Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

20. Якщо підприємство реформувалося

Лист Мінагрополітики України від 01.06.2000 р. №04-11/166


СУТТЄВО

Для переробних підприємств підлягають списанню загальнодержавні податки і збори, нараховані на них пені та штрафні і фінансові санкції лише у сумі, еквівалентній втратам у зв'язку з неповерненням позички сільгоспвиробниками.


Відповідно до статті 2 Закону України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств", списанню підлягають податки до Державного бюджету України, а також нараховані на них пені та штрафи станом на 01.05.2000 р. переробним підприємствам за надані відповідними рішеннями уряду України 1996-1999 років і не повернуті позички на матеріально-технічні ресурси сільськогосподарським товаровиробникам, які реформувалися у приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи та інші суб'єкти господарювання.

На виконання цього закону Державна податкова адміністрація України наказом від 28.04.2000 р. №225, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.05.2000 р. за №294/4515, затвердила Порядок проведення органами державної податкової служби списання заборгованості станом на 01.05.2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств.1

Цим Порядком передбачено, що дія статті 2 вищезазначеного Закону поширюється на заготівельні, переробні й обслуговуючі підприємства, що надали позички на матеріально-технічні ресурси сільськогосподарським товаровиробникам, які реформувалися, а позички не повернули. Повний перелік постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, згідно з якими у 1996-1999 роках сільськогосподарським товаровиробникам надавалися позички, наведено в додатку до цього Порядку.

Порядком списання заборгованості визначено, що для переробних підприємств підлягають списанню загальнодержавні податки і збори, нараховані на них пені та штрафні і фінансові санкції тільки в сумі, еквівалентній втратам у зв'язку з неповерненням позички. Сума зазначених втрат дорівнює сумі неповернутої сільськогосподарськими підприємствами позички та нарахованих на цю заборгованість пені, штрафних і фінансових санкцій.

Заступник голови Департаменту Ю. ЖИХАРЕВ


Примітки:

1Порядок проведення органами державної податкової служби списання заборгованості станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств див. у "ДК" №24/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua