Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

5. Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Рахункову палату"


Коментар ДК:

Рахункова палата стала новим контролюючим органом, що перевірятиме використання коштів Держбюджету

Законом України від 18.05.2000 р. №1746-III  "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Рахункову палату" (надалі - Закон) підтверджено право Рахункової палати отримувати відомості з банківських рахунків підприємств, проводити перевірки підприємств та безкоштовно отримувати інформацію у разі використання підприємствами коштів Держбюджету.

Відповідно до статті 98 Конституції України, контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова палата. Згідно зі статтею 1 Закону України від 11.07.96 р. №315/96-ВР "Про Рахункову палату" (надалі - Закон про Рахункову палату), Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який створюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Рахункова палата провадить свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.

Відповідно до статті 7 Закону про Рахункову палату, Рахункова палата має такі повноваження:

а) проводити фінансові перевірки, ревізії в апараті Верховної Ради України, органах виконавчої влади, Національному банку України, Фонді державного майна України, інших підзвітних Верховній Раді України органах, а також на підприємствах і в організаціях, незалежно від форм власності, в межах, визначених статтею 16 цього Закону;

б) перевіряти в органах і на об'єктах, зазначених у пункті "а", грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси витрат та іншу документацію щодо фінансово-господарської діяльності, а також здійснювати перевірку касових операцій з готівкою та цінними паперами, матеріальних цінностей, їх обліку, зберігання і витрачання;

в) отримувати від керівників установ та організацій, що перевіряються, всю необхідну документацію та іншу інформацію про фінансово-господарську діяльність;

г) отримувати від Національного банку України, уповноважених банків та інших кредитних установ необхідні відомості про здійснювані ними операції та стан рахунків установ та організацій, що перевіряються, від інших підприємств і організацій - довідки, копії документів щодо операцій і рахунків цих підприємств та організацій.

А згідно зі статтею 16 Закону про Рахункову палату, повноваження Рахункової палати поширюються на Верховну Раду України, органи виконавчої влади, в тому числі їх апарати, Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України та інші державні органи і установи, створені згідно з законодавством України.

Рахункова палата має право контролювати також місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, банки, кредитні установи, господарські товариства, страхові компанії, інші фінансові установи і їх спілки, асоціації та інші об'єднання незалежно від форм власності, об'єднання громадян, недержавні фонди та інші недержавні некомерційні громадські організації у тій частині їх діяльності, яка стосується використання коштів Державного бюджету України.

Законом внесено ці повноваження (через 4 роки!) до спеціалізованих законів: "Про підприємства в Україні", "Про банки та банківську діяльність", а також до законів "Про державний внутрішній борг" і "Про бюджетну систему України".

Тепер Рахункова палата має всі правові підстави розпочинати активну контролюючу діяльність.

Особливо цікавим є право отримувати дані з банківських рахунків підприємств (щодо видаткової частини Держбюджету). Так само, як це роблять органи державної податкової служби з питань оподаткування, органи Пенсійного фонду України з питань сплати страхових внесків, а також у випадках, передбачених законодавством, на письмову вимогу суду, органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, Антимонопольного комітету України, державної контрольно-ревізійної служби, арбітражного суду та аудиторських організацій.

Таким чином, Рахункова палата в сфері контролю та повноважень є аналогом Державної контрольно-ревізійної служби, щоправда, остання має територіальну структуру, а Рахункова палата розташована в Києві і займається більш гучними справами.

У 2000 році підприємцям треба враховувати, що до Державного бюджету України включено кошти Фонду соціального страхування України (стаття 4 Закону України від 17.02.2000 р. №1458-III "Про Державний бюджет України на 2000 рік", див. "Документи для роботи" №13/2000), тобто операції з ними (лікарняні, путівки тощо) є операціями з бюджетними коштами, і теоретично Рахункова палата може перевіряти кожне підприємство з приводу правильного використання цих коштів. Однак такого не станеться - адже для цього є КРУ.

Віталій МОСЕЙЧУК

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua