Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

28. Типова технологія здійснення митного контролю при переміщенні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску через державний кордон України


Коментар ДК:

Митний контроль автотранспорту суб'єктів ЗЕД відбувається в 4 етапи

Типова технологія митного контролю при переміщенні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску на державному кордоні України (надалі - Технологія), затверджена наказом Державної митної служби України від 13.04.2000 р. №212, докладно визначає процедуру митного контролю суб'єктів ЗЕД на автомобільних пунктах пропуску.

Це не перша типова Технологія, яка застосовується митницею. Наприклад, наказом Державної митної служби України від 30.12.98 р. №828 була затверджена Типова технологія митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, однак вона більше приділяє увагу саме митному оформленню, зокрема процедурам оформлення вантажних митних декларацій (ВМД), і поверхово стосується процедури саме митного контролю. Натомість Технологія значну увагу приділяє саме митному контролю.

Відповідно до статті 9 Митного кодексу України, одним з основних завдань Державної митної служби є вдосконалення митного контролю і оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України (згідно зі статтею 21 Митного кодексу, товари та інші предмети переміщуються через митний кордон України під митним контролем). Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та їх службовими особами, а також громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів.

Перевагою Технології є те, що вона визначає послідовність дій посадових осіб митних органів при здійсненні митного контролю товарів, транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності через автомобільний пункт пропуску через державний кордон України, уніфікує провадження митного контролю митними органами, узгоджує роботу митних органів з суміжними службами та сприяє зовнішньоекономічній діяльності внаслідок скорочення часу процедури митного огляду.

Для здійснення митного контролю товарів, транспортних засобів та інших предметів перевізнику (експедитору) необхідно мати оригінали таких документів:

листа контролю;

свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів та інших предметів під митними печатками й пломбами;

примірників оформлених вантажних митних декларацій (у встановлених випадках) на переміщувані товари, транспортні засоби та інші предмети;

товаротранспортних накладних;

рахунків-фактур;

відвантажувальної специфікації (у разі потреби);

пакувальних листів (у разі потреби);

книжок міжнародного дорожнього перевізника (МДП) (у разі її використання);

дозвільних документів державних органів: сертифікатів, погодження, висновків, дозволів на переміщення товарів подвійного призначення тощо (у разі потреби).

На жаль, Технологія не визначає тривалості здійснення митного контролю, зокрема максимальної. Тривалість митного контролю визначається кожною митницею окремо з урахуванням режиму функціонування пункту пропуску, у якому здійснюється митний контроль, видів транспортного сполучення, категорій поїздок, характеру транспортних перевезень, а також товарів, що переміщуються через державний кордон України. Начальники митниць на підставі Технології в місячний термін повинні розробити та наказом митниці запровадити технологію митного контролю товарів, транспортних засобів та інших предметів з урахуванням режимів функціонування підпорядкованих пунктів пропуску, видів транспортного сполучення, категорій поїздок, характеру транспортних перевезень.

Власне митний контроль здійснюється в чотири етапи:

1) Попередні операції. Реєстрація, перевірка комплектності поданих документів, огляд транспортного засобу.

2) Аналіз документів та здійснення митного контролю. Перевірка інформації про товари в центральній базі, митний огляд товарів (за потреби).

3) Здійснення контролю суміжними службами. Ветеринарний, фітосанітарний, екологічний контроль тощо.

4) Завершення митного контролю. Нарахування платежів суміжними службами, реєстрація документів та товарів в центральній базі, завершення оформлення документів, переогляд (за потреби), повернення документів перевізнику під особистий підпис у журналі реєстрації, пропуск через митний кордон.

Віталій МОСЕЙЧУК

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua