Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

26. Порядок проведення органами державної податкової служби списання заборгованості за станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств

Додаток 5 до Порядку проведення органами державної
податкової служби списання заборгованості за станом на
1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням
сільськогосподарських підприємств

 

Штамп органу державної

податкової служби

_______________________________________________
(назва установи банку)

_______________________________________________
(місцезнаходження установи банку)

_______________________________________________
(назва підприємства)

_______________________________________________
(ідентифікаційний код)

_______________________________________________
(місцезнаходження підприємства)

Повідомлення №
від "___" _____________ 2000 року
про відкликання платіжних доручень

Згідно з Законом України від 16 березня 2000 року №1565-III "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств", відкликаються платіжні доручення, за винятком тих, виконання яких припиняється частково, і підлягають поверненню підприємству.
№ з/п № платіжного доручення Дата виписки платіжного доручення Сума, на яку виписане платіжне доручення (грн) Сума, за якою припиняється виконання (грн) Назва платежу, код бюджетної класифікації
1 2 3 4 5 6

Голова (начальник) органу державної податкової служби

_______________________
(підпис)
_________________________________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.


Примітка. Виписується у трьох примірниках (1 - установі банку, 1 - органу державної податкової служби, 1 - підприємству).
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua