Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

9. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2000 р. №398 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова Кабміну України від 9.06.2000 р. №935

Чинна з 09.06.2000 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Сільгоспвиробникам гарантовано відшкодування не менш ніж 17,5% кредитної ставки за кредитами банків і виділено суму в 175 млн грн на таке відшкодування.


Ураховуючи зростаючу потребу в кредитуванні сільського господарства, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2000 р. №398 "Про додаткові заходи щодо кредитування весняно-польових робіт у 2000 році", виклавши її в такій редакції:

"Про додаткові заходи щодо кредитування комплексу сільськогосподарських робіт

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та Міністерства фінансів про часткову компенсацію протягом поточного року ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам (позичальникам) для проведення польових робіт (далі - компенсація), в розмірі 50 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком на день укладення кредитної угоди, але не нижче 17,5 відсотка річних.

Міністерству аграрної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям спрямувати кошти, передбачені у Законі України від 11 травня 2000 р. №1712 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік",1 у сумі 175 млн гривень на часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам для проведення польових робіт, в обсягах згідно з додатком.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям на підставі заявок сільськогосподарських товаровиробників, погоджених з комерційними банками, визначати разом з цими банками на конкурсних засадах господарства, які мають право на компенсацію, у межах доведених згідно з цим пунктом коштів.

2. Під час оформлення кредитних угод, що укладаються комерційними банками з сільськогосподарськими товаровиробниками, встановлюється відсоткова ставка, згідно з якою нараховується сума плати за користування кредитами комерційних банків на загальних підставах.

У кредитних угодах у межах цієї суми окремо визначаються:

розмір часткової (компенсаційної) плати за користування кредитами комерційних банків2 (у відсотках), яка відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету. Розмір цієї частки погоджується з Міністерством агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головними управліннями сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, управлінням сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації в межах сум, передбачених у додатку;

розмір плати за користування кредитом комерційного банку (у відсотках), яку має сплатити банку позичальник.

Термін дії кредитних угод - не пізніше 1 грудня 2000 року.

Установити, що для оформлення заявки на отримання компенсації комерційні банки, які видали кредити, подають до 7 числа місяця, наступного за звітним, Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управлінню сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації по два примірники реєстрів позичальників кредитів за формою, затвердженою Міністерством аграрної політики та погодженою з Державним казначейством, а також нотаріально засвідчених копій укладених з ними кредитних угод, виписку банку про отримання позичальниками кредиту та довідку-розрахунок банку про суму плати за користування кредитом за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.

Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації складають зведений реєстр сум компенсації за регіонами у розрізі банків і протягом п'яти днів подають його в двох примірниках Міністерству аграрної політики за формою, затвердженою цим Міністерством та погодженою з Державним казначейством.

Міністерство аграрної політики на підставі зведених реєстрів подає до Державного казначейства розподіл коштів відповідно до діючого порядку касового виконання державного бюджету за видатками на здійснення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам для проведення польових робіт, для подальшого перерахування їх Державним казначейством через Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації комерційним банкам, що видали кредити.

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям, відповідним радам передбачити у змінах бюджетів на 2000 рік кошти для гарантії повернення кредитів, отриманих з метою проведення комплексу сільськогосподарських робіт у поточному році, та сприяти комерційним банкам і сільськогосподарським товаровиробникам у виконанні умов кредитних угод.

4. Взяти до відома, що комерційні банки надаватимуть кредити за наявності у сільськогосподарських товаровиробників гарантованих умов для їх погашення.

5. Відповідальність за цільове використання коштів, передбачуваних для проведення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків, покласти на Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій.

6. Дозволити Міністерству аграрної політики за погодженням з Міністерством фінансів та пропозиціями Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації залежно від фактично отриманих позичальниками кредитів перерозподіляти за регіонами бюджетні кошти, виділені на часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільськогосподарським товаровиробникам.

7. Рекомендувати комерційним банкам переглянути умови раніше укладених із сільськогосподарськими товаровиробниками кредитних угод, врахувавши при цьому норми цієї постанови, та запровадити тимчасовий механізм щодо можливості використання частини кредитів на оплату позичальниками послуг страхових компаній та нотаріальних контор, наданих їм під час укладення кредитних угод.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України Гладія М. В.".

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Постанову Кабінету Міністрів України від 1 березня 2000 р. №428 "Про виділення коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., №9, ст. 348);

Постанову Кабінету Міністрів України від 7 березня 2000 р. №450 "Про тимчасове використання коштів, передбачених у державному бюджеті, на проведення весняно-польових робіт у 2000 році" (Офіційний вісник України, 2000 р., №10, ст. 381);

Постанову Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2000 р. №620 "Про розширення напрямів кредитування весняно-польових робіт з використанням частини компенсації плати за користування кредитами за рахунок бюджету" (Офіційний вісник України, 2000 р., №15, ст. 612).

Прем'єр-міністр України В. ЮЩЕНКО


Примітки:

1Закон України від 11.05.2000 р. №1712 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (витяг) див. у "ДК" №25/2000.

2Кредити комерійних банків під сільськогосподарське виробництво можна отримати на конкурсних засадах під гарантійне забезпезпечення.


Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2000 р. №398 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2000 р. №935)

Розподіл коштів, що виділяються з державного бюджету для часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам для проведення комплексу сільськогосподарських робіт
Регіони Сума, тис. грн
Автономна Республіка Крим 7000
Області:
Вінницька 10000
Волинська 3500
Дніпропетровська 10000
Донецька 8500
Житомирська 5500
Закарпатська 2000
Запорізька 8500
Івано-Франківська 1500
Київська 12000
Кіровоградська 7000
Луганська 5000
Львівська 3000
Миколаївська 7000
Одеська 12000
Полтавська 11000
Рівненська 3500
Сумська 7000
Тернопільська 4500
Харківська 11000
Херсонська 8000
Хмельницька 8000
Черкаська 10000
Чернівецька 2000
Чернігівська 7000
м. Севастополь 500
Усього 175000
Урядовий секретар Кабінету Міністрів України В. ЛИСИЦЬКИЙ


Коментар ДК:

"Сільгоспвиробникам гарантовано бюджетне відшкодування ставки за кредитами не менш як 17,5 відсотка річних

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua