списання заборгованості за станом на
1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням
сільськогосподарських підприємств

Штамп органу державної
податкової служби

Рішення №____
від _______________ 2000 р. про списання заборгованості

Я, ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

на підставі статей 1 і 2 Закону України від 16 березня 2000 року №1565-III "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" вирішив підприємству ________________________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код та назва)

списати заборгованість за такими платежами:
№ з/п Назва податків і зборів Код бюджетной класифікації Заборгованість до бюджету за станом на 1 травня 2000 року Заборгованість, яка підлягає списанню
Усього у тому числі з
податків і зборів пені фінансових санкцій
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Усього            
  у тому чеслі:            
1.1. Загальнодержавні податки в частині, що зараховується до Державного бюджету України            
1.1.1.              
1.1.2.              
1.2. Загальнодержавні податки в частині, що зараховується до місцевих бюджетів            
1.2.1.              
1.2.2.              
1.3. Фіксований сільськогосподарський податок            
1.4. Реструктурована податкова заборгованість            
1.4.1.              
1.5. Місцеві податки і збори            
1.5.1.              
1.5.2.              

М. П.
Голова (начальник) органу державної податкової служби __________________
(підпис)
_________________________________
(прізвище, ініціали)


Примітка. Виписується у двох примірниках (1 - органу державної податкової служби, 1 - підприємству).
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua