Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

Аналіз документів, оприлюднених з 14 по 20 червня 2000 року


ВР УКРАЇНИ
 • Закон від 18.05.2000 р. №1746-III "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Рахункову палату"

  Цим Законом піднято повноваження Рахункової палати. Відтепер "...підприємства, їх об'єднання та відокремлені підрозділи зобов'язані безоплатно надавати Рахунковій палаті всі необхідні їй відомості та інші матеріали щодо використання коштів Держбюджету". До основних завдань Палати належить здійснення контролю за утворенням і погашенням державного внутрішнього боргу України, за своєчасним виконанням видаткової частини Держбюджету, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням.

  Друкується в цьому номері


  Постанова від 01.06.2000 р. №1754-III "Про боргові зобов'язання держави перед громадянами України, яким відновлено грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установах Ощадного банку"

  Кабміну України доручено порушити перед Російською Федерацією питання про врегулювання взаємовідносин з питань, що стосуються розподілу між державами зобов'язань колишнього Ощадбанку СРСР перед громадянами та повернення Україні 84,3 млрд руб., що були станом на 1 січня 1991 року акумульовані в Ощадбанку СРСР і є власністю громадян України.


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 09.06.2000 р. №935 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2000 р. №398 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

  Кабмін погодився з пропозицією Мінфіну про часткову компенсацію протягом поточного року ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам (позичальникам) для проведення польових робіт, в розмірі 50% облікової ставки, встановленої Нацбанком на день укладення кредитної угоди, але не нижче 17,5% річних.

  Під час оформлення кредитних угод, що укладаються комерційними банками з с/г товаровиробниками, встановлюється відсоткова ставка, згідно з якою нараховується сума плати за користування кредитами комерційних банків. У межах цієї суми окремо, у відсотках, "...визначаються розмір компенсаційної плати за користування кредитами комерційних банків, яка відшкодовується за рахунок коштів держбюджету...", та розмір плати за користування кредитом (у відсотках), яку має сплатити банку позичальник. Термін дії кредитних угод - не пізніше 1 грудня 2000 року. Головне, що "...комерційні банки надаватимуть кредити за наявності у с/г товаровиробників гарантованих умов для їх погашення".

  Друкується в цьому номері


 • Постанова від 09.06.2000 р. №936 "Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів"

Змінено ставки ввізного мита на двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобів групи 87 (засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, і їх частини й устаткування), з робочим об'ємом циліндрів двигуна більш як 1000 куб. сантиметрів і які були у використанні. Пільгова та повна митні ставки становитимуть 1,5 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна.

Друкується в цьому номері


 • Постанова від 09.06.2000 р. №937 "Про формування проекту Державного бюджету України на 2001 рік, його попередні показники та заходи щодо підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на 2001 рік"

На підставі розгляду показників Держбюджету на 2001 рік КМУ дійшов висновку, що "...без розширення податкової бази і поліпшення сплати податків і зборів не буде можливості фінансувати основні державні програми у необхідних обсягах". Це потребуватиме продовження жорсткої фінансової політики, забезпечення лише мінімально необхідних поточних видатків та "...застосування сучасних технологій податкового адміністрування" (!?).

Кабмін прагне сконсолідувати бюджет з його цільовою диференціацією. До Держбюджету з 2001 року будуть "...включатися надходження з позабюджетних фондів...", але із збереженням їх цільового спрямування. Буде значно розширено "...надання в оренду державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі".

Кабмін планує здійснити ретельний перегляд та інвентаризацію видів діяльності, що провадяться у 2000 році за рахунок коштів бюджету, та "...удвічі обмежити обсяги державної підтримки громадських організацій..." та госпрозрахункових підприємств з Держбюджету.


 • Постанова від 09.06.2000 р. №938 "Про індексацію середньомісячного сукупного доходу, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 р. №1951"

Встановлено, що середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї (53 гривні 50 копійок), на підставі якого встановлюється державна допомога пенсіонерам, "...підлягає індексації відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів громадян з урахуванням індексу споживчих цін, зменшеного на величину порогу індексації". Обчислення індексу споживчих цін для індексації середньомісячного сукупного доходу пенсіонерів щодо державної допомоги провадиться починаючи з травня 2000 року.


 • Постанова від 14.06.2000 р. №961 "Деякі питання реалізації Закону України "Про гуманітарну допомогу"

Кабмін вирішив визначати обсяги та номенклатуру с/г продукції, продовольства, друкованої продукції, будівельних матеріалів та інших товарів, які можуть бути ввезені в Україну як гуманітарна допомога. Граничні обсяги пільгового отримання гуманітарної допомоги одним отримувачем будуть встановлюватися за кількісною або вартісною оцінкою.


 • Постанова від 14.06.2000 р. №962 "Про роз'яснення статті 4 Указу Президента України від 28 червня 1999 р. №761"

Кабмін роз'яснює положення статті, відповідно до якої "...не справляється ринковий збір із підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, які розташовані у стаціонарних приміщеннях на території ринку, та з власних торговельно-закупівельних підрозділів ринку незалежно від займаного місця".

Дія цього положення не поширюється на фізичних осіб, тобто сплата ринкового збору фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності обов'язкова.

Друкується в цьому номері


 • Постанова від 14.06.2000 р. №955 "Про організаційні заходи щодо запровадження загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття"

Держфонд сприяння зайнятості населення ліквідовано, створено Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

У зв'язку з цим кошти обов'язкового соцстрахування на випадок безробіття, а також суми, одержані внаслідок погашення заборгованості із збору на страхування на випадок безробіття та інших боргів до держфонду сприяння зайнятості населення, зараховуються на рахунок новоствореного Фонду в уповноваженому банку. Планується з 2001 року "...зміна розміру страхових внесків на випадок безробіття і впровадження єдиної технології обслуговування незайнятого населення".


 • Постанова від 14.06.2000 р. №958 "Про митне оформлення транспортних засобів, ввезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення"

Цією Постановою КМУ "...дозволив митній службі здійснити митне оформлення транспортних засобів, виготовлених більш як 8 років тому..." та ввезених громадянами України на її територію для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення, зареєстрованих в органах ДАІ МВС до 1 січня 2000 р. і заявлених митниці в установленому порядку з метою їх вільного використання.

Друкується в цьому номері


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Лист від 12.06.2000 р. №18-112/1808 "Щодо роз'яснення порядку реєстрації договорів про залучення коштів в іноземній валюті від нерезидентів на умовах субординованого боргу"

  Субординований борг - це позика, за якою в договірному порядку погоджено, що в разі ліквідації або банкрутства боржника сплата буде здійснена після задоволення вимог усіх інших кредиторів. Підкреслюється, що "...одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, що передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за позиченими у них коштами, підлягають реєстрації Нацбанком". Надходження таких коштів передбачає обов'язкову реєстрацію шляхом видання реєстраційних свідоцтв.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 19.04.2000 р. №5502/7/22-2117 "Стосовно порядку застосування ст. 3 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"

  При реалізації на митній території України готової продукції незалежно від її виду, що вироблена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником, "...оформлення ввізної вантажної митної декларації на цю готову продукцію (без фактичного її ввезення на митну територію України) і сплата ввізного мита, інших податків та зборів, які передбачені законодавством для аналогічних імпортних товарів, повинно здійснюватися постійним представництвом нерезидента".

  Друкується в цьому номері


 • Лист від 06.05.2000 р. №6278/7/17-0317 "Про податок з власників транспортних засобів (щодо змін у порядку і строках сплати податку, розмірах ставок, а також розширення переліку пільг для фізичних осіб - власників транспортних засобів)"

Оскільки громадяни мають право сплачувати податок з власників транспортних засобів один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому проводиться технічний огляд, то в разі сплати податку в 2000 році сума до сплати обчислюється в гривнях за ставками, наведеними в Законі України "Про податок з власників транспортних засобів". У разі сплати податку після 30 червня 2000 року несплачена сума податку вважається недоїмкою і стягується з нарахуванням пені відповідно до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.93 р. №8-93 "Про стягнення не внесених в строк податків і неподаткових платежів".

Щодо юридичних осіб, то вони сплачуватимуть податок щокварталу рівними частинами до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а "...за транспортні засоби, придбані протягом року, податок сплачується перед їх реєстрацією за строками сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому транспортний засіб було зареєстровано". У разі придбання транспортного засобу протягом року перед його реєстрацією сплачується 25% річної суми податку, решта - рівними частинами до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця.

У разі зняття транспортних засобів з обліку в органах, уповноважених на проведення реєстрації та перереєстрації транспортних засобів протягом року, перерахунок суми податку, визначеної у розрахунку, не проводиться, а "...податок сплачується юридичною особою до кінця року в повному обсязі".

Друкується в цьому номері


 • Лист від 06.05.2000 р. №6304/7/17-0217 "Про книги обліку доходів і витрат фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платниками єдиного податку"

ДПАУ нагадує, що наймані фізичною особою - платником єдиного податку працівники замість товарно-касової книги ведуть Книгу обліку доходів і витрат. На період до законодавчого врегулювання цього питання ДПАУ рекомендує реєструвати на кожного найманого працівника, який займається реалізацією товарів, ці книги згідно з вимогами, встановленими Порядком видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку. Платник єдиного податку "...самостійно подає для реєстрації до податкового органу необхідну кількість книг..." обліку доходів і витрат. У Книзі, яку веде найманий працівник, має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові платника єдиного податку та аналогічні дані фізичної особи, що перебуває у трудових відносинах з цим платником податку, а також серія та номер виданої довідки про трудові відносини.

Для платника єдиного податку обов'язковими для заповнення є лише графи "період обліку", "витрати на виробництво продукції", "суми виручки (доходу)", "чистий дохід".

Друкується в цьому номері


 • Лист від 18.05.2000 р. №2628/6/15-1116 "Про зменшення завищеної балансової вартості основних фондів на суму індексації"

Щодо проведення підприємствами індексації основних фондів у 1996 році, що призвело до значних відхилень балансової (залишкової) вартості окремих об'єктів основних фондів від їх ринкової вартості. Як пояснює ДПАУ, це пов'язано з тим, що при проведенні індексації основних фондів застосовувались усереднені індекси для будівель та споруд, а не для кожного виду окремо. У випадку коли "...проіндексована на 01.04.96 р. вартість окремих видів основних фондів, зокрема електронно-обчислювальної техніки, перевищує вартість їх аналогічних нових зразків, вони зараховуються на баланс підприємства за ринковими вільними цінами на ці види техніки...", які діяли на 01.10.95 р.

При цьому інформація про ринкову ціну повинна бути документально підтверджена (прайс-аркуші газет, журналів), а відповідальність за об'єктивність визначення реальної вартості покладається на керівника підприємства.

Щодо зношених, морально застарілих і знятих з виробництва основних засобів, то якщо вони перебувають в експлуатації, їх вартість може визначатись експертною комісією підприємства. Таким чином, платники податку, які перерахували балансову вартість основних фондів на суму індексації станом на 1 квітня 1996 року, повинні визначати суму амортизаційних відрахувань (починаючи зі звітного кварталу, в якому відбулось вказане зменшення) шляхом застосування норм амортизації до зменшеної балансової вартості основних фондів.

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 24.05.2000 р. №259 "Про затвердження Порядку обчислення прибутку суб'єктів спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко", одержаного від реалізації інвестиційного проекту"

Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, які розташовані на території спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" і реалізують на цій території затверджені Одеською облдержадміністрацією інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менш як 1 млн доларів США. Оподаткування прибутку таких суб'єктів СЕЗ "Порто-франко" за ставкою 50% діючої ставки оподаткування буде здійснюватися з четвертого по шостий рік включно і "...тільки прибутку від реалізації згаданих інвестиційних проектів".


 • Лист від 22.05.2000 р. №6955/7/18-0617 "Про плату за землю"

ДПАУ нагадує, що з 1 січня 2000 року по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, збільшені в 2,4 разу. При цьому сплата земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності, здійснюється за збільшеними ставками щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним, а "...виробниками с/г та рибної продукції і громадянами у два строки - до 15 серпня та 15 листопада поточного року". При цьому платниками земельного податку провадиться перерахунок річної суми податку з поданням уточнених розрахунків до податкової служби.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 24.05.2000 р. №7075/7/15-1117 "Щодо визначення валових доходів, валових витрат та об'єкта оподаткування при переході з оподаткування єдиним податком на систему оподаткування податком на прибуток"

ДПАУ пояснює, що "...при переході від сплати єдиного податку до загальної системи оподаткування порядок перенесення балансових збитків на наступні податкові періоди застосовується тільки для тих балансових збитків, що виникли після переходу на загальну систему оподаткування". Щодо обліку приросту (убутку) балансової вартості купованих товарів, матеріалів, то вартість товарів, щодо яких у 1999 році проведена оплата їх вартості постачальнику і станом на 01.01.2000 р. вони не реалізовані, відображається у Відомості про балансову вартість та Відомості про балансову вартість товарних запасів станом на 1 січня 2000 року. Це не стосується вартості товарів, витрати на придбання яких не включаються до складу валових витрат. Якщо у 1999 році оплата вартості товарів постачальникам не здійснена, тобто продаж не супроводжується компенсацією (оплатою) покупцем їх вартості, то до моменту здійснення покупцем фактичної компенсації (оплати) вартості придбаних ним товарів їх вартість не включається до складу валових витрат.

Тому у Відомості про балансову вартість та Відомості про балансову вартість товарних запасів станом на 01.01.2000 р. "...відображається вартість запасів, придбаних у період сплати єдиного податку і не реалізованих протягом вказаного періоду, в частині, що оплачена постачальникам".


 • Наказ від 29.05.2000 р. №266 "Про затвердження Порядку обчислення прибутку суб'єктів спеціальної економічної зони "Рені", одержаного від реалізації інвестиційного проекту"

Цей Порядок застосовується для юридичних осіб, які розташовані на території економічної зони "Рені" і реалізують на цій території затверджені виконкомом Ренійської міськради інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше ніж 200 тисячам доларів США. Умовою отримання податкових пільг є реєстрація інвестиційного договору і підприємства як суб'єкта спеціальної економічної зони "Рені" у райдержадміністрації.

Прибуток, отриманий суб'єктами СЕЗ "Рені" від реалізації таких проектів, оподатковується за ставкою 20% до об'єкта оподаткування. Частина прибутку, що отримана від освоєння інвестицій, які були здійснені за рахунок коштів бюджетів, оподатковується на загальних підставах. До валового доходу з метою оподаткування за пільговою ставкою "...не враховується сума інвестицій у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів". Суб'єкт СЕЗ "Рені" має право реалізовувати декілька інвестиційних проектів, але у цьому випадку такий суб'єкт подає до органу податкової служби за місцем своєї реєстрації як платника податку розрахунки щодо реалізації інвестиційних проектів.

Наведено розрахунок обчислення прибутку структурного підрозділу.


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Наказ від 24.05.2000 р. №299 "Про внесення змін до Інструкції про порядок справляння ввізного (імпортного) мита"

  З метою приведення нормативних актів Держмитслужби у відповідність до чинних нормативно-правових актів назва і зміст розділу 5 "Повернення надміру стягнених сум ввізного мита або зарахування їх у рахунок майбутніх платежів" докорінно змінено.

  Про зарахування надмірно стягнутих сум ввізного мита вже не згадується, а щодо повернення надміру стягнених сум ввізного мита, то замість наведеного у попередній редакції Інструкції порядку повернення є одна фраза: "Повернення надміру стягнених сум ввізного мита здійснюється в установленому чинним законодавством порядку".

 • Друкується в цьому номері


КОМІТЕТИ ВР УКРАЇНИ
 • Лист від 29.05.2000 р. №06-10/346 "Щодо звільнення від оподаткування операцій з продажу або передачі у власність житла фізичним особам для його використання як місця проживання"

  Комітет ВР повідомляє, що за наявності фінансування будівництва житла для фізичних осіб з будь-яких джерел з наступною передачею такого житла у власність цим особам "...ні будівельна організація, ні підрядні організації, які безпосередньо виконують будівельні роботи, не сплачують ПДВ по зазначених операціях".


МІНЕКОНОМІКИ, МІНФІН, ДПА, МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
 • Наказ від 26.05.2000 р. №115 "Про втрату чинності та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку"

  З 1 липня втрачають чинність Наказ Мінфіну від 25 березня 1994 року №29 "Про внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів з питань бухгалтерського обліку", наказ від 26 липня 1994 року №65 (щодо бухобліку вексельного обігу), наказ від 10 травня 1995 року №68 (щодо придбання нематеріальних активів та нарахування на них зносу), наказ від 15 січня 1998 року №10 (щодо організації бухобліку і визначення його методології), наказ від 25 червня 1998 року №138 (щодо створення резерву сумнівних боргів), наказ від 17 грудня 1998 року №258 (щодо зміни граничної вартості предметів).

  Внесено зміни до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків (наказ Мінфіну від 11 серпня 1994 року №69).

  Значно розширено цілі, що ставляться перед інвентаризацією. Так, "...при інвентаризації перевіряється наявність документів на земельні ділянки..." та інші об'єкти природних ресурсів, що підтверджують право власності підприємства на них.

  Інвентаризація цінних паперів проводиться за окремими емітентами із зазначенням назви, серії, номера, номінальної і балансової вартості, термінів їх погашення.

  При інвентаризації резервів майбутніх витрат і перевірці обгрунтованості залишку резерву на оплату відпусток середньоденна оплата праці визначається з урахуванням "...оплати у частині витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства". Інвентаризаційна комісія за документами встановлює і включає до опису суму, що підлягає відображенню на рахунку обліку витрат майбутніх періодів, а також "...резерву сумнівних боргів".

  Друкується в цьому номері


МІН'ЮСТ
 • Лист від 28.03.2000 р. №32-8/473 "Методичні рекомендації про правове забезпечення контрактної форми трудового договору та сфери його застосування"

  Як пояснює Мін'юст, "... контракт відрізняється від звичайного трудового договору тим, що в ньому можуть встановлюватися додаткові підстави для його припинення...", при якому можливе відшкодування морального збитку, і він завжди має строковий характер.

  Контракт охоплює не тільки трудові, але й суспільні відносини: житлові права, соціальне забезпечення, використання особистого транспорту та інші питання. Проте, вказує Мін'юст, "...контрактна форма трудового договору застосовується тільки у випадках, прямо передбачених чинними законами". Одна з особливостей контракту - це конфіденційний характер його умов. Що стосується змісту контракту, то він може містити будь-які умови, не заборонені законодавством, не погіршуючи становища робітника порівняно з гарантіями, передбаченими трудовим законодавством, угодами і колективним договором.

  Друкуватиметься у наступному числі


 • Лист від 24.05.2000 р. №16-13-169 "Державна реєстрація суб'єктів підприємництва"

Як пояснює Мін'юст, місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) на дату держреєстрації може бути "...місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників або місцезнаходження - за іншою адресою, що підтверджується договором оренди..." або іншим відповідним договором.

Друкується в цьому номері


МІНЕКОНОМІКИ
 • Лист від 05.06.2000 р. №55-7/98 "Торгівля на території ринку"

  Ще раз про торгове місце. Під торговим місцем продавця на ринку слід розуміти "...площу за торговими столами (прилавками), яка відведена для торгівлі і на якій розміщується продукція (товари) та потрібний для торгівлі інвентар..." (ваги, лотки тощо), незалежно від того, до чиєї власності належить прилавок. Як правило, одне торгове місце розрахунково дорівнює одному погонному метру прилавка або одному квадратному метру території ринку, не обладнаному прилавком, в тому числі спеціальних майданчиків для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів. До місцевого бюджету зараховується 100% ринкового збору. Крім того, "...суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність на території ринку, відшкодовують свою частку загальноринкових витрат..." - за прибирання території та вивезення сміття, охорону об'єктів, воду, каналізацію тощо.

  Друкується в цьому номері


ДЕРЖКОМЗВ'ЯЗКУ
 • Наказ від 07.02.2000 р. №23 "Про затвердження Граничних тарифів на основні послуги зв'язку"

  У цьому переліку визначені граничні тарифи на основні послуги, розраховані без урахування ПДВ, який стягується додатково відповідно до Закону "Про ПДВ". Підприємства зв'язку, учасники технологічного процесу за спільною домовленістю "...мають право знижувати їх рівень не більш як на 20%...", але не менше за експлуатаційні витрати. У разі їх перевищення тарифи на послуги місцевого, міжміського і міжнародного зв'язку, що надаються з універсальних телефонів-автоматів (таксофонів), установлюються підприємствами (операторами) зв'язку всіх форм власності, які надають ці послуги. Наведено тарифи на послуги: місцевого телефонного зв'язку, проводового мовлення, телеграфного міжміського телефонного зв'язку, передачі даних каналами зв'язку, що надаються в межах України, електрозв'язку з іноземними державами і країнами СНД, поштового зв'язку в межах України і при пересиланні поштових відправлень до іноземних держав та країн СНД.


ФОНД ДЕРЖМАЙНА
 • Наказ від 10.04.2000 р. №745 "Про затвердження Положення про порядок роботи та компетенцію комісії з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності ВАТ"

  Такі комісії проводять фінансово-економічний аналіз господарської діяльності ВАТ, якщо: 100% акцій належать державі; згідно з дорученням органу приватизації як основного акціонера, що володіє контрольним пакетом акцій; на момент початку роботи комісії за державою залишилося 50% і більше акцій або надано окреме доручення органу приватизації. Одним з обов'язків Комісії є "...розгляд скарг та пропозицій стосовно заміни посадових осіб ВАТ". Підписаний та затверджений протокол роботи Комісії може бути "...підставою для розірвання контракту з головою правління..." відкритого акціонерного товариства.


Підготували Валерій КАРЄВ і Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua