Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#26 '2000: Документи для роботи - Нові документи

9. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2000 р. №398 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України


Коментар ДК:

"Сільгоспвиробникам гарантовано бюджетне відшкодування ставки за кредитами не менш як 17,5 відсотка річних

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2000 р. №935 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2000 р. №398 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (надалі - Постанова) гарантовано відшкодування не менш ніж 17,5% кредитної ставки сільгоспвиробникам за кредитами банків і виділено суму в 175 млн грн на таке відшкодування.

Оскільки потреба в кредитуванні сільського господарства під час жнив зростає, Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2000 р. №398 "Про додаткові заходи щодо кредитування весняно-польових робіт у 2000 році", виклавши її в новій редакції і поширивши її чинність і на осінні польові роботи.

Тепер сільгоспвиробникам гарантовано відшкодування протягом поточного року ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам для проведення польових робіт, в розмірі 50 відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком на день укладення кредитної угоди, але не нижче 17,5 відсотка річних. Раніше компенсаційного мінімуму ставки не було, що потенційно знижувало суму отриманої компенсації у разі можливого зниження облікової ставки НБУ, яка станом на 20.06.2000 р. становить 29 відсотків, а половина від неї - лише 14,5 відсотка. Таким чином, тепер сільгоспвиробники отримують не 50 відсотків компенсації ставки НБУ, а всі 60 відсотків (17,5% : 29% х 100%), а комерційним банкам рекомендовано переглянути умови раніше укладених кредитних угод відповідно до нових умов надання компенсацій.

Постановою визначено, що кредити надаватимуться на підставі заявок сільгоспвиробників, погоджених з комерційними банками, на конкурсних засадах разом з держадміністраціями. Тому докладніше умови кредитування визначатимуть банки на місцях.

У попередній редакції Постанови не було чітко визначено суму, яку отримають сільгоспвиробники, а лише пропонувалися шляхи її використання після внесення відповідних змін до законодавства. Тепер така сума чітко визначена. У Законі України від 11.05.2000 р. №1712 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (витяг див. у "Документах для роботи" №25/2000) передбачена сума в 175 млн гривень на часткову компенсацію ставки за кредитами комерційних банків, що надаються сільгоспвиробникам для проведення польових робіт, з розподілом за областями України згідно з додатком до Постанови.

Якщо раніше для оформлення заявки на суму компенсації сільськогосподарський товаровиробник подавав до відповідного відділення Державного казначейства нотаріально засвідчену копію кредитної угоди, то тепер цим займаються комерційні банки, але в іншому порядку. Вони подають до 7 числа наступного за звітним місяця Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій та управлінню сільського господарства і продовольства Севастопольської міської державної адміністрації по два примірники реєстрів позичальників кредитів. Останні звітують перед Міністерством аграрної політики, і лише Міністерство звертається за компенсацією до Держказначейства.

Постановою також чітко визначено, що термін дії кредитних угод (повернення кредитів) - не пізніше 1 грудня 2000 року. Однак кредити надаватимуться не всім виробникам, а лише тим, які гарантуватимуть повернення кредитів (заставою, гарантіями тощо). u

Віталій МОСЕЙЧУК

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua