Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

4. Зміни та доповнення до Інструкції про прибутковий податок з громадян


Коментар ДК:

Громадяни, які отримували доходи поза місцем основної роботи, повинні зберігати документи протягом 3 років після закінчення звітного року. Адвокати та приватні нотаріуси оподатковуються як підприємці

Наказом Державної податкової адміністрації України від 28.04.2000 р. №222 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян" внесено суттєві зміни до Інструкції про прибутковий податок з громадян (надалі - Інструкція) щодо звільнення від оподаткування деяких видів доходів громадян.

Зміни в Інструкції викликані прийняттям за останній рік законів, які надають або скасовують пільги громадянам з прибуткового податку. Далі в тексті коментарю будуть конкретні посилання на нормативні акти, якими викликано зазначені зміни, з вказівкою інформації щодо їхньої публікації в "Документах для роботи". Щоправда, деякі зміни, зокрема щодо шкали оподаткування ДПА України, слід було внести ще 6 років тому - в 1994 році.

Тепер однозначно до сум виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу, допомога на поховання відноситься у тому випадку, якщо така допомога надається особі, яка здійснила поховання померлого за рахунок фізичних осіб або за рахунок підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, з якими померлий або особа, на утриманні якої знаходився померлий, перебували в трудових відносинах. Раніше були випадки, коли допомога на поховання, особливо особам, які здійснили поховання померлого, безпідставно обкладалася прибутковим податком. Для оформлення допомоги необхідно подати заяву та довідку про смерть, а в разі смерті утриманця, крім того, - довідку з місця проживання про перебування його на утриманні.

Збільшена вихідна допомога, яка не включається до розміру місячного сукупного оподатковуваного доходу, виплачується при припиненні трудового договору у разі призову або вступу на військову службу, скерування на альтернативну (невійськову) службу і дорівнює тепер 2-місячному середньому заробітку, а якщо власник порушив законодавство про працю, колективний чи трудовий договір - 3-місячному середньому заробітку. Інші доходи, одержані працівниками при звільненні, оподатковуються на загальних підставах. Зміни розмірів вихідної допомоги викликано прийняттям Закону України від 24.12.99 р. №1356-XIV "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" (див. "Документи для роботи" №6/2000).

До компенсаційних виплат, які не включаються до місячного сукупного оподатковуваного доходу в розмірі фактичних витрат, відтепер відносяться витрати з найму житлового приміщення, які не обмежуються відрядженнями у межах України, вартість спеціального одягу, спеціального взуття тощо, якщо встановлений термін їх видачі порушено і працівник був змушений придбати їх за власні кошти.

Суми, одержувані в результаті успадкування і дарування, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу громадян тільки у разі підтвердження ними успадкованої чи подарованої суми відповідними документами.

До сум виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу, відноситимуться також:

- суми, одержувані в результаті відчуження майна, що належить громадянам на правах власності, не тільки за нотаріальне посвідчення, а й за операції з відчуження якого сплачується державне мито. Зазначені зміни передбачені Законом України від 23.03.99 р. №539-XIV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (див. "Документи для роботи" №22/99);

- проценти, дисконтні доходи і виграші тільки за іменними ощадними сертифікатами, виграші за державними лотереями та державними казначейськими зобов'язаннями. Проценти, дисконтні доходи і виграші, одержані громадянами за ощадними сертифікатами на пред'явника, оподатковуються на загальних підставах. Зазначені зміни також передбачені Законом України від 23.03.99 р. №539-XIV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (див. "Документи для роботи" №22/99);

- доходи, одержані від відчуження громадянами акцій та інших корпоративних прав, які були набуті такими громадянами в процесі приватизації в обмін на їх приватизаційні або компенсаційні сертифікати. Зазначені зміни передбачені також Законом України від 23.03.99 р. №539-XIV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (див. "Документи для роботи" №22/99);

- доходи працівників с/г підприємств і рибних господарств, незалежно від форм власності та господарювання, і риболовецьких колгоспів, одержані ними натурою, але у розмірах, що не перевищують 12 неоподатковуваних мінімумів на календарний рік. Зазначені зміни передбачені ще Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.95 р. №1059 "Про звільнення натуральної оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств від оподаткування прибутковим податком" (зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.96 р. №1023);

- суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину (макулатуру та ганчір'я). Решта вторинної сировини оподатковується на загальних підставах. Виняток з оподаткування макулатури та ганчір'я передбачено Законом України від 14.12.99 р. №1288-XIV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи" (див. "Документи для роботи" №8/2000). Згідно з ним, з 19.01.2000 р. до складу сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину (макулатуру, ганчір'я);

- суми грошової допомоги, що надається сім'ям військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли під час виконання військових обов'язків;

- одноразові грошові виплати громадянам похилого віку у зв'язку з виходом на пенсію;

- суми одноразової допомоги жертвам Холокосту;

- кошти, внесені фізичними та юридичними особами на пенсійні рахунки, відкриті в уповноважених холдинговою компанією "Київміськбуд" банках. Зміни передбачені Законом України від 20.04.2000 р. №1674-III "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" і Законом України від 20.04.2000 р. №1694-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (див. "Документи для роботи" №22/2000);

- вартість навчання, оплачена юридичною особою безпосередньо закладам освіти, не є особистими доходами громадян, якщо навчання пов'язане з професійною підготовкою або перепідготовкою цих громадян за профілем юридичної особи в українських закладах освіти і якщо громадяни перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою. Раніше не оподатковувалася вартість навчання учнів та студентів незалежно від трудових відносин з платниками за їхнє навчання.

Тепер суми матеріальної допомоги, включаючи вартість речових призів та подарунків, що надається підприємствами, та в інших випадках (окрім рішень уряду), у межах 12 мінімальних розмірів заробітної плати на рік включається до оподатковуваного доходу громадян. Це передбачено Законом України від 02.03.2000 р. №1523-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" (див. "Документи для роботи" №15/2000).

Нарешті в Інструкції змінено шкалу ставок прибуткового податку, як це передбачалося Указом Президента України від 13.09.94 р. №519/94 "Про збільшення неоподатковуваного мінімуму та ставки прогресивного оподаткування доходів громадян". Також змінено шкалу ставок прибуткового податку із сум авторських винагород, що виплачуються спадкоємцям повторно (неодноразово).

Особи, які одержують доходи не за місцем основної роботи, тепер зобов'язані зберігати документи, пов'язані з обчисленням податку, протягом трьох років після закінчення звітного року та пред'являти їх на вимогу податкових органів.

Визначено, що оподаткуванню підлягають доходи громадян, одержані протягом календарного року від провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи, в тому числі від приватної нотаріальної та адвокатської діяльності. Тобто приватні нотаріуси та адвокати, хоча вони не є суб'єктами підприємницької діяльності, сплачуватимуть податки, як і підприємці. Адже тепер розпочато низку судових процесів з приводу: платити зазначеним особам 20% як поза місцем основної роботи, чи як звичайним громадянам. За цим наказом оподатковуваним доходом приватних нотаріусів та адвокатів вважатиметься сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов'язаними з одержанням доходу.

Основною умовою віднесення до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, є документальне підтвердження витрат, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Особою, відповідальною за внесення податку до бюджету, є громадянин, який зобов'язаний вести окремий облік доходів з купівлі-продажу акцій та інших корпоративних прав за ф.№4 цієї Інструкції. До 1 березня громадяни, які проводили операції з акціями, повинні подати декларацію про доходи разом з документами, які підтверджують витрати на придбання акцій. Дещо змінено форму власне декларації про доходи та форму про доходи за місцем основної роботи за ф.№3, в яких відображено пільги, пов'язані з пенсійними рахунками в "Київміськбуді": нарешті карбованці в показниках замінено на гривні.u

Віталій МОСЕЙЧУК

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua