Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

15. Щодо оподаткування курсових різниць по заборгованості за основною сумою фінансового кредиту в іноземній валюті

Лист ДПА України від 11.04.2000 р. №1868/6/15-1116


СУТТЄВО

ДПА України, вважає, що курсові різниці за перерахунком основної суми фінансового кредиту в іноземній валюті не включаються до валових витрат (доходів), в той же час аналогічні перерахунки за процентами по цьому фінансовому кредиту включаються.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист АТЗТ "Альфа-Фінанс" від 06.03.2000 р. №10 щодо оподаткування курсових різниць по заборгованості за основною сумою фінансового кредиту в іноземній валюті і повідомляє.

Оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті здійснюється згідно із пунктом 7.3 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Відповідно до підпункту 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 вищевказаного Закону, доходи, отримані (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, перераховуються у гривні за офіційним валютним (обміном) курсом Національного банку України, що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів, і не підлягають перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду.

Балансова вартість іноземної валюти, отриманої платником податку у зв'язку з таким продажем (виручка в іноземній валюті), визначається за курсом, зазначеним у першому абзаці цього підпункту.

Згідно із підпунктом 7.3.2 пункту 7.3 статті 7, витрати, понесені (нараховані) платником податку в іноземній валюті протягом звітного періоду, у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до валових витрат такого платника податку, визначаються у сумі, що має дорівнювати балансовій вартості такої іноземної валюти, визначеної згідно із положенням підпунктів 7.3.1, 7.3.4, 7.3.6 цієї статті, і не підлягають перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду.

Що стосується валютного кредиту, то, згідно із підпунктом 5.5.1 пункту 5.5 статті 5 вищевказаного Закону, до складу валових витрат відносяться будь-які витрати, пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями (в тому числі за будь-якими кредитами, депозитами або у вигляді орендної плати) протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності платника податку.

Таким чином, курсові різниці (додатні або від'ємні), що виникають у результаті перерахунку заборгованості в іноземній валюті по основній сумі фінансового кредиту, яка перебувала на обліку платника податку на кінець звітного періоду, за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на останній робочий день звітного періоду, та її балансовою вартістю, з метою оподаткування не включаються до складу валових доходів і валових витрат платника податку, оскільки вказані суми заборгованості не враховуються при формуванні об'єкта оподаткування згідно із підпунктом 7.9.1 пункту 7.9 статті 7 вищевказаного Закону.*

Оскільки проценти за використання вказаних кредитів враховуються в податковому обліку, то по такій заборгованості здійснюється перерахунок курсових різниць, результат якого включається до валових витрат або валових доходів платника податку.

Заступник голови ДПА України Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

*Лист ДПА України від 22.02.2000 р. №878/6/15-1116 "Щодо оподаткування операцій з одержання та повернення запозичених коштів" з аналогічною думкою (з якою не згідний "ДК") щодо фінансових кредитів у національній валюті див. у "ДК" №23/2000

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua