Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

2. Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"


Коментар ДК:

Об'єднання підприємств складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх своїх підприємств, якщо це передбачено установчими документами об'єднань

Законом України від 11.05.2000 р. №1707-III "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (надалі - Закон) передбачено, що об'єднання підприємств, крім власної звітності, складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об'єднань.

Закон, ініційований Кабiнетом Мiнiстрiв України, вилучив iз Закону України від 06.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" (див. "Документи для роботи" №36/99) пункт, що давав змогу суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, якi звiльненi вiд обов'язкового облiку доходiв i витрат, не вести бухгалтерський облiк i не подавати фiнансової звiтності.

Згiдно з нововведенням, об'єднання пiдприємств, крiм власної звiтностi, складає i подає також зведену фiнансову звiтнiсть про всi пiдприємства, що входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об'єднань пiдприємств. Таким чином, зведену фінансову звітність треба подавати тоді, коли це передбачено установчими документами або окремими актами законодавства. Однак це не зовсім нововведення, адже абзацами третім і четвертим пункту 8 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419 (див. "Документи для роботи" №11/2000), передбачено, що "об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту. Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають, крім власної, зведену фінансову звітність відповідно до Мінфіну та Мінекономіки або відповідного центрального органу виконавчої влади". Тобто Закон приведено у відповідність до постанови, а не навпаки.

Віталій МОСЕЙЧУК

Юридичні особи - платники єдиного податку та ті, хто придбав спеціальний торговий патент, повинні вести бухгалтерський облік

Протягом майже півроку (з 1 січня 2000 р.), відповідно до частини другої статті 2 Закону України від 16.07.99 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", були звільнені від обов'язку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності суб'єкти підприємницької діяльності, які за законодавством не вели обов'язкового обліку доходів і витрат.

Відтепер (з дня опублікування Закону) зазначене звільнення втрачає чинність. А це означає, що бухгалтерський облік та фінансова звітність стають обов'язковими для всіх, в тому числі і для спецпатентників, платників єдиного податку тощо.

Нагадуємо, що Закон "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" поширюється тільки на юридичних осіб та представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством. Тобто суб'єктам підприємницької діяльності - фізичним особам вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність не потрібно. Наразі...

Роман БІЛИК, аудитор, керівник консалтингової групи "ДК"
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua