Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

4. Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва


Коментар ДК:

Уповноважені Держпідприємництва мають повноваження заперечувати рішення місцевої влади у разі обмеження прав підприємців

Указом Президента України від 25.05.2000 р. №721/2000 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" (надалі - Указ) заново визначено права та сферу діяльності Держпідприємництва.

Указом встановлено, що Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (надалі - Держпідприємництво) є правонаступником Державного комітету України з питань розвитку підприємництва. Нагадаємо, що Державний комітет України з питань розвитку підприємництва створено відповідно до Указу Президента України від 29.07.97 р. №737/97 "Про Державний комітет України з питань розвитку підприємництва" під керівництвом нинішнього першого віце-прем'єр-міністра Юрія Єханурова.

Водночас Держпідприємництво отримало в підпорядкування Ліцензійну палату України, яка була створена відповідно до Указу Президента України від 07.02.97 р. №104 "Про Ліцензійну палату України". Наприкінці 1999 року Ліцензійну палату України було ліквідовано, а на її базі планувалося створити державну неприбуткову установу (агентство), яка б підпорядковувалась Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва відповідно до Указу Президента України від 15.12.99 р. №1573/99 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" (див. "Документи для роботи" №52/99), а на базі Державного комітету України з питань розвитку підприємництва було створено нинішній Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Далі Указом Президента України від 22.01.2000 р. №89/2000 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" (див. "Документи для роботи" №6/2000) на Держпідприємництва було покладено функцію центрального органу державної влади в координації єдиної політики щодо підприємництва. Однак Указ знову запровадив зміни. Зокрема, на базі Ліцензійної палати вже не створюватиметься державна неприбуткова установа (агентство), а ліцензуванням займатиметься Держпідприємництва. Сам Указ є логічним поєднанням указів Президента України від 16.07.97 р. №648 "Про Положення про Ліцензійну палату України" та від 30.10.97 р. №1206 "Про Положення про Державний комітет України з питань розвитку підприємництва". Таким чином, Держпідприємництва поєднав в собі функції Ліцензійної палати та старого Держпідприємництва з подальшим розвитком їхніх функцій.

Як і раніше, діяльність Держпідприємництва спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, що обмежує його вплив на рішення Кабміну, неприйнятні з точки зору підприємців. Новим у функціях Держпідприємництва є ведення Єдиного ліцензійного реєстру та Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензування деяких видів діяльності (цим раніше займалася Ліцензійна палата України). Однак найбільше на розвиток відносин між владою і підприємцями повинно вплинути запровадження інституту уповноважених з питань захисту прав підприємців на місцях у вигляді територіальних структур Держпідприємництва.

Як зазначає Микола Петренко, керівник групи радників голови Держпідприємництва, тепер уповноважені можуть заперечувати рішення місцевої влади у разі обмеження прав підприємців. А підприємці можуть шукати захисту і поради в уповноважених. Положення про територіальні органи Держпідприємництва повинне бути затверджене головою Держкомпідприємництва Олександрою Кужель. У випадках, передбачених законодавством, рішення Держпідприємництва є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, підприємствами всіх форм власності та громадянами.

Відповідно до Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності", у разі виявлення порушень цього Указу Держпідприємництва приймає рішення про необхідність усунення виявлених порушень, про яке письмово повідомляє відповідно центральний орган виконавчої влади, голову місцевої державної адміністрації. У разі якщо в місячний строк не вжито заходів щодо виконання рішення Держпідприємництва, дія відповідного нормативно-правового акта центрального органу виконавчої влади головою місцевої державної адміністрації зупиняється до усунення порушень, зазначених у рішенні Держпідприємництва. Держпідприємництва повідомляє про зупинення дії відповідного нормативно-правового акта в засобах масової інформації. Зокрема, завдяки Держпідприємництва скасовано суворість бланків касових ордерів, товаротранспортних накладних тощо.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua