Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

10. Про втрату чинності та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку


Коментар ДК:

З 1 липня вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів визначається підприємством самостійно. Встановлено порядок інвентаризації цінних паперів

Наказом Міністерства фінансів України від 26.05.2000 р. №115 "Про втрату чинності та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку" нормативні акти Міністерства фінансів України щодо обліку основних фондів та цінних паперів приведено у відповідність до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Міністерство фінансів розчищає шлях для запровадження нового бухгалтерського обліку. Втрачають чинність накази цього відомства, які містять вказівки щодо ведення бухгалтерського обліку, що суперечать прийнятим положенням (стандартам) бухгалтерського обліку чи містять принаймні посилання на бухгалтерські проведення за старим Планом рахунків бухгалтерського обліку.

Основна маса нормативних актів, які втратили чинність відповідно до вищенаведеного наказу Міністерства фінансів, стосується вказівок щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 07.05.93 р. №25 "Про застосування Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні". Нагадаємо, що саме Положення №250 втратило чинність ще 28.02.2000 р. з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови №419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".

Зверніть також увагу, що відтепер, відповідно до нещодавно затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та у зв'язку з втратою чинності Наказом Мінфіну від 17.12.98 р. №258 "Про зміни граничної вартості предметів", підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

Крім цього, дещо змінено порядок проведення інвентаризації основних засобів та, що зовсім нове, встановлено порядок інвентаризації цінних паперів. Насамперед, при інвентаризації основних засобів тепер необхідно перевіряти лише дату придбання чи спорудження виявлених у "лишках" основних засобів та наявність документів, що підтверджують право власності на них.

Андрій КУТНИЙ, бухгалтер-експерт консалтингової групи "ДК"

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua