Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

13. Щодо оподаткування підприємства як суб'єкта спеціальної економічної зони "Закарпаття"

Лист ДПА України від 09.03.2000 р. №1170/6/15-0216

СУТТЄВО


Підприємствам вільних економічних зон не потрібно вести окремий податковий облік валових доходів та валових витрат та подавати окрему податкову звітність про господарську діяльність, здійснену на території зони. Однак для визначення валових витрат підприємства від діяльності в зоні та поза її межами у випадку, коли такі витрати неможливо поділити, такі витрати поділяються пропорційно до питомої ваги до загальних валових витрат.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист ВАТ "Закарпатінтерпорт" від 03.02.2000 р. №34 щодо деяких питань, пов'язаних з оподаткуванням підприємства як суб'єкта спеціальної економічної зони "Закарпаття".

Стосовно оподаткування прибутку підприємства, то слід зазначити таке.

Статтею 6 названого Указу Президента України визначено, що на території СЕЗ "Закарпаття" провадяться всі види підприємницької діяльності, крім прямо заборонених законодавством України. На території СЕЗ "Закарпаття" забороняється лише створення казино, інших гральних домів (місць) та гральний бізнес.

Відповідно до статті 13 Указу Президента України від 09.12.98 р. №1339/98 "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття", пільговий режим оподаткування застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території спеціальної економічної зони, в обсягах господарської діяльності, що провадиться на цій території.

Таким чином, пільговий режим оподаткування застосовується до ВАТ "Закарпатінтерпорт" як до суб'єкта СЕЗ "Закарпаття", так і до органу господарського розвитку цієї зони, в обсягах господарської діяльності, що провадиться ним на цій території, за умови, що доходи названого підприємства отримані безпосередньо в цій зоні.

З урахуванням викладеного, підприємству не потрібно вести окремий податковий облік валових доходів та валових витрат та подавати окрему податкову звітність щодо господарської діяльності, здійсненої на території зони.

У разі здійснення ВАТ "Закарпатінтерпорт" господарської діяльності поза межами зони та отримання відповідних доходів пільговий режим з оподаткування прибутку на таку діяльність підприємства не поширюватиметься. При цьому, податкове зобов'язання по податку на прибуток у підприємства формуватиметься відповідно до Наказу ДПА України від 15.02.2000 р. №58 "Про внесення змін до Порядку складання декларації про прибуток підприємства"1, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.03.2000 р. за №120/4341.

Що стосується визначення валових витрат підприємства від діяльності в зоні та поза її межами у випадку, коли такі витрати неможливо поділити (заробітна плата керівництва підприємства, витрати на загальногосподарські потреби, ін.), то такі витрати поділяються пропорційно за питомою вагою до загальних валових витрат.

Приклад. Підприємство має валові витрати в зоні 900 грн, поза її межами - 1000 грн та загальногосподарські витрати - 100 грн.

Враховуючи, що валові витрати в зоні та поза її межами відносяться у співвідношенні 9/1, загальногосподарські витрати поділяються у тій самій пропорції, а саме 90 грн загальногосподарських витрат необхідно віднести до валових витрат у спеціальній економічній зоні та 10 грн - до валових витрат поза її межами.

Стосовно порядку зарахування сум податку на додану вартість по товарах (роботах, послугах), які звільняються від оподаткування, то слід зазначити таке.

Відповідно до підпункту 7.4.2 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість", у разі коли платник податку здійснює операції з продажу товарів (робіт, послуг), що звільнені від оподаткування або не є об'єктом оподаткування, суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації, відносяться відповідно до складу валових витрат виробництва (обігу) та на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів і до податкового кредиту не включаються.

Враховуючи зазначене, а також те, що операції з перевантаження, сортування, пакування, зберігання вантажів, що ввозяться з-за кордону через територію спеціальної економічної зони на митну територію України, звільнені від обкладання податком на додану вартість, суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам по матеріальних затратах, основних фондах і нематеріальних активах, відносяться відповідно до складу валових витрат виробництва (обігу) та на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів та до податкового кредиту не включаються.

Стосовно порядку оформлення документів на операції з продажу товарів, які ввозяться з митної території України на територію спеціальної економічної зони і, відповідно до Указу Президента України "Про спеціальну економічну зону "Закарпаття", підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою, то, оскільки в даний час Державною митною службою України такий 2Порядок ще не затверджено, відповідь по цьому питанню буде надана додатково.

Заступник голови ДПА України Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Наказ ДПАУ від 15.02.2000 р. №58 "Про внесення змін до Порядку складання декларації про прибуток підприємства" див. у "ДК" №12/2000.

2Порядок обкладання ПДВ за нульовою ставкою ввезення товарів на території СЕЗ Держмитслужбою ще не розроблено.
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua