Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#29 '2000: Документи для роботи - Нові документи

11. Методичне роз'яснення щодо заповнення звіту за формою 4-ПФ про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та інших надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду

Лист Пенсійного фонду України від 07.06.2000 р. №04/3008


СУТТЄВО

Визначено рекомендації щодо заповнення квартального звіту за формою №4-ПФ про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.


Звіт складається із заголовної частини і шести розділів.

1У заголовній частині звіту відображаються підлеглість платника міністерству, комітету або іншому центральному органу виконавчої влади, повна назва платника (відповідно до засновницьких документів), адреса і телефон, форма власності, ідентифікаційний код, а також реєстраційний номер платника збору, номер р/рахунка і назва банку, кількість працюючих (середньооблікова).

Розділ I. Загальна сума виплат, на які нараховується збір у розмірі 32%, 4% (грн)

Розділ I заповнюється платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначеними Законом України від 26.06.97 р. №400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", які сплачують збір за ставками 32 і 4 відсотки.

Відображаються витрати на оплату праці працівників, у т. ч. в натуральній формі, що відповідають вказаним у Головній книзі платника збору за мінусом сум виплат, які не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного кварталу.

Відображається сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного кварталу (К-т 661 рахунка).

Отриманий фонд оплати праці в звітному періоді, у т. ч. в натуральній формі.

Відображається ФОП (у т. ч. в натуральній формі), який відповідає виплаченій заробітній платі в звітному періоді.

Розділ II. Розрахунки зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

Розділ II заповнюється наростаючим підсумком з початку року платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, визначеними Законом України від 26.06.97 р. №400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", які сплачують збір за ставками 32 і 4 відсотки.

Рядок 1. "Кошти на початок року"

Відповідає р. 51 звіту за формою 4-ПФ за попередній рік і протягом поточного року залишається незмінним.

Рядок 1.1. "Нараховано збір на початок кварталу"

Відображається сума збору, нарахованого за тарифами в минулих звітних періодах поточного року.

Рядок 1.2. "Нараховано збір за звітний квартал"

Відображається сума нарахованого збору за місяцями звітного періоду.

Рядки 1.3, 1.4, 1.5. "Нараховано збір за 1, 2, 3 місяці кварталу"

Відображається збір на обов'язкове державне пенсійне страхування платників за тарифами. Нарахування щомісяця визначається внаслідок нарахування відповідного тарифу на ФОП та інші виплати, вказані в розділі 1.1.

Рядок 2. "Нараховано збір - усього"

Відображається сума рядків 1.1 і 1.2.

Рядок 3. "Належить до сплати згідно з перерахунком" (постанова Кабінету Міністрів України №2157)

2Відображаються суми збору за тарифами, донараховані внаслідок перерахунку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.99 р. №2157.

Рядок 3а. "Сума збору, термін сплати якого не настав при переході на спрощену систему оподаткування (-)"

Заповнюється платниками, які переходять на спрощену систему оподаткування.

Відображається сума збору за тарифами, нарахованого на заробітну плату, що залишається невиплаченою на момент переходу на спрощену систему оподаткування.

Рядок 36. "Сума збору, що підлягає сплаті у разі повернення до сплати збору"

Заповнюється платниками, які повертаються зі спрощеної системи оподаткування до сплати збору на загальних підставах згідно з Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" і мають заборгованість із заробітної плати за період до моменту переходу.

У разі виплати заборгованості із заробітної плати і несплати збору в пропорційних сумах, сума рядка 36 є недоплатою.

Рядок 4. "Дисконт зі збору (-)"

Відображаються суми дисконту зі збору від коштів, отриманих за вексельними розрахунками.

Рядок 5. "Донараховано збір при прийманні звіту"

Заповнюється фахівцем органу Пенсійного фонду під час камеральної перевірки при прийманні звітності.

Рядок 6. "Донараховано збір за актами"

Вказуються суми донарахованого збору з ФОП та інших виплат, виявлені при перевірці платника.

Рядок 6а. "Зайво нараховано (-)"

Відображаються помилково нараховані суми збору в попередніх звітних періодах, виявлені самими платниками.

Рядок 7. "Реструктуризована заборгованість (-)"

Відображаються суми заборгованості, яка реструктуризована органами Пенсійного фонду, відповідно до чинного законодавства, в поточному році.

3Рядок 8. "Фактичні витрати з урахуванням збору з осіб льотного складу"

Відображаються суми фактичних витрат на виплату і доставку пенсій працівникам з числа осіб льотних екіпажів, визначених органами, що призначають пенсію (при цьому їх сума зменшується на розмір сплачених диференційованих ставками збору з фізичних осіб) (відповідає фактичним витратам, вказаним у додатку до розділу III форми 4-ПФ за мінусом суми збору, нарахованого за диференційованими ставками, вказаного в рядку 14).

Рядок 8а. "Фактичні витрати управлінь НБУ на виплату пенсій пенсіонерам НБУ (-)"

Відображаються фактичні витрати управлінь НБУ на виплату пенсій пенсіонерам НБУ, які зараховуються на поточні рахунки.

Рядок 8б. "Переплата пенсій пенсіонерам НБУ"

Відображаються суми переплат пенсій пенсіонерам НБУ.

Рядок 9. "Реструктуризована заборгованість, що підлягає сплаті в звітному періоді"

Відображаються суми реструктуризованої заборгованості, термін сплати яких настав у звітному періоді.

Рядок 10. "Списана заборгованість (-)"

Відображаються суми заборгованості зі збору за тарифами, списаної з початку року.

Рядок 11. "Усього належить до сплати"

Сума рядків 1 - 10.

Рядок 12. "Заборгованість за ПФУ"

Відображається сума коштів, зайво перерахованих платником у Пенсійний фонд (якщо сума р. 50 перевищує суму р. 11).

Рядок 45. "Кошти на початок року"

Відповідає рядку 12 звіту за формою 4-ПФ за попередній рік і протягом поточного року залишається незмінним.

Рядок 45.1. "Збір на початок кварталу"

Відображається сума збору, перерахованого за тарифами в минулих звітних періодах без урахування коштів простроченої заборгованості.

Рядок 45.2. "Прострочена заборгованість на початок кварталу"

Відображається перерахована прострочена заборгованість зі збору за тарифами в минулих звітних періодах поточного року.

Рядок 45.3. "За звітний квартал"

Відображається сума перерахованого збору за місяцями звітного періоду за тарифами без урахування коштів простроченої заборгованості.

Рядки 45.4. 45.5, 45.6. "За 1, 2, 3 місяці кварталу"

Відображаються суми збору за тарифами, перераховані на рахунки Пенсійного фонду відповідно за 1, 2, 3 місяці звітного кварталу.

Рядок 45.7. "Погашено заборгованість у звітному кварталі"

Відображаються суми простроченої заборгованості зі збору за тарифами, перераховані в звітному кварталі.

Рядок 45.8. "Банківські (поштові) витрати"

Відображаються кошти Пенсійного фонду, витрачені на оплату послуг.

Рядок 45.9. "Фактичних витрат з урахуванням збору з осіб льотного складу"

Відображаються наростаючим підсумком з початку року перераховані суми фактичних витрат на виплату і доставку пенсій працівникам з числа осіб льотних екіпажів з урахуванням збору з осіб льотного складу.

Рядок 46. "Усього перераховано з початку року"

Сума рядків 45.1, 45.2, 45.3, 45.7, 45.8, 45.9.

Рядок 47. "Сплачено згідно з перерахунком"

Відображаються суми збору за тарифами, що надійшли в ПФУ за результатами перерахунку згідно з постановою КМУ від 26.11.99 р. №2157.

Рядок 48. "Сплачено реструктуризовану заборгованість"

Відображаються суми реструктуризованої заборгованості, що надійшли на рахунки ПФУ.

Рядок 49. "Погашено заборгованість шляхом виплати пенсій у натуральній формі"

Відображається сума заборгованості зі збору за тарифами, погашена платником шляхом виплати пенсій у натуральній формі.

Рядок 50. "Усього зараховано і сплачено"

Сума рядків 45, 46, 47, 48, 49.

Рядок 51. "Сума несплачених платежів, у т. ч. (51 = 51.1 + 51.2)"

Відображаються несплачені кошти зі збору за тарифами (р. 11 + р. 12 - р. 50 = р. 51).

Рядок 51.1. "Прострочена заборгованість за платником (недоїмка)"

Відображається сума простроченої заборгованості зі збору за тарифами на кінець звітного періоду, яка є частиною несплачених платежів.

Рядок 51.2. "Сума збору, термін сплати якого не настав"

Відображається сума збору за тарифами, нарахованого на неоплачену заробітну плату.

Розділ III. Загальна сума виплат, з яких утримується збір у розмірі 1 - 2 %, 1 - 5 % (грн)

Відображається за звітний квартал і з початку року, за місяцями і разом, сукупний оподатковуваний прибуток, обчислений відповідно до законодавства, з якого утримуються 1 - 2 відсотки згідно з Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" і платників, які перейшли на спрощену систему оподаткування і 1 - 5 відсотків з осіб льотного складу і державних службовців.

Рядок 13. "Кошти на початок року"

Відповідає р. 57 звіту за формою 4-ПФ за попередній рік і протягом поточного року залишається незмінним.

Рядок 13.1. "Нараховано збір на початок кварталу"

Відображається сума збору з фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником, нарахованого за діючими ставками й у встановленому порядку в минулих звітних періодах поточного року.

Рядок 13.2. "За звітний квартал"

Відображається сума нарахованого збору за місяцями звітного періоду.

Рядки 13.3, 13.4, 13.5. "За 1, 2, 3 місяці кварталу"

Відображається збір, нарахований за діючими ставками з сукупного оподатковуваного доходу фізичних осіб, обчисленого відповідно до законодавства за місяцями.

Рядок 14. "Усього"

Сума рядків 13.1 і 13.2.

Рядок 15. "Належить до сплати згідно з перерахунком"

Відображаються суми збору, утримані з фізичних осіб за результатами перерахунку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.99 р. №2157, які підлягають сплаті.

Рядок 16. "Донараховано збір при прийманні звіту"

Заповнюється фахівцем органів Пенсійного фонду під час камеральної перевірки при прийманні звітності.

Рядок 17. "Донараховано збір за актами"

Відображаються суми збору від сукупного оподатковуваного доходу фізичних осіб, донараховані при перевірці платника.

Рядок 17а. "Зайво нараховано (-)"

Відображаються помилково нараховані суми збору в попередніх звітних періодах, виявлені самими платниками.

Рядок 18. "Усього належить до сплати"

Сума рядків 13 - 17а.

Рядок 19. "Заборгованість за ПФУ"

Відображається сума коштів, зайво утримана з фізичних осіб і перерахована платником у Пенсійний фонд (якщо сума р. 56 перевищує суму р. 18).

Рядок 52. "Кошти на початок року"

Відповідає р. 19 звіту 4-ПФ за попередній рік і протягом поточного року залишається незмінним.

Рядок 52.1. "Збір на початок кварталу"

Відображаються суми перерахованого платниками збору на рахунки ПФУ за ставками 1 - 2%, 1 - 5%, утриманого з фізичних осіб, у минулих звітних періодах без урахування перерахованої простроченої заборгованості.

Рядок 52.2. "Прострочена заборгованість на початок кварталу"

Відображаються суми перерахованої простроченої заборгованості на рахунки ПФУ за ставками 1 - 2% і 1 - 5% у минулих звітних періодах.

4Рядок 52.3. "За звітний квартал"

Відображається сума збору, утриманого з фізичних осіб і перерахованого на рахунки Пенсійного фонду в звітному кварталі.

Рядки 52.4, 52.5, 52.6. "За 1, 2, 3 місяці кварталу"

Відображається сума збору, перерахованого на рахунки ПФУ за ставками 1 - 2%, 1 - 5%, відповідно за 1, 2, 3 місяці кварталу, без урахування погашеної простроченої заборгованості.

Рядок 52.7. "Погашено заборгованість у звітному кварталі"

Відображаються суми заборгованості зі збору за ставками 1 - 2%, 1 - 5%, перераховані на рахунки ПФУ в звітному періоді.

Рядок 53. "Усього перераховано з початку року"

Сума рядків 52.1, 52.2, 52.3, 52.7.

Рядок 54. "Сплачено згідно з перерахунком"

Відображаються суми, утримані з фізичних осіб за ставками 1 - 2%, 1 - 5% за результатами перерахунку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.99 р. №2157, що надійшли в ПФУ.

Рядок 55. "Погашено заборгованість шляхом виплати пенсій у натуральній формі"

Відображаються суми заборгованості зі збору з фізичних осіб, погашеної шляхом виплати пенсій у натуральній формі.

Рядок 56. "Усього зараховано і сплачено"

Сума рядків 52, 53, 54, 55.

Рядок 57. "Сума несплачених платежів 57 = 57.1 + 57.3"

Відображаються несплачені кошти зі збору з фізичних осіб (р. 18 + р. 19 - р. 56 = р. 57).

Рядок 57.1. "Прострочена заборгованість за платником"

Відображається сума простроченої заборгованості зі збору з фізичних осіб на кінець звітного періоду, що є частиною несплачених платежів.

Рядок 57.2. "Сума збору, термін сплати якого не настав"

Відображається сума збору з оподатковуваного доходу фізичних осіб на невиплачену заробітну плату.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного кварталу.

Заповнюється платниками, які перейшли на спрощену систему оподаткування.

Відображається сума заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду (К-т 661 рахунка)

Отриманий ФОП у звітному періоді, у т. ч. в натуральній формі.

Заповнюється платниками, які перейшли на спрощену систему оподаткування.

Відображається ФОП (у т. ч. в натуральній формі), що відповідає виплаченій заробітній платі в звітному періоді.

Розділ IV. Остаточний розрахунок

Рядок 20. "Належить до сплати (усього) (11 + 18)"

Сума рядків 11, 18.

Рядок 21. "Залишок на кінець звітного періоду за ПФУ"

Відображається сума коштів, зайво перерахованих платником у Пенсійний фонд (якщо сума р. 58 перевищує суму р. 20) і відповідає сумі рядків 12, 19.

Рядок 58. "Зараховано і сплачено (усього) (50 + 56)"

Сума рядків 50, 56.

Рядок 59. "Сума несплачених платежів у ПФУ"

Відображаються всі несплачені кошти (р. 59 = р. 20 + р. 21 - р. 58), у т. ч. сума рядків 59.1 і 59.2.

Рядок 59.1. "Заборгованість (недоїмка)"

Відображається сума простроченої заборгованості зі збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за платником на кінець звітного періоду, яка є частиною несплачених платежів".

Рядок 59.2. "Сума збору, термін сплати якого не настав"

Відображається сума збору, нарахованого на неоплачену заробітну плату.

Розділ V. Розрахунки за нарахованою пенею

Рядок 22. "Залишок несплаченої пені на початок року"

Відповідає р. 61 звіту за формою 4-ПФ за попередній рік і протягом звітного року залишається незмінним.

Рядок 23. "Нараховано пеню за прострочення платником"

Відображаються суми пені, нараховані платником за невчасну сплату збору.

Рядок 24. "Нараховано пеню за актами перевірок"

Відображаються суми пені, нарахованої внаслідок перевірки платників у поточному році.

Рядок 25. "Дисконт з пені (-)"

Відображаються суми дисконту з пені від коштів, отриманих за вексельними розрахунками.

Рядок 26. "Списано пеню минулих років (-)"

Відображаються суми заборгованості з пені минулих років, списаної відповідно до законодавства в поточному році.

Рядок 27. "Списано пеню поточного року (-)"

Відображаються суми заборгованості з пені поточного року, списані відповідно до законодавства.

Рядок 28. "Усього до сплати (сума р. 22 - 27)"

Сума рядків 22 - 27.

Рядок 60. "Сплачено пеню (усього)"

Відображаються суми сплаченої пені наростаючим підсумком з початку року.

Рядок 61. "Залишок несплаченої пені"

Відображається сума несплаченої пені на кінець звітного періоду (р. 28 - р. 60).

Розділ VI. Розрахунки по інших надходженнях

Рядок 29. "Відшкодованих пільгових пенсій" (ст. 13 Закону "Про пенсійне забезпечення")

Відображаються суми фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б - з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Рядок. 30. "За регресними вимогами"

Відображаються суми пенсій за регресними вимогами.

Рядок 31. "По ст. 56 Закону "Про пенсійне забезпечення"

Відображаються суми коштів, фактично перераховані фізичними особами, які відповідно до пункту "а" частини III статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" бажають зарахувати в стаж роботи період, що дає право на трудову пенсію.

Рядок 32. "Добровільних внесків"

Відображаються суми добровільних внесків, перераховані в Пенсійний фонд юридичними і фізичними особами.

5Рядок 33. Відображаються суми збору, перераховані платниками згідно з Законом України від 15.07.99 р. №967/99 "Про внесення змін у Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", які мають найманих працівників і не здійснюють витрат на оплату праці.

Рядок 34. "Кошти з місцевих бюджетів від сплати фіксованого податку громадянами-підприємцями"

Відображаються суми коштів, сплачені згідно з Законом України від 13.02.98 р. №129/98-ВР "Про внесення змін у Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян".

Рядок 35. "Кошти з місцевих бюджетів від сплати спеціального торгового патенту"

Відображаються суми коштів, сплачені згідно з Законом України від 10.02.98 р. №102/98-ВР "Про внесення змін у Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

Рядок 36. "Кошти від сплати суб'єктами підприємницької діяльності єдиного податку"

Відображаються суми коштів, що надходять згідно з Указом Президента України від 28.06.99 р. №746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єкта малого підприємництва".

Рядок 37. "Кошти від сплати єдиного (фіксованого) податку с/г товаровиробниками"

Відображаються суми надходжень згідно з Законом України від 17.12.98 р. №320-XIV "Про фіксований сільськогосподарський податок".

Рядки 38, 39, 40.

Відображаються суми надходжень згідно з Законом України від 22.10.98 р. №208-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Рядки 41, 42, 43.

Відображаються суми збору, перераховані платниками за додатковими ставками згідно з Законом України від 15.07.99 р. №967/99 "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".

Рядок 44. "Усього".


Примітки:

1Тематичну добірку "Пенсійний фонд" див. у "ГК" №43/99.

2Постановою від 26.11.99 р. №2157 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. №1064" встановлено максимальну суму витрат на оплату праці, з яких справляються збори (внески) до соціальних фондів у сумі 1000 грн (див. "ГК" №49/99).

3Останні зміни щодо пільгових пенсій затверджені Постановою правління Пенсійного фонду України від 21.03.2000 р. №5-2 "Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України" (див. у "ДК" №22/2000).

4Постанову правління Пенсійного фонду України від 29.01.2000 р. №1-3 "Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України" і бланк ф.№-ПФ див. у "ДК" №13/2000.

5Згідно із Законом України від 15.07.99 р. №967/99 збором до Пенсійного фонду обкладаються операції з продажу вироблених в Україні або імпортованих тютюнових виробів, операції з відчуження нерухомості та вартість фактично наданих послуг стільникового зв'язку.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua