Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

25. Про внесення змін до Інструкції про порядок справляння ввізного (імпортного) мита


Коментар ДК:

Зайво сплачене ввізне мито відшкодовується через Державне казначейство

Наказом Державної митної служби України від 24.05.2000 р. № 299 "Про внесення змін до Інструкції про порядок справляння ввізного (імпортного) мита" (надалі - Інструкція) встановлено, що повернення надміру стягнених сум ввізного мита проводиться згідно з чинним законодавством.

Нова редакція розділу 5 Інструкції затверджена у зв'язку з переходом Державної митної служби на казначейське обслуговування. Відповідно до попередньої редакції розділу 5 Інструкції, суми надміру стягненого ввізного мита підлягали поверненню особі, що здійснює декларування товарів, на її вимогу протягом року з моменту митного оформлення. За бажанням особи, що здійснює декларування товарів, суми надміру стягненого ввізного мита могли бути зараховані у рахунок майбутніх платежів.

Дотепер порядок повернення надміру стягнених сум ввізного мита або зарахування їх у рахунок майбутніх платежів був таким:

1) особа, яка декларувала товари, зверталася до начальника митного органу із заявою, підписаною керівником та головним бухгалтером підприємства, про повернення надміру стягненої суми ввізного мита або зарахування її в рахунок майбутніх платежів;

2) перерахунок зазначеної суми ввізного мита здійснювався відділом митних доходів та платежів митного органу та оформлювався завізованою начальником цього відділу доповідною запискою на ім'я начальника митного органу;

3) на підставі прийнятого начальником митного органу рішення сума ввізного мита підлягала поверненню або зарахуванню у рахунок майбутніх платежів;

4) у разі якщо надміру стягнена сума ввізного мита підлягала поверненню, відділ митних доходів та платежів митного органу готував повідомлення відділу бухгалтерського обліку про перерахування коштів;

5) після повернення надмірної суми мита або зарахування її в рахунок майбутніх платежів на зворотному боці всіх примірників ВМД робився відповідний запис із зазначенням суми повернутих або зарахованих у рахунок майбутніх платежів коштів.

Тепер зайво сплачене мито повертають в установленому чинним законодавством порядку, а оскільки докладнішого порядку, аніж наведений в Інструкції, ще не розроблено, слід розуміти, що повернення ввізного мита здійснюватиметься за аналогією з податками. Зокрема, в статті 25 Закону України від 05.02.92 р. №2097-XII "Про єдиний митний тариф" йдеться про те, що сума надміру стягнутого мита підлягає поверненню власникові товарів та інших предметів на його вимогу протягом одного року з моменту митного оформлення. А відповідно до статті 10 Декрету Кабінету Міністрів від 21.01.93 р. №8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів", повернення неправильно сплачених податків і неподаткових платежів здійснюється органами стягнення не більш як за один рік до виявлення неправильної сплати, якщо інше не передбачено законодавством.

Водночас в листі від 19.05.2000 р. №13/2-1832-ЕП "Щодо повернення надміру стягнутих, помилково нарахованих та за рішенням суду митних та інших платежів" (див. "Документи для роботи" №24/2000 на стор. 86) Держмитслужба попереджає, що планує розробити Положення про порядок повернення надміру стягнутих, помилково нарахованих та за рішеннями суду сум митних та інших податків, але поки ще чинний такий порядок:

1) за письмовим зверненням власника товарів та інших предметів митниця здійснює перевірку документів, які підтверджують проведення митного оформлення, та розрахунки сум митних платежів, які підлягали сплаті. За результатами перевірки складається акт, який підписують власник товарів чи інших предметів і начальник митниці. Потім проводиться відшкодування через Держказначейство за посередництвом власне Держмитслужби;

2) у разі самостійного звернення до Держказначейства митниця готує пакет документів і власний висновок.

Віталій МОСЕЙЧУК

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua