Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#24 '2000: Документи для роботи - Нові документи

7. Зміни і доповнення, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2000 р. №842
Чинна з дня опублікування

11. У Постанові Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. №1175 "Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" ("ЗП України", 1996 р., №18, ст. 510, №21, ст. 585; "Офіційний вісник України", 1998 р., №4, ст. 139, №27, ст. 1002, №49, ст. 1797; 1999 р., №14, ст. 557):

1) у пункті 2:

абзац третій доповнити словами "у частині відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, - з 1 квітня 2000 року";

в абзаці четвертому слова "а також шкоди, заподіяної майну третіх осіб" виключити;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Установити починаючи з 1 квітня 2000 р. мінімальну страхову суму за обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів, що виплачується за заподіяну внаслідок дорожньо-транспортних пригод шкоду:

життю та здоров'ю третіх осіб - в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день укладення договору страхування;

майну третіх осіб - в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день укладення договору страхування";

Попередня редакція пункту 3 Постанови

Установити мінімальну страхову суму, що виплачується за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю третіх осіб внаслідок дорожньо-транспортних пригод, за обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів, в розмірі 2000 гривень.

3) у Положенні про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, затвердженому зазначеною постановою:

абзац четвертий пункту 5 доповнити словами "і діє на території України";

пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:

2"Страхові платежі за додатковими договорами, встановлені Кабінетом Міністрів України, за наявності чинного звичайного договору страхування можуть бути зменшені на умовах, визначених Моторним (транспортним) страховим бюро";

абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

"11. У разі заподіяння шкоди майну третьої особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди для виплати страхового відшкодування може вимагатися висновок експертизи, яка проводиться за рахунок страховика (страхової організації). Якщо така експертиза проводиться суб'єктами підприємництва, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на судово-експертну діяльність, і суб'єкти, зазначені у пункті 2 цього Положення, не дійшли згоди щодо розміру збитків, додаткова експертиза проводиться за рахунок страхувальника";

Попередня редакція абзацу першого пункту 11 Положення

У разі заподіяння шкоди майну третьої особи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, якщо суб'єкти, зазначені у пункті 2 цього Положення, не дійшли згоди щодо розміру збитків, виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі висновків експертизи, яка проводиться за рахунок страховика (страхової організації).

абзац десятий пункту 12 виключити;

пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі укладення звичайного договору страхування із застосуванням франшизи у страховому полісі повинна бути зроблена примітка про встановлений розмір франшизи";

4) у Положенні про Моторне (транспортне) страхове бюро, затвердженому зазначеною постановою:

а) абзац восьмий пункту 4 викласти в такій редакції:

"встановлення розмірів страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності в межах, установлених Кабінетом Міністрів України";

б) у пункті 5:

в абзаці другому цифру "5" замінити словом і цифрою "до 5";

в абзаці третьому цифри "10" замінити словом і цифрами "до 10";

абзац шостий викласти у такій редакції:

"У разі коли фонд страхових гарантій досягне 400 тис. євро, Мінфін за поданням наглядової ради Моторного (транспортного) страхового бюро може змінювати розмір відрахувань до фонду страхових гарантій. При цьому мінімальний фонд страхових гарантій визначається за результатами звітного року з урахуванням інвестиційного доходу за наслідками звітного року. Мінфін за поданням наглядової ради Моторного (транспортного) страхового бюро з урахуванням інвестиційного доходу за наслідками звітного року може змінювати розмір відрахувань до фонду захисту потерпілих".

Попередня редакція абзацу шостого Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро

Укрстрахнагляд за поданням наглядової ради Моторного (транспортного) страхового бюро може змінити порядок формування централізованих страхових резервних фондів не пізніше ніж за два місяці до початку нового календарного року.

2. У примітці 3 до розмірів страхових платежів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. №494, слова "Естонія, Латвія" замінити словами "та інші країни - колишні республіки СРСР, які є членами системи "Зелена картка".


Примітки:

1 Мінімальна страхова сума, що виплачується за заподіяну внаслідок дорожньо-транспортних пригод шкоду майну третіх осіб, встановлена в розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів (25500 грн).

2 Додаткова експертиза щодо визначення розміру шкоди майну третьої особи проводиться за рахунок страхувальника, а не страхової компанії.
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua