Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

5. Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Рахункову палату"

Закон України від 18.05.2000 р. №1746-III

Опублікований в "ГУ" 21.06.2000 р.

Чинний з 21.06.2000 р..

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Рахункова палата Верховної Ради України має право отримувати відомості з банківських рахунків підприємств, проводити перевірки підприємств та безкоштовно отримувати інформацію у разі використання підприємствами коштів Держбюджету.


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до законів України такі зміни:

1. Пункт 2 статті 29 Закону України "Про підприємства в Україні" доповнити абзацом такого змісту:

"Підприємства, їх об'єднання та відокремлені підрозділи зобов'язані безоплатно надавати Рахунковій палаті всі необхідні їй відомості та інші матеріали щодо використання коштів Державного бюджету України".*

2. Частину другу статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" доповнити реченням такого змісту: "На вимогу Рахункової палати Національний банк України, уповноважені банки, інші кредитні установи зобов'язані надавати посадовим особам Рахункової палати необхідні для реалізації завдань з контролю за виконанням видаткової частини Державного бюджету України відомості про здійснювані ними операції та стан рахунків установ та організацій, що перевіряються".

3. Статтю 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Рахункова палата здійснює контроль за утворенням і погашенням державного внутрішнього боргу України".

4. Частину першу статті 38 Закону України "Про бюджетну систему України" доповнити реченням такого змісту: "Рахункова палата здійснює контроль за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА


Примітки:

1 Тематичну добірку "Контролюючі органи" див. у "ГК" №41/99.


Коментар ДК:

Рахункова палата стала новим контролюючим органом, що перевірятиме використання коштів Держбюджету

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua