Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

21. Щодо врахування виручки від реалізації зворотних матеріалів у складі валових доходів

Лист ДПА України від 15.02.2000 р. №768/6/15-1116


СУТТЄВО

Виручка від реалізації зворотних матеріалів (ліквідаційна вартість), отриманих від демонтажу основних фондів і розбирання будівель та споруд, враховується у складі валових доходів.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист Державної компанії "Укрвуглереструктуризація" (далі - компанія) від 02.12.99 р. №01/10-3886 щодо врахування виручки від реалізації зворотних матеріалів у складі валових доходів і повідомляє таке.

Відповідно до пп. 4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) у редакції Закону України від 22.05.97 р. №283, із змінами та доповненнями, валовий дохід включає: загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску (розміщення) та операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації). При цьому зворотні матеріали, отримані від демонтажу основних фондів і розбирання будівель та споруд, є матеріальними активами і підпадають під визначення товару у п. 1.6 ст. 1 Закону.

Таким чином, виручка від реалізації зворотних матеріалів, отриманих від демонтажу основних фондів і розбирання будівель та споруд, враховується у складі валових доходів компанії як складова загальних доходів від продажу товарів.*

Що стосується включення до валових витрат виробництва і обігу витрат компаній, пов'язаних із плануванням, організацією і проведенням робіт по санації, закриттю і ліквідації підприємств вугільної промисловості, враховуючи, що відповідно до статусу вказана діяльність є основним видом діяльності компанії, зазначені витрати, відповідно до підпункту 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону, включаються до її валових витрат.

Заступник голови ДПА України Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

*Школу бухгалтера "Зарахування на баланс основних засобів" див. у "ДК" №5/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua