Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

19. Про плату за землю

Лист ДПАУ від 22.05.2000 р. №6955/7/18-0617


СУТТЄВО

ДПА України нагадує, що з 1 січня 2000 року по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, збільшені у 2,4 разу. А до грошової оцінки земель за межами населених пунктів, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення (крім земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфодобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 1 квітня 1996 року, застосовується коефіцієнт індексації 2,04.


Статтею 45 Закону України від 17 лютого 2000 року №1458-III "Про Державний бюджет України на 2000 рік"1 встановлено, що з 1 січня 2000 року по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України від 19 вересня 1996 року №378/96-ВР "Про плату за землю" (із змінами і доповненнями), збільшені в 2,4 разу.

Разом з тим, необхідно врахувати, що по земельних ділянках населених пунктів (за винятком сільськогосподарських угідь), де не встановлена грошова оцінка земель, відповідні сільські, селищні, міські ради, згідно із частиною 4 статті 7 Закону України "Про плату за землю", можуть диференціювати та затверджувати ставки земельного податку.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2000 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною 1 статті 7 Закону України "Про плату за землю".

На виконання Закону України "Про бюджет України на 2000 рік" (стаття 45) та Закону України "Про плату за землю" (стаття 23) Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року №783 "Про проведення індексації грошової оцінки земель"* уточнена грошова оцінка земель станом на 1 січня 2000 року і встановлені такі коефіцієнти індексації:

- до грошової оцінки сільськогосподарських угідь, проведеної станом на 1 липня 1995 року, - 2,07;

- до грошової оцінки земель за межами населених пунктів, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення (крім земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфодобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 1 квітня 1996 року, - 2,04;

- до грошової оцінки земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфодобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, проведеної станом на 1 січня 1997 року, - 1,2.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (стаття 45) також встановлено, що сплата земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності, здійснюється за збільшеними ставками щомісяця до 15 числа наступного місяця за звітним, а виробниками сільськогосподарської та рибної продукції і громадянами у два строки - до 15 серпня та 15 листопада поточного року.

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", Закону України "Про плату за землю" та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року №783 "Про проведення індексації грошової оцінки земель" необхідно забезпечити здійснення платниками земельного податку перерахунку річної суми податку з поданням уточнених розрахунків, провести нарахування збільшення ставок цього податку.

Враховуючи викладене, Державна податкова адміністрація України зобов'язує:

- терміново довести зазначене підпорядкованим органам державної податкової служби;

- спільно з відповідними радами, державними адміністраціями і органами земельних ресурсів на місцях забезпечити доведення до власників землі і землекористувачів уточненої грошової оцінки земель та подання ними податковим органам розрахунків земельного податку;

- забезпечити своєчасне і повне надходження плати за землю до бюджету.

Заступник голови ДПА України Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Закон України від 17.02.2000 р. № 1458-III "Про Державний бюджет України на 2000 рік" див. у "ДК" №13/2000.

*Постанову Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р. №783 "Про проведення індексації грошової оцінки земель" див. у "ДК" №22/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua