Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

30. Щодо питань, пов'язаних з оподаткуванням доходів, отриманих закладом освіти від надання платних послуг із навчання і надання приміщень в оренду

Лист ДПАУ від 04.03.2000 р. №6169/7/15-1217


СУТТЄВО

Питання оподаткування коштів, отриманих державними установами освіти за надання платних послуг, ще не вирішено: з одного боку, вони звільнені від оподаткування, а з іншого - повністю зараховуються до коштів спеціального фонду Держбюджету на утримання саме цих установ.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист Державної податкової адміністрації у місті Севастополі від 14.02.2000 р. №56/7/25-032 щодо питань, пов'язаних з оподаткуванням доходів, отриманих закладом освіти від надання платних послуг із навчання і надання приміщень в оренду, та повідомляє.

У зв'язку із введенням у дію Закону України від 15 липня 1999 року №977-XIV "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності" внесено зміни до пункту 1.10 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", а саме: до процентів не відносяться платежі за використання майна, отриманого в користування. Тобто із введенням у дію цього Закону України орендні, у тому числі лізингові та рентні, платежі не вважаються пасивними доходами, отриманими у вигляді процентів, і тому підлягають оподаткуванню у неприбуткових установах та організаціях починаючи з III кварталу 1999 року.

Поряд із цим орендна плата у державних навчальних закладах включена до переліку платних послуг, що, згідно із чинним законодавством, звільняються від оподаткування.

Оскільки Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності" введено в дію з 1 липня 1999 року, а нормативні акти діяли до прийняття цього Закону, орендна плата у державних вищих закладах освіти є об'єктом оподаткування.

Крім того, статтею 6 Закону України від 17 лютого 2000 року №1458-III "Про Державний бюджет України на 2000 рік"1 визначено, що до доходів спеціального фонду Державного бюджету України на 2000 рік зараховуються власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі спеціальні кошти бюджетних установ і організацій.

Згідно з Інструкцією про порядок використання і обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 р. №63, до спеціальних коштів належать доходи від позабюджетної діяльності установ, одержання яких передбачене відповідними нормативно-правовими актами, зокрема оренда.

У разі якщо Кабінет Міністрів України затвердить перелік платних послуг, які, згідно з підпунктом 7.11.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", можуть надаватися державними закладами освіти, буде остаточно врегульоване питання використання коштів, отриманих цими закладами: без оподаткування - згідно зі статтею 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", або щодо зарахування до Державного бюджету - згідно зі статтею 5 зазначеного Закону України.

Що стосується оподаткування Севастопольської філії Київського індустріально-педагогічного коледжу у другому півріччі 1997 року - першому кварталі 1998 року, то повідомляємо таке.

Наказом Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 року №232, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 серпня 1997 року за №291/2095, установлено, що для внесення до Реєстру неприбуткова організація або установа повинна подати (надіслати) до податкового органу за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою №1-РН, а також копію статутних і установчих документів.

Місцеві органи податкової служби здійснюють приймання реєстраційних заяв, контроль повноти даних щодо відповідності нормативним і установчим документам.

Таким чином, після отримання вищевказаного наказу ДПА України державні податкові органи на місцях повинні були приймати реєстраційні заяви і копії статутних документів від платників податку.

Виходячи з викладеного, Севастопольська філія Київського індустріально-педагогічного коледжу у другому півріччі 1997 року - першому кварталі 1998 року, тобто до моменту подання реєстраційної заяви до податкового органу, вважається платником податку на прибуток.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО


Примітки:

1Закон України від 17.02.2000 р. № 1458-III "Про Державний бюджет України на 2000 рік" див. у "ДК" №13/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua