Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

3. Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян

Наказ ДПА України від 28.04.2000 р. №222

Зареєстрований у Мін'юсті України 29.05.2000 р. за №317/4538
Чинний з 09.06.2000 р.

СУТТЄВО

Громадяни, які отримували доходи поза місцем основної роботи, повинні зберігати документи, пов'язані з обчисленням прибуткового податку, протягом 3-х років після закінчення звітного року. Адвокати та приватні нотаріуси оподатковуються як підприємці. До компенсаційних виплат, що не включаються до оподатковуваного доходу, належать витрати з найму житлового приміщення, які не обмежуються відрядженнями у межах України, вартість спеціального одягу, спеціального взуття та ін., якщо встановлений термін їх видачі порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти.


1У зв'язку з прийняттям Закону України від 02.03.2000 р. №1523-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", наказую:

1. Затвердити зміни та доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 р. №12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.06.93 р. за №64 (зі змінами і доповненнями), що додаються.

2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лекарю С. І. подати цей наказ до Мін'юсту України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В. О. після державної реєстрації цього наказу забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

4. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання органам державної податкової служби всіх рівнів.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Бондаренка Г. І.

Голова М. АЗАРОВ


Примітки:

1Закон України від 02.03.2000 р. №1523-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" див. у "ДК" №15/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua