Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

26. Порядок проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств

Додаток 4 до Порядку проведення органами державної
податкової служби списання заборгованості за станом на
1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням
сільськогосподарських підприємств

 

Штамп органу державної

податкової служби

_______________________________________________
(назва установи банку)

_______________________________________________
(місцезнаходження установи банку)

_______________________________________________
(назва підприємства)

_______________________________________________
(ідентифікаційний код)

_______________________________________________
(місцезнаходження підприємства)

Повідомлення №
від "___" _____________ 2000 року
про відкликання інкасових доручень (розпоряджень)

Згідно з Законом України від 16 березня 2000 року №1565-III "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств", інкасові доручення (розпорядження), за винятком тих, виконання яких припиняється частково, підлягають поверненню для обліку і звітності в
_______________________________________________________________________________________________

(назва органу державної податкової служби)

№ з/п № інкас. доручення (розпор.) Дата виписки інкасового доручення (розпор.) Сума, на яку виписано інкасове доручення (розпор.) (грн) Сума, на яку припиняється стягнення (грн) Назва підприємства (його дебітора) Ідентифікаційний код підприємства (його дебітора) Основний поточний рахунок у національній валюті підприємства (його дебітора)
1 2 3 4 5 6 7 8

Голова (начальник) органу державної податкової служби

_______________________
(підпис)
_________________________________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.


Примітка. Виписується у трьох примірниках (1 - установі банку, 1 - органу державної податкової служби, 1 - підприємству).
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua