Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

14. Щодо оподаткування курсових різниць по іноземній валюті, наданій у депозит

Лист ДПАУ від 05.04.2000 р. №1726/6/15-1116

СУТТЄВО

Курсові різниці, що виникають у результаті перерахунку основної суми депозиту (вкладу) за офіційним курсом Національного банку України, що діяв на останній робочий день звітного періоду, та її балансовою вартістю, з метою оподаткування не включаються до складу валових доходів або валових витрат платника податку.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист ЗАТ "Укрінтур" від 23.03.2000 р. за №11 щодо оподаткування курсових різниць по іноземній валюті, наданій в депозит, і повідомляє.

Згідно з пунктом 1.13 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) депозит (вклад) - кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк та під процент. Залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила здійснення депозитних операцій встановлюються: для банківських депозитів - Національним банком України відповідно до законодавства; для депозитів (внесків) до інших фінансових установ - державним органом, визначеним Законом.

До депозитів не належать суми завдатку, внесеного як забезпечення договірних зобов'язань однієї сторони договору перед іншою.

Відповідно до підпунктів 7.9.1 - 7.9.2 пункту 7.9 статті 7 Закону операції залучення та повернення основної суми депозитів (вкладів) не відображаються в податковому обліку валових доходів і валових витрат платника податку, тобто основна сума депозиту не враховується при формуванні об'єкта оподаткування (не відображається в податковому обліку дебітора і кредитора).

Підпунктом 7.3.6 пункту 7.3 статті 7 встановлено, що з метою оподаткування будь-яка заборгованість в іноземній валюті, що перебувала на обліку платника податку на кінець звітного періоду, перераховується в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на останній робочий день звітного періоду. При цьому додатна або від'ємна різниця між результатом такого перерахунку та балансовою вартістю такої заборгованості включається відповідно до валових доходів або валових витрат платника податку - кредитора або до валових витрат чи валових доходів платника податку - дебітора за наслідками звітного періоду. При цьому, під обліком у пункті 7.3 статті 7 Закону слід розуміти саме податковий облік (підпункт 7.3.3).

Таким чином, курсові різниці (додатні або від'ємні), що виникають у результаті перерахунку основної суми депозиту (вкладу) за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на останній робочий день звітного періоду, та її балансовою вартістю, з метою оподаткування не включаються до складу валових доходів або валових витрат платника податку.

Водночас повідомляємо, що проценти (платіж) за використання коштів, залучених у депозит, сплачені (нараховані) фінансовою організацією на користь кредитора, включаються відповідно до підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону до валового доходу такого кредитора.

Заступник голови ДПА України О. ШИТРЯ

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua