Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

Аналіз документів, оприлюднених з 5 по 11 липня:


ВР УКРАЇНИ
 • Закон від 01.06.2000 р. №1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

  Законом встановлюється єдиний порядок ліцензування видів господарської діяльності на території України.

  Значно розширено перелік ліцензованих видів діяльності. Так, до нього увійшли роздрібна торгівля лікарськими засобами; оптова і роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами; виробництво, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами; виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності; проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт; посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника та деякі інші.

  Нарешті визначено, що у будівельній діяльності буде ліцензуватися тільки "...виготовлення і монтаж конструкцій".

  Важлива новина! Аудиторська діяльність, юридична практика та судово-експертна діяльність не ліцензується.

  Чітко визначено термін прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову - "...не більше ніж 10 робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви".

  Господарська діяльність на підставі ліцензії може здійснюватися відтепер залежно від того, хто її видав, або "...на всій території України..." (при видачі ліцензії центральним органом виконавчої влади), або "...на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці..." (при видачі ліцензії місцевим органом виконавчої влади).

  Визначено, що "...у разі створення у ліцензіата філії або відокремленого підрозділу...", які провадитимуть діяльність згідно з отриманою ліцензією, "...ліцензіат повинен подати заяву про видачу копії ліцензії...", вартість якої становить один неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі 5-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Ліцензії, видані до набрання чинності цим Законом і ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків.

  Закон набирає чинності через 3 місяці з дня опублікування.

  Друкуватиметься в наступному числі


 • Закон від 01.06.2000 р. №1776-III "Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

Законом встановлено, що всі пристрої, що реалізують фіскальні функції, об'єднані єдиним поняттям "реєстратор розрахункових операцій", до яких віднесено ЕККА, комп'ютерну касову систему, ЕККРеєстратор, таксометр, автомат з продажу товарів (послуг).

Право не застосовувати реєстратори (ЕККА тощо) у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням відповідних розрахункових документів, тепер є "...при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва".

Замість товарно-касових книг вводиться "...книга обліку розрахункових операцій та розрахункова книжка".

Жорсткішими стали фінансові санкції за порушення при використанні реєстраторів.

Від 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за використання реєстратора без попереднього програмування ціни до 500 - за використання реєстратора з не передбаченим у його документації програмним забезпеченням.

Скасовано інтервал санкцій за одне порушення.

До суб'єктів підприємницької діяльності, "...які не виставили цінники на товар, що продається, використовують цінники та прейскуранти, що містять ціни і тарифи в іноземній валюті, застосовується фінансова санкція у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний невиставлений цінник".

Закон набирає чинності через місяць після його офіційного опублікування.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 08.06.2000 р. №1805-III "Про охорону культурної спадщини"

Основним органом, який здійснює державну політику у сфері охорони культурної спадщини, визначено Кабінет Міністрів України. Всім юридичним і фізичним особам буде забезпечено доступ до інформації, що міститься у Державному реєстрі нерухомих пам'яток України.

"Об'єкти культурної спадщини...", що є пам'ятками, крім пам'яток, занесених до Переліку пам'яток, які не підлягають приватизації, "...можуть бути відчужені, а також передані власником у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження..." відповідного органу охорони культурної спадщини. Надання таких об'єктів у користування юридичним та фізичним особам здійснюється з науковою, культурно-освітньою, туристичною та іншою метою з обов'язковим укладанням охоронних договорів.

Фізичні та юридичні особи, діяльність яких негативно позначається на стані пам'ятки, "...мають за власні кошти вжити заходів для запобігання такій загрозі та підтримання пам'ятки в належному стані".

Внесено зміни до Декрету КМУ "Про місцеві податки і збори". Введено екскурсійно-туристичний збір, платниками якого є суб'єкти туристичної діяльності, які використовують пам'ятки з метою їхнього екскурсійного відвідування. Граничний розмір екскурсійно-туристичного збору не повинен перевищувати 10% прибутку суб'єктів туристичної діяльності.


 • Закон від 08.06.2000 р. №1807-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про розподіл продукції" внесено зміни у 18 законів і кодексів.

Внесено зміни до Кодексу законів про працю України.

Внесено уточнення: трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, "...регулюються законодавством держави, в якій здійснене працевлаштування (наймання) працівника...", а не законодавством сторони працевлаштування.

У Митному кодексі визначено, що при ввезенні товарів, інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, декларант зобов'язаний також "...пред'явити митниці копію угоди про розподіл продукції, завірену міжвідомчою комісією, та пред'явити сертифікат відповідності на товари і предмети, що підлягають обов'язковій сертифікації".

У Закон України "Про підприємництво" внесено доповнення, що суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути як громадяни України, інших держав, так і "...особи без громадянства...", не обмежені законом у правоздатності або дієздатності, а також "...об'єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на умовах угоди про розподіл продукції". При цьому встановлено, що до суб'єктів підприємницької діяльності, які повинні проходити державну реєстрацію, не включаються "...об'єднання юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції".

Порядок ведення бухобліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 22.06.2000 р. №1821-III "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"

Державне регулювання діяльності в електроенергетиці буде провадитися не тільки шляхом надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці, формування тарифної політики, але й шляхом "...встановлення порядку здійснення контролю за діяльністю суб'єктів електроенергетики, інших учасників оптового ринку електричної енергії та відповідальності за порушення ними умов і правил здійснення діяльності на оптовому ринку електричної енергії".

До основних завдань Національної комісії регулювання електроенергетики України додано "...контроль за додержанням ліцензіатами правил здійснення ліцензованої діяльності і застосування до них відповідних санкцій за їх порушення...", а також застосування адміністративних стягнень до посадових осіб та майнових санкцій "...до всіх учасників оптового ринку електричної енергії..." з урахуванням активних впорядкованих дій щодо забезпечення стабільного фінансового становища електроенергетики та захисту прав споживачів.

Визначено, що створення оптового ринку електроенергії впроваджується на підставі договорів купівлі-продажу електроенергії з суб'єктом підприємницької діяльності, який здійснює оптове постачання електроенергії.

Придбання електроенергії споживачами здійснюється за плату, яка вноситься "...виключно на розподільчий рахунок енергопостачальника в уповноваженому банку".

Друкується в цьому номері


ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
 • Указ від 03.07.2000 р. №849/2000 "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва"

  Планується розробити і ввести в дію Програму підготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва. До основних напрямів Програми входить виділення відповідних коштів з держбюджету на підготовку та підвищення кваліфікації управлінських кадрів. Будуть визначені навчальні заклади, на яких за державним замовленням підвищуватимуть кваліфікацію слухачі віком до 40 років, які мають вищу освіту та досвід роботи на управлінських посадах середнього та вищого рівня підприємств. Кращі випускники цих закладів стажуватимуться за кордоном.


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 03.07.2000 р. №1050 "Про план заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2000 рік"

  Плануються широкомасштабні заходи з "...перевірки об'єктів паливно-енергетичного комплексу та відповідних посередницьких структур, які працюють у цьому напрямі". Для запобігання вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері приватизації, органами по боротьбі з корупцією буде проводитися постійне оперативне супроводження цього процесу.

  Питання добору і виконання проектів реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, містобудування і архітектури буде проводитися лише на конкурсній основі.


 • Постанова від 05.07.2000 р. №1059 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2000 р. №398"

Дію Постанови КМУ від 25 лютого 2000 р. №398 "Про додаткові заходи щодо кредитування комплексу сільськогосподарських робіт" поширено на цукрові і буряконасіннєві заводи, зернозаготівельні та зернопереробні підприємства.

Необхідно звернути увагу на те, що комерційні "...банки надаватимуть кредити за наявності у позичальників гарантованих умов для їх погашення...".


 • Постанова від 06.07.2000 р. №1061 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 р. №524"

Встановлено, що застосування спеціальної санкції у вигляді індивідуального режиму ліцензування "...здійснюється Міністерством економіки".


 • Постанова від 06.07.2000 р. №1064 "Про затвердження Порядку визначення об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування"

Визначено, що концесієдавцем на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування є Мінтранспорту. Укравтодор розглядає пропозиції та готує перелік об'єктів концесії, віддаючи перевагу автомобільним шляхам за напрямками міжнародних магістралей категорії "Є", який подає Мінтранспорту.

Друкуватиметься в наступних числах


 • Постанова від 06.07.2000 р. №1065 "Про затвердження Порядку відшкодування за безплатний проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії"

Для забезпечення витрат на відшкодування за безплатний проїзд автодорогами, збудованими на концесійних умовах, в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії, у місцевих бюджетах будуть передбачені відповідні видатки. "Відшкодування втрат...", пов'язаних з безплатним проїздом автодорогами, "...здійснюється на підставі документів, які підтверджують факт безплатного проїзду, та розрахунку втрат...", що підлягають відшкодуванню, поданих концесіонером зазначеним органам.

Друкуватиметься у наступних числах


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Постанова від 21.06.2000 р. №254 "Про внесення змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України"

  Юридичним особам-резидентам, що здійснюють операції купівлі-продажу іноземної валюти в пунктах обміну іноземної валюти на підставі агентських угод з уповноваженими банками України, надано право "...здійснювати операції купівлі-продажу готівкових російських рублів".

  Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 15.05.2000 р. №6562/7/15-1317 "Про перехід на спрощену систему оподаткування"

  ДПАУ звертає увагу підприємців на те, що суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, "...не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами".

  Щодо векселів, то вони можуть видаватися лише для оплати за поставлену продукцію, виконані роботи та надані послуги, за винятком векселів Мінфіну, НБУ та АК банків. "Сума, яка надходить за виданий вексель...", у разі його погашення (реалізації) "...враховується при нарахуванні єдиного податку за датою надходження коштів на розрахунковий рахунок або (та) до каси суб'єкта підприємницької діяльності".

  "Якщо сума, на яку видано вексель, буде погашатися товаром...", така операція вважається бартерною і не може застосовуватися при спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, тому в таких випадках "...суб'єкт малого підприємництва - платник єдиного податку повинен перейти на загальну систему оподаткування".

  Друкується в цьому номері


 • Лист від 05.06.2000 р. №2060/М/15-1116 "Про дату виникнення доходів і витрат приватного підприємця"

Щодо визначення доходу від продажу товарно-матеріальних цінностей.

ДПАУ роз'яснює: якщо продаж товарів не супроводжується компенсацією (оплатою) покупцем їх вартості, такий продаж слід вважати безплатним наданням товарів в обсязі поставки, що не компенсована набувачем права власності на товари (покупцем), до моменту здійснення покупцем фактичної компенсації (оплати) вартості придбаних ним товарів.

З метою оподаткування прибутковим податком з громадян оподатковуваний дохід визначається шляхом зменшення валового доходу, отриманого від продажу ТМЦ, на суму витрат, пов'язаних з їх придбанням, які, згідно із Законом, включаються до складу валових витрат виробництва (обігу). "Датою включення до складу валових витрат вартості придбаних ТМЦ буде дата оприбуткування платником податку таких ТМЦ..." (у випадку придбання товарів на умовах товарного кредитування або торгівлі на виплат), в усіх інших випадках - дата оплати таких ТМЦ.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 08.06.2000 р. №3174/6/15-1116 "Про формування валових витрат у разі здійснення операцій у іноземній валюті"

ДПАУ роз'яснює, що "...різниця між курсом НБУ та курсом придбання валюти включається до складу балансової вартості придбаної іноземної валюти і не відноситься до складу валових витрат..." платника податку. У разі коли валюта придбавається для розрахунків за товари з нерезидентом, то вартість послуг банку з купівлі іноземної валюти і її передачі банку-нерезиденту включається до вартості таких товарів і враховується у складі валових витрат такого платника податку.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 13.06.2000 р. №8154/7/15-1117 "Про відкликання листів Державної податкової адміністрації України від 15.05.2000 р. №5212/6/15-1116 та від 19.05.2000 р. №6930/7/15-1117 (у частині включення до складу валового доходу державного підприємства, організації сум орендної плати)"

ДПАУ повідомляє, що орендна плата за об'єкти оренди державного майна розподіляється між державним бюджетом і орендодавцем. Однак виходячи з вимог Закону від 17.02.2000 р. №1458-III "Про Державний бюджет України на 2000 рік" "...плата за оренду державного майна протягом року в повному обсязі зараховується до Держбюджету". Таким чином, протягом бюджетного 2000 року "...орендодавці державного майна (державні підприємства, організації) зобов'язані перераховувати суми одержаної плати за оренду державного майна до Держбюджету в повному обсязі".

У податковому обліку орендодавця держмайна зазначені суми орендної плати не відображаються, оскільки вони зараховуються до доходів держбюджету в повному обсязі і не вважаються доходом такого підприємства.

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 14.06.2000 р. №319 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу ДПА України від 17.05.99 р. №261"

Визнано таким, що втратив чинність, наказ ДПАУ "Про затвердження Порядку застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування щодо звільнення (зменшення) від оподаткування доходів нерезидентів, отриманих за облігаціями внутрішньої державної позики".


 • Лист від 20.06.2000 р. №3454/6/22-3116 "Про нарахування курсових різниць за простроченими відсотками за валютними кредитами банку в іноземній валюті"

Як інформує ДПАУ, "...датою збільшення валових доходів кредитора від здійснення кредитно-депозитних операцій є дата нарахування процентів у строки, визначені кредитним договором". У разі, якщо дебітор затримує сплату процентів, кредитор має право застосувати механізм врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості. При цьому метод нарахувань для визначення податкових зобов'язань кредитора за таким кредитом не застосовується до повного погашення дебітором заборгованості.

Таким чином, у разі несвоєчасної сплати позичальником відсотків за користування кредитом, наданим в іноземній валюті, банківські установи відображають у податковому обліку курсові різниці на суми нарахованих відсотків за кредит.


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Наказ від 17.05.2000 р. №285 "Про затвердження переліків товарів та інших предметів, митне оформлення яких при ввезенні на митну територію України (вивезенні за межі митної території України) здійснюється із застосуванням податкових пільг відповідно до актів законодавства, і документів, подання яких потрібне для використання пільгового режиму оподаткування"

  Наведено перелік застосування податкових пільг, наданих у вигляді звільнення від оподаткування.

  Цей наказ набрав чинності з 10 липня 2000 року.


МІНЕКОНОМІКИ
 • Наказ від 26.06.2000 р. №133 "Про внесення змін і доповнень до Переліку окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки із споживачами без застосування електронних контрольно-касових апаратів з використанням товарно-касових книг, затвердженого наказом Мінекономіки України від 12.03.98 р. №24 (у редакції наказу від 07.10.98 р. №130, зі змінами і доповненнями згідно з наказом Мінекономіки від 09.12.99 р. №146)"

  Продовжено "...до 31 грудня 2000 року..." термін, впродовж якого в Києві продаж газет, журналів, конвертів, листівок, іншої друкованої продукції в кіосках, якщо питома вага продажу такої продукції становить понад 50% від загального товарообороту зазначених об'єктів за відсутності продажу алкогольних напоїв та пива, "...здійснюється без застосування ЕККА".

  Друкується в цьому номері


ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
 • Лист від 23.05.2000 р. №7/7-520 "Щодо врахування у договірній ціні на будівництво (ремонт, реставрацію) об'єктів з 1 січня 2000 року деяких податків і зборів"

  Як інформує Держбуд, згідно із Законом України "Про Державний бюджет на 2000 рік", відрахування і збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг загального користування у 2000 році не сплачуються. Щодо існуючої до 1 січня 2000 року заборгованості по сплаті зазначених відрахувань та зборів, то вона "...сплачується у порядку, що діяв у 1999 році...", згідно із законодавством України.

  Стосовно податку з власників транспортних засобів. Він обчислюється підприємствами на підставі бухгалтерських звітних даних про кількість транспортних засобів станом на 1 січня поточного року, ставок податку і входить до валових витрат будівельної продукції. При взаєморозрахунках генпідрядчика із субпідрядником зазначений податок включається в договірну ціну однієї машино-години транспортного засобу субпідрядника. До відома, середньорічний наробіток транспортних засобів за даними НДІ будівельного виробництва становить 1750 маш.-год.


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
 • Лист від 29.06.2000 р. №05-39-12/1312 "Щодо переліку ліцензіатів"

  НКРЕ надає перелік ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом, які здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електроенергії за регульованим тарифом.

  Ці постачальники зобов'язані відкрити один розподільчий рахунок для перерахування коштів, що надходять від споживачів електроенергії на їх поточний рахунок та розподільчий рахунок ОРЕ.


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 • Лист від 21.04.2000 р. №10-36-4750 "Роз'яснення застосування деяких положень Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.98 р. №1114,
  із змінами та доповненнями, у зв'язку із запровадженням нових форм фінансової звітності"

  Фонд Держмайна роз'яснює послідовність застосування Методики оцінки вартості майна під час приватизації. Розглянуто складання балансу і визначена дата оцінки об'єктів приватизації і акта, підготовка передавального балансу.


Підготували Валерій КАРЄВ і Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua